Den kommunale udligning.
I et valg-indlæg i Folketidende den 5. november foreslår den socialdemokratiske kandidat Christian Haubuff, at det kommende byråd skal arbejde for en mere retfærdig kommunal udligning.
Jamen hvor mageløst ! – Christian Haubuff er medlem af det statsminister-bærende regeringsparti. Hvorfor i al verden går Christian Haubuff så ikke til sit parti og regeringen med dette budskab i stedet for blot at skrive i en lokalavis ?
Jeg vil i den forbindelse erindre om, at Syddjurs Kommune faktisk sammen med en række andre kommuner for et par år siden påpegede uligheden overfor regering og Folketing. Det førte også til, at den nuværende regering ændrede reglerne, - blot til endnu større ugunst for Syddjurs Kommune.
Så hvorfor er det nu, at så mange (partipolitikere) har så travlt med at sige, at det er vigtigt, at byrådsmedlemmer har et parti-tilhørsforhold til Christiansborg. Ingen af de politiske partier, der i øjeblikket er repræsenteret i Syddjurs Byråd har været i stand til at ændre dette misforhold.
I Borgerlisten har vi ikke nogen tilknytning til Christiansborg, men heller ikke nogen problemer med at finde lydhørhed for vore synspunkter, når vi finder anledning til at fremføre dem. For os drejer det sig først og fremmest om at sikre de bedst mulige forhold for lokalsamfundet. Derunder hører selvfølgelig også en mere retfærdig udligning, og det er vi parate til at arbejde målrettet for, hvor S, V, C og andre  endnu ingen gennemslagskraft har haft. Der er mange gode grund til både at tænke og stemme lokalt – det vil sige på Borgerlisten – ved det forestående valg.
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
kandidat for Borgerlisten
 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net