25. september 2020:
Eminent dygtigt hunde- arbejde :
Eftersøgshunden "Chica" fandt mit høreapparat på under 2 minutter !

Ved flugtskydningsaftenen i aftes var jeg så uheldig at tabe mit ene høreapparat. Trods ihærdig og minituøs søgen, blev det desværre ikke fundet. Blandt aftenens deltagere var heldigvis Jacob Munkholm Jensen, der via sin ansættelse ved Danmarks Jægerforbund kendte til Danmarks civile Hundeførerforenings eftersøgningstjeneste. Jacob kunne fortælle, at eftersøgningstjenesten ofte har stået jægere bi, typisk ved at finde tabte riffel-bundstykker. Ved opkald til eftersøgingstjenestens vagt- telefon fik vi kontakt til hundefører Hans-Henrik Tungelund fra Rønde, og det blev aftalt, at han og hans hund skulle komme dagen efter (i dag) kl. 10.00.
Hans-Henrik Tungelunds hund er en 13-årig labrador retriever, Formel 1, og hedder "Chica". Fra "Chica" var sat på opgaven, og til den havde fundet høreapparatet, gik der under 2 minutter ! - måske nok hjulpet af, at jeg mente, at høreapparatet måske var faldet af, da jeg tog mit høreværnet af og hængte det på geværet i geværstativet. Græsset under geværstativet var/er højt og selvom vi aftenen forinden havde ligget på knæ og forsigtigt ledt i det høje græs netop dér, kunne vi ikke finde det. Det kunne "Chica". Eminent flot arbejde !
"Chica" har foiretaget mange eftersøgninger og alle med positivt resultat. Dette er dog hendes hurtigste resultat til dato. "Chica" har iøvrigt også vundet flere konkurrencer, men er med sine 13 år nu "gået på pension fra konkurrenceræset", - men leverer altså stadig vellykkede eftersøgninger.
Normalt kommer "Chica" med den fundne genstand, men Hans-Henrik har trænet hende til, at når hun finder høreapparater, samler hun dem ikke op, men holder bare snuden nede på det, til Hans-Henrik kommer og samler det op !
Herunder den lykkelige ejer af høreapparatet og "Chica". - Fotos: Hans-Henrik Tungelund.

24. september 2020:
Flugtskydningsaften
Formen "pudset af" inden jagten går ind. Hyggelig foreningsaften på flugtskydningsbanen i Gravlev.

13.-07.-2020:
Morgen i engen i Holme

Jeg havde besluttet mig for at søge Dianas gunst i engen i Holme. Heldigvis var græsset på vejen derud slået, så jeg kunne køre hele vejen. Jeg holdt ved hyldebusken og afsøgte fra bilen hele engen i kikkerten. Der gik "noget" - mørkt - stille lidt rundt helt oppe i den anden ende. Jeg mente, at det måtte være råvildt, men kunne naturligvis slet ikke se, om der var tale om buk eller rå. Mens jeg sad og funderede over, hvordan jeg skulle komme op til rønnebærtræet uden at blive opdaget, begyndte "dyret" pludselig at skogre og slå med vingerne, - for derefter at flyve op og sætte sig på en af rundballerne. "Mit rådyr" var blevet til en fasanko !. Fint nok, så var det nemmere at komme uset op under rønnetræet.
Jeg ventede og håbede på, at der ville komme råvildt ud fra sivene, - men det gjorde der ikke. Tværtimod var der totalt dødt og meget stille. Bortset fra vinden. Der måske også var årsagen til, at der ikke kom noget frem overhovedet. Det eneste, jeg så - udover førnævnte fasankok - var en måge og en skovdue i luften. Så der var god tid til at betragte de maleriske skyformationer, der betog mig så meget, at jeg ikke kunne lade være med at fotografere dem. Billederne beskriver faktisk også ganske godt den lidt trykkede, stille stemning, der "hvilede over engen".

15. november 2019:
Mårhund nedlagt på vores revir i Holme

Traditionen tro havde vi inviteret medlemmerne af Elsegaarde jagtforening på jagt på vores revir i Holme. Vi startede med skove, hvor Max Steinar i drevet  nedlagde en mårhund. Den første, vi har set/nedlagt på reviret. Bagefter delte vi os i to hold, der der drev .h.v. firkenten/brakken" og Markene mod remisen af.. På "firkanten" var der forbiskud til en hare, mens det andet ikke løsnede skud. Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" gik Christian, Georg,Oole og jeg ind til bålstedet for at gøre klar,. mens Peter ledte en samlet gang "haretramp" på bakkerne op mod Holme og "trekanten" ved sommerhusene.  Her blev der lettet tre harer, hvoraf derblev skudt forbi til de to, mens Kim Lykke leverede den tredie.
Vi sluttede af med parade ved bålpladsen, hvor vi efterfølgende var værter ved en gang varm dådyrsuppe, varmet over bålet. Meget populært !
Det var en rigtig god dag, hvor vi så masser af vildt: Råvildt (6 stk.), mårhund, harer, fasaner.og bekkasiner. - Vi fik dagen efter at vide, at vores nabojægere, der også var ude, også havde skudt en mårhund. Ruigtig godt !
Læs mere om og se flere billeder fra dagen
her. - Se under datoen.

