Borgerlisten i Syddjurs kommune

Jeg stiller op på Borgerlisten, fordi jeg mener, at i lokalpolitik skal sund fornuft og konstruktivt samarbejde gå forud for partipolitiske ideologier.
For mig det ikke afgørende, hvem jeg samarbejde med, men hvad jeg samarbejder om.

Der er behov for Borgerlistens politik i Byrådet.

I Borgerlisten ønsker vi at arbejde for én hel Syddjurs Kommune, hvor skellene mellem de gamle kommuner udviskes, og der vinkes farvel til sognerådspolitikken. Hvor de fysiske afstande, der er kendetegnende for vor kommune, ikke fortsat skal være synonyme med afstanden mellem borgerne og politikerne.
Vi ønsker en kommune, hvor der lyttes til borgerne og tages hensyn til de enkelte lokalområders særkender, ønsker og behov.
Vi skal føre en landdistriktspolitik, hvor vi understøtter initiativer, der styrker de mindre lokalsamfund og er med til at gøre dem til attraktive steder at leve og bo.
Derfor signalerer Borgerlistens bogstavbetegnelse – L – også dette hensyn til netop lokalsamfundene.

Også vor uddannelsespolitik, børne- og ungepolitik og ældrepolitik skal være med til at gøre os til et attraktivt bosætningsområde.

Den allerstørste udfordring for det nye Byråd er at få rettet op på kommunens fortvivlende økonomiske situation. – Det bliver ikke nemt, men det kan lade sig gøre, hvis der udvises vilje, handlekraft og ledelse.

Til kommunalvalget den 17. november 2009 opstiller Borgerlisten med en stærk liste med 10 kandidater, der repræsenterer en passende blanding af kommunalpolitisk erfaring og engagerede ildsjæle med stort lokalkendskab. Alle er parate til at yde en indsats til gavn for lokalsamfundet Syddjurs Kommune.

Ved opstillingsmøderne blev jeg valgt som Borgerlistens borgmesterkandidat. Hvis vælgerne vil betro mig denne opgave, vil jeg gå til arbejdet med flid og energi, og jeg vil gøre mit yderste for både at få genoprettet kommunens økonomi og at få genskabt et anstændigt serviceniveau overfor vore borgere.

Læs mere om Borgerlisten, kandidaterne og vort valgprogram m.m. her.
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net