4.-6. oktober 2019:

50 år efter

Med "Den Lange Tømrer" (Preben Skov) som primus motor havde samlet så mange, som vi kunne, af besætningen fra inspek- tionsskibet F 351 "Fylla", årgang 1968-59 til 50-års hjemsendelsesfest i skipper- byen Marstal. - Se mere her og her.

15. marts 2018:
Miljø- og fødevareministeriet har svaret på min henvendelse vedr. fremtidige jagttider.
Klik
her for at se svaret.

01. februar 2018:
Henvendelse til minister
Efter at have overværet Jægerråd Syddjurs' årsmøde den 30. januar 2018 i Jagtens Hus, Kalø, hvor der bl.a. var et indlæg om den nye jagtklov og oplægget til nye jagttider, har jeg skrevet til miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen om netop oplægget til nye jagttider. - Læs henvendelsen
her.

18. august 2017:
Den sidste overlevende fra Hvidstengruppen bisat fra Knebel Kirke
Læs mere her.

28. februar 2917:
JUBILÆUMSBOG

i anledning af Ebeltoft Marineforenings 100-års jubilæum

I anledning af foreningens 100-års jubilæum den 28. februar 2017 udgav Ebeltoft Marineforening en jubilæumsbog, - som jeg fik æren af at skrive og redigere. Bogen blev præsenteret ved recep- tionen på selve jubilæums- dagen, - og fik mange "roser" med på vejen. - Her bliver de første 5 eksemplarer overrakt til Marineforeningens lands- næstformand, Søren Konradsen, borgmester Claus Wistoft, PUK- udvalgsformand, 1. vice- borgmester Kirstine Bille, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, og orlogs- & sømandspræst emer. Ronald Pedersen, Ebeltoft.

Se og læs mere om bogudgivelsen og hele jubilæet her og her.
05. oktober 2016:
Aarhus Lufthavn, Tirstrup
Læs interessant og tankevækkende artikel
her.
04. august 2016:
Åbent brev til byrådet.
Læs
her.

02. november 2014:
Fornem hædersbevisning, - jeg er meget beæret.

Ved en højtidelighed i byrådssalen på Randers Rådhus i går blev jeg tildelt "Niels Ebbesen Venner-medaljen". Denne hædersbevisning kan man ikke ansøge om, - man skal indstilles af et medlem af foreningen "Niels Ebbesens Venner", man må ikke vide, at man er indstillet, og indstillingen skal godkendes af bestyrelsen. - Jeg var indstillet af min ven og jagtkammerat, tidligere formand for Besættelsesmuséet i Aarhus, ingeniør Niels T. Holst, - og bestyrelsen havde altså godkendt indstillingen.
Det er jeg meget beæret over og glad for.
Læs motiveringen for tildelingen - og Niels T. Holst's indstilling
her.
Se mere om foreninegn Niels Ebbesens Venner
her.


 

VELKOMMEN TIL
JØRGEN BRØGGERS HJEMMESIDE

Senest opdateret: 02. november 2019

23. april 2017:
VI (Elsegaarde Jagtforening) VANDT ! - Læs mere
her.

10. februar 2016:
Æresmedlem af Fregatten Jylland.
Jeg er meget beæret ! - jeg er i dag, den 10. februar 2016, blevet udnævnt til æres- medlem af den Selvejende Institu- tion Fregatten Jylland. Det skete ved en fin højtidelig- hed, hvor bestyrelsesfor- mand Ole Bjerregaard og direktør Benno Blæsild holdt nogle meget pæne udnævnelsestaler til mig.
Læs mere
her, - se TV-interview her og andre medieomtaler her - her og her.

 
01. november 2019:
Vildsvin leveret

Læs mere her
25. september 2018:
Ny hjemmeside til Ebeltoft Marineforening.
Jeg har lavet en ny hjemmeside til Marineforeningen. den kan ses her:

www.marineforeningen-ebeltoft.dk

04. juni 2018
Så faldt sommerbukken. - Læs mere
her

28. februar 2017:
Eberltoft Marineforening fejrede 100-års jubilæum.
Læs og se mere
her og her.

April 2017:
Borgerlisten opstiller ikke ved det kommende kommunalvalg. - Se referat fra Borgerlistens årsmøde
her.

Læs Borgerlistens Nyhedsbrev marts 2017 her.

Udtrådt af Byrådet af helbredsmæssige årsager. - Læs mere her.

Bevarende Lokalplan: Butiksdød og bygningsforfald i Ebeltoft en skamplet for byen.
Adresseavisen Syddjurs' netavis, den 2. juni 2015. - Læs mere
her.
"Hovedaktionær skal besinde sig".
Indlæg om Aarhus Lufthavn, Tirstrup, i Adresseavisen Syddjurs den 27. maj 2015. - Læs mere
her.
16. maj 2014:
Marineforeningens hæderstegn i guld.
Danmarks Marineforening holdt sit årlige sendemandsmøde den 16.-18. maj i Grenaa. Jeg deltog kun i kammeratskabsaftenen fredag den 16., da vort yngste barnebarn skulle døbes den 17., hvor selve sendemandsmødet blev afholdt. Efter at formanden for Grenaa Marineforening, Per Schultz petersen, havde budt velkommen til kammeratskabsaftenen, gik landsformand Jens Ole Løje Jensen på scenen og efter en kort tale, kaldte han mig frem, - og minsandten om ikke han på vegne af landsledelsen tildelte mig Marineforeningens hæderstegn i guld ! - Jeg var ganske benovet, det havde jeg på ingen måder overhovedet forestillet mig kunne ske. Jeg følte mig ganske overrumplet, - men er meget glad og taknemmelig. TAK, Danmarks Marineforening !
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net