24-7-2008
 
Henvendelse til region midtdjursland vedr. udrykningslægen på Mols-Helgenæs samt Akutlægebilen
Læs mere her...

24-07-2008
Henvendelse til Region Midtjylland vedr. akutlægebilen og udrykningslægen på Mols.

Borgerforeningen Mols/Distriktsråd Mols-Helgenæs henvendte sig i onsdags til mig i min egenskab af fungerende borgmester. - Årsagen hertil var, som det fremgår nedenstående, at man gerne så, at det tydeligere fremgik, at det er hele byrådet, der står bag høringssvaret om Regionens sygehusplan, - og ikke 'kun' Sundheds-, Ældre og Socialudvalget'.
Læs mere her

16-06-2008
Borgerlisten stiller dagsordensforslag med henbliok på de forestående budgetforhandlinger

Borgerlisterne har i dag sendt følgende anmodning om optagelse af dagsordenspunkt ved byrådsmødet den 26. juni 2008:

BORGERLISTERNE
i Syddjurs Byråd


Til Borgmester Vilfred Friborg Hansen.
Sy ...
 Læs mere

01-01-2008
Hvad gik godt og hvad gik skidt i Syddjurs Kommunes første leveår ?

Det har redaktør Henrik Ask, Århus Stiftstidendes lokalredaktion, bedt vi 4 tidligere borgmestre fra de tidligere kommuner, der nudgør Syddjurs Kommune, om at give et bud på.
Læs mere her

 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net