Fregatten Jylland

Den 20 november 2010 var 150-årsdagen for Fregatten Jyllands stabelafløbning.
I dagens anledning holdtes jubilæumsreception i museumshallen.
Læs min velkomsttale her

Fregatten Jylland, - igen

Påskelørdag - den 7. april 2012 - havde vi den ære og glæde, at Prinsgemal Henrik besøgte Fregatten Jylland. - Se video-indslag fra besøget her.

Den 15. maj 2012 indviede vi Fregatten Jyllands nyrestaurerede dampbarkasse. - Se video fra begivenheden her.

 

Fregatten Jylland, - igen, igen

Den 30. marts 2010 åbnede Fregatten Jyllands protektor, HKH Prinsgemal Henrik, en ny udstilling - "Mød en ægte søhelt" - i Fregatinstitutionens Museumshal.
På fotoet ses Fregatdirektør Benno Blæsild og jeg ved modtagelsen af Prinsgemalen.
Læs min velkomsttale her.

Nytårskur

Til nytårskur på Christiansborg den 5. januar 2011, - i min egenskab af bestyrelsesformand for Fregatten Jylland. - Som altid en oplevelse.

 
Som gammel Ebeltoft-dreng har jeg altid haft stor interesse i lokalsamfundets forhold.
 

Fra de unge år hidrørende fra engagement i spejder bevægelsen og aktivt medlem af idrætsforeningen, - med hovedvægt på fodbold.âaværende borgmester Jens Aage Rasmussen opfordret til at stille op til byrådsvalget, som kandidat for Borgerlisten. Skønt lysten var der, valgte jeg dog at sige nej tak, blandt andet også begrundet i, at mit firma dengang var nystartet.


Ved valget i november 2005 valgtes det nye byråd til den nye storkommune. Her opnåede Borgerlisten det 3. største stemmetal efter S og V og fik 2 mandater valgt ind. Ved konstitueringen valgtes jeg til 2. viceborgmester.

Gennem 2006 fungerede de gamle kommuner stadig, og jeg var således på én gang borgmester i Ebeltoft Kommune og 2. viceformand i Sammenlægningsudvalget, som det nye byråd hed i overgangsåret, og som forberedte sammenlægningen af de 4 gamle kommuner.
Den 1. januar 2007 opstod Syddjurs Kommune som selvstændig kommune. Udover at være 2. viceborgmester er jeg medlem af Økonomiudvalget, medlem af Beredskabskommissionen, medlem af Brugerrådet ved Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland og udpeget som den ene af Byrådets repræsentanter i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland, hvor jeg beklæder formandsposten.

Ved Borgerlistens opstillingsmøde i 2009 valgtes jeg som Borgerlistens borgmesterkandidat til det forestående kommunalvalg den 17. november.
Som sådan går jeg bl.a. til valg på, at den allervigtigste opgave for det nye byråd er genopretning af Syddjurs Kommunes fortvivlende økonomiske situation. Det bliver ikke nemt, men det kan lade sig gøre, hvis der udvises vilje, handlekraft og ledelse.Herudover ligger borgerinddragelse og nærdemokrati mig stærkt på sinde.

Læs mere om dette og BORGERLISTENS mange andre mærkesager på Borgerlistens hjemmeside her.
Fra valgkampen 2013:

Jeg mener selv, at jeg har en bred, alsidig samfundsmæssig baggrund for at varetage hvervet som byrådsmedlem – gerne som borgmester igen.

Kommunalpolitisk erfaring:
5 år som borgmester (tidligere Ebeltoft Kommune)
7 år som 2. viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget (tidligere Ebeltoft Kommune og nuværende Syddjurs Kommune)
12 år som medlem af Beredskabskommissionen, heraf 5 som formand.
20 år i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland, - heraf 12 år som formand.
5 år som bestyrelsesmedlem i Århus Lufthavn, Tirstrup.
Var formand for Styregruppen vedr. Pilotprojekt Nationalpark Mols Bjerge.
Var medlem af Den Nationale Følgegruppe vedr. nationalparker i Danmark (udpeget af Miljøministeren.

Erhvervs- og samfundsmæssig erfaring:
Drev selvstændigt arkitektfirma i 29 år.
Medlem af Realkredit Danmarks Lokalråd for Århus Amt i 24 år.
Udpeget af Vestre Landsret som Lægdommer i Boligretten.
Medlem af Arkitekt-Sammenslutningens landsbestyrelse i 8 år, - bl.a. som hovedforhandler ved sammenlægningen mellem arkitektforeningerne dpa og A-S.
Medlem af De Danske Marineforeningers landsbestyrelse i 12 år.
Bestyrelsesmedlem i Ebeltoft Håndværker-, Industri- og Borgerforening i 22 år, - heraf de 16 som formand.
Næstformand i bestyrelsesmedlem i Helgenæs Naturefterskole.
Formand for Elsegaarde Jagtforening.
Formand for Ebeltoft Marineforening.


Mine poster i det nye byråd

Efter konstitueringsforhandlingerne efter byrådsvalget 2013 besætter jeg følgende poster i det nye byråd :

  • 2. viceborgmester
  • Medlem af Økonomiudvalget
  • Medlem af Beredskabskommissionen
  • Bestyrelsesformand for Fregatten Jylland
  • Medlem af det fælles Vurderings- og Skatteankenævn for Nord- og Syddjurs Kommuner.

 
Lokalsamfundets forhold

Som gammel Ebeltoft-dreng har jeg altid været interesseret i lokalsamfundets forhold.

Efter dannelsen af Syddjurs Kommune er lokalsamfundet blevet større og det er mere spændende at sætte sig ind i alle lokalområders forhold. - Ikke underligt banker mit hjerte i særlig grad for Ebeltoft by og de kvaliteter, den gamle købstad er i besiddelse af.
Se Ebeltofts by's hjemmeside
her. 

Ministerbesøg, Nationalpark

Miljøminister Connie Hedegaard og Folketingets Miljøpolitiske Udvalg på besøg i Mols Bjerge den 30. august 2006, - for at vurdere områdets egnethed som kommende nationalpark.
Som bekendt endte det lykkeligvis med at blive tilfældet.

Læs min velkomsttale til ministeren og udvalgsmedlemmerne
her.

Se Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside her.

Ministerbesøg, Ebelfestival

Fødevareminister Hans Christian Schmidt på besøg i Ebeltoft den 14. oktober 2006, - for at åbne årets Ebelfestival.
Det var som bekendt også Hans Christian Schmidt, der - i sin tid som miljøminister - udpegede Mols Bjerge som pilotprojekt for en eventuel nationalpark (se også ovenstående om miljøminister Connie Hedegaards besøg).

Læs min velkomsttale til ministeren og alle tilstedeværende ved Ebelfestival'ens åbning her.

Se Ebelfestival'ens hjemmeside her.

Mindeord
Tidligere borgmester Jørgen Nielsen er afgået ved døden, 97 år gammel.
I den anledning har jeg udtalt mindeord i pressen.
Læs mindeord her.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net