25-10-2009
VALGKAMPEN ER I GANG
Valgkamper er i gang. Der er rigtig mange, spændende vælgermøder. Se oversigten over dem på Borgerlistens hjemmeside: www.borgerlisterne.dk

Her er mine seneste 2 læserbreve:

JAMEN DET ER JO IKKE RIGTIGT.
Socialdemokraterne forsøger hårdnakket at påstå, at det er udligningsreformen, der er årsag til Syddjurs Kommunes elendige økonomi. Venstre påstår, at der er ren valg-taktik.
Ingen af delene er rigtigt.
Hvis Venstre ikke mente, at udligningsreformen er ”skæv”, hvorfor har de så holdt møder med deres lokale folketingsmedlemmer, med det formål at få det ændret ? (indtil nu ganske vist uden held, ligesom Socialdemokraternes møder med deres lokale folketingsmedlemmer har været resultatløse).
Det er da rigtigt, at en bedre udligning ville have givet kommunen bedre likviditet og soliditet. Men det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, at vi nu for 3. år i træk har overskredet budgetterne i størrelsesordenen 70-100 mill. kr. årligt.
En ændret udligning ville ikke have ændret på disse overskridelser, - men det ville selvfølgelig have gjort det nemmere at betale dem.
Det er noget helt andet og fundamentalt, der er årsagen. Først og fremmest ledelse. Eller rettere mangelen på samme.

Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
Borgmesterkandidat for Borgerlisten

og

ERINDRINGEN MÅ HAVE SPILLET JOURNALISTEN ET PUDS.
I sit i øvrigt udmærkede referat i dagens avis (24.-10.) fra BLIS-vælgermødet den 22. ds. refererer Stiftstidendes journalist Hans Henrik Pedersen mig for at have korrekset Ninna Thomsen og endvidere at have givet udtryk for at mene, at Maltfabrikken blive for dyr at drive.
Det må bero på en erindringsforskydning hos Hans Henrik Pedersen. Det var ikke mig, men Venstres Gunnar Sørensen, der fra salen (iøvrigt helt korrekt) korreksede Ninna Thomsen.
Hvem, der i givet fald har udtalt sig om, at det ville blive dyrt at drive Maltfabrikken, erindrer jeg ikke. Det var i hvert fald ikke mig.
Jeg omtalte derimod Maltfabrikkens bevaringsværdi og –status. Maltfabrikken er omfattet af både den bevarende lokalplan for midtbyen og af sin egen lokalplan,- der begge forbyder nedrivning. Jeg nævnte også, at Fredningsmyndighederne for 4-5 år siden undlod at frede Maltfabrikken, netop med henvisning til, at den var sikret tilstrækkeligt med de to lokalplaner. Endelig gav jeg udtryk for, at Kommunen hellere måtte overtage Maltfabrikken, end at give tilladelse til nedrivning, og henviste i den forbindelse til, hvad man har opnået på f.eks. Værket i Randers, Brandts Klædefabrik i Odense og Papirfabrikken i Silkeborg.

Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
borgmesterkandidat for Borgerlisten

 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net