22.-12.-2011 :
Jeg bringer sag op i Økonomiudvalget

Ved Økonomiudvaklgsmødet i dag har jeg bedt om (forlangt) at få en sag på dagsordenen ved næste ØK-møde. En borger henvendte sig den 14. august via e-mail til Økonomiudvalget angående en sag om adkomst til fælles grusgrav i Skarresø. Henvendelsen nåede imidlertid aldrig Økonomiudvalgets bord. Derfor bragte jeg den frem ved ØK-mødet den 13. september, hvor der under punktet "orientering" blev protokolleret "Sag vedr. grusgrav i Skarresø" genoptages på næste møde". Det skete imidlertid heller ikke.
Borgeren har den 26. august modtaget en bekræftelse fra kommunens jurist, der oplyser, at sagen er oversendt til kommunenms PUK-afdeling. Men derfra  har borgeren heller intet hørt.
Sådan kan man - efter min opfattelse - ganske enkelt ikke behandle borgerne. Derfor har jeg nu forlangt sagen på dagsordenen ved det første ØK-møde i det nye år.

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net