23-11-2009
VALGET ER OVERSTÅET, - MED EN BESYNDERLIG KONSTITUERINGSAFTALE MELLEM V, K OG S

Valget er overstået.
Det endte med en højst besynderlig 'forhandlingsrunde' og konstitueringsaftale mellem V, K og S.Jeg skriver forhandlingsrunde i anførselstegn, fordi, der ikke var nogen forhandlinger udover mellem V og S. Tilsidst blev K kaldt ind (velsagtens fordi V ikke turde gå alene med S uden at K også var med).
Det er tankevækkende, at hverken V (der var i valgforbund med DF) eller K (der var i valgforbund med os) fandt anledning til at invitere dem, de hver især var i valgforbund med, med til forhandlingerne !den besynderlige konstitueringsaftale har giver overordentlig meget presseomtale og mange negative reaktioner, både blandt borgerne generelt og i de to (V & S) partiers baglande.

Jeg har 'bidraget' med følgende to læserbreve:

Tak for opbakningen
Som spidskandidat vil jeg hermed gerne på Borgerlistens vegne sige tak til de vælgere, der den 17. november bakkede op om Borgerlisten og den brede samarbejdspolitik, vi står for.Ligeledes en stor tak til de mange, der på forskellig vis har ydet en uvurderlig støtte af såvel praktisk som organisatorisk og anden art. Også en stor tak til mine med-kandidater for godt medspil og holdspil.Desværre mistede vi et mandat, men vi har stadig et tilbage, og det vil blive brugt til fortsat konstruktivt arbejde til gavn for borgerne og med respekt for de enkelte lokalsamfunds særkender, ønsker og behov.

Med venlig hilsen
Jørgen BrøggerBorgerlisten


og


Venstre viser vejen
Under dette slogan lovede Venstre os i valgkampen en ny vej for Syddjurs Kommune under deres ledelse. Efter det, Venstre viste ved de nu overståede konstitueringsforhandlinger, må man med undren spørge sig selv, hvad det mon er for en ny vej?
En række forhold som eksempelvis at:
1) spidskandidaterne for V og S forlod det arbejde, de som valgstyrere var betroet, før de var færdige og dermed overlod færdiggørelsen af til andre,
2) at de begyndte at forhandle før, de overhovedet kendte valgresultatet
3) at de forhandlede uden at inddrage deres respektive nye gruppemedlemmer,
4) at de havde aftalt dette allerede aftenen inden valget og
5) at V og K overhovedet ikke inddrog dem, de hver især havde været i valgforbund med, i forhandlingerne, gør, at man uvilkårligt spørger sig selv, om denne nye vej er uanstændighedens vej?

Vi har oplevet det før – for 12 år siden. Dengang gik Venstre til valg under slogan’et ”Venstre ved du, hvor du har”. Ja! man fandt efterfølgende ud af, at man havde dem i lommen på S og SF i en konstituering, der ikke medførte noget godt klima i et byråd med et borgerligt flertal, der var blevet vraget for at sikre V borgmesterposten i en konstituering med den socialistiske fløj.
Situationen i dag ligner efter den besynderlige konstitueringsaftale til forveksling den for 12 år siden. Blot med den forskel, at der denne gang var flere muligheder. Der kunne have været dannet et borgerligt flertal af V, K, BGL., DF og RV, - og der kunne have været dannet et ”rødt/lyserødt” flertal af SF, S og RV. Og der kunne have været dannet den brede konstituering, som alle i valgkampen sagde, ville være det eneste rigtige i den situation, som Syddjurs Kommune befinder sig i, - men som aldrig blev forsøgt etableret.
Når man erindrer sig de bataljer, der i de sidste 3 år har været mellem V og S i byrådssalen, og ligeledes hvordan de i valgkampen har haft meget modstridende holdninger især f.s.v. angår den økonomiske situation, V og K på den ene side og S på den anden, er det vanskeligt at se, hvordan det pludselig skal kunne ændres til et frydefuldt og harmonisk samarbejde. Det kan jo ikke en gang kaldes et fornufts-ægteskab. Snarere et frustrations-ægteskab. Sådan nogle plejer ikke at holde i længden.
Den nye vej er åbenbart uforståelighedens og respektløshedens vej.

Med venlig hilsen
Jørgen BrøggerBorgerlisten
 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net