28. august 2019:
Dejlig havfisketur

Marineforeningens årlige havfisketur fandt sted i godt vejr. ganske vist begyndte det at småregne på turen ud, men det holdt heldigvis op igen, og da der kun var lidt vind, blev det en dejlig tur. JVi var afsted i 2 kuttere: Kurts "Hopla" og Veteranskibet "Skødshoved". Jeg var med "Skødshoved". Der vange hug, men langt de fleste under målet. Jeg selv fangede en 15-20 hvillinger og en torsk, alle under målet. Desuden en ulk og en enkelt hvilling over målet. der var andre, der var heldige at få makrel på krogen.
Der blev fanget betyeligt mere på "Hopla" end på "Skødshoved", men en dejlig dag, var alle eige om.

Kaffe og rundstykker + "en lille en" inden vi stod havnmen ud

Jeg havde en god plads i stævnen (t.v.) sammen med Thorkil Thorsen, hvor vi også fik tidf megen "gammel WEbeltoft-snak" imellem trækkene. - Læs mere og se flere billeder her.

Skriv en tekst herJeg havde mange fisk på, - de fleste hvillinger under målet. Her nogle af dem. Nederst dog en hvilling, der holdt målet.

Her samme fangst i nærbillede. Bemærk næst-nederst: En torsk - ganske vist også under måley, men så er der dog torsk i farvandene her omkring.

Jeg fangede også en
"grim" ulk

11. november 2018:
Invitationsjagt i Holme

Vi havde inviteret jagtforerningens øvrige medlemmer på den traditionelle forenings-invitationsjagt på vores revir i Holme.- Der blev set en del vildt, men kun affyret 2 skud; begge forbiere til h.h.v. en hare og en høne. - Se mere her..

24. oktober 2018:
Hyggejagt i Holme

Vi havde planlagt en lille hyggelig formiddagsjagt i Holme.Peters bus fra Aarhus var desværre gået i stykker og dermed forsinket, hvorfor han måtte ringe afbud. Vi var derfor kun 3: Georg, Christian, vores gæst Ole Bisp, og jeg selv. Vi så masser af vildt. lettede 2 dyr i skoven, 2 harer (brakken og 3-kanten, 3 kokke og 21 sneppe. Derudover sad de der mindst 500 gæs i engen, men de lettede natyurligvis, da vi nærmede os. Pragtfuld dag med 6 gr. C, sol og let vind. Vi sluttede af med en dram ved bilerne.

15. oktober 2018:
Første jagt i Holme

Så afholdt vi den første jagt på vores dejlige lille revir ved Holme. Selv om vi ikke fik noget på paraden, havde vi en dejlig dag og så også vildt. Det første var ræv, der kom ud af skoven og lige forbi Christian, men da han ville løfte bøssen for at skyde, stødte den mod en gren fra det træ, han stod under, - og så var ræve væk. På "trekanten" ved sommerhusene skød Georg forbi 2 harer og jeg forbi en. - !!! Vi så flere gæs i luften og også en del duer, men sidstnævnte var der jo først jagttid på dagen efter.
Vi havde inviteret vores jagtværts søn, Michael, med og jens Søgaard med. Michael har bestået jagtprøvens teoretiske del, men fylder først 16 til nytår og kan først komme op til den praktiske prøve til foråret. Men han nød at være med som "klapper"
Vi sluttede af med pølser og råhygge ved bålpladsen i skoven.

01. oktober 2018:
Pragtfuld premierejagt

Læs mere her.

01. maj 2018:
God og hyggelig riffelind- skydningsaften
Jagtforeningens riffelind- skydning i aftes var god og hyggelig. - Læs mere
her.

Peter (siddende med ryggen til) indskyder sin riffel.

Der var dygtig hjælp og instruktion til alle

10. marts 2018:
Så kom jagthytten endeligt på plads.

Så kom jagthytten på foreningsreviret på Colindseje endelig helt på plads. Det sørgede de gæve gutter fra jagtudvalget for. - Vi holder "åben jagthytte" lørdag den . april, kl. 10.00-12.00, hvor foreningen er vært ved en øl og en dram til de medlemmer, der dukker op. På denne måde markerer vi også, at foreningen lørdagen før (den 24. marts) fyldte 85 år.
Se evt. mere
her.

December 2017 / januar 2018 :
Gode jule- og nytårsjagter
Vi har i jagtforeningen haft nogle gode og hyggelige jagter omkring jul og nytår: "Juleoptakt" (også kaldet "pølsejagt") på foreningsreviret den 17. december, "Julejagt" (invitationsjagt hos Torben, jesper og Kaj) den 29. december, invitationsjagt hos Leif K. jensen den 29. januar og "Afslutningsjagt" på foreningsreviret den 28. januar.
Nytårsjagten den 6. januar måtte desværre aflyses på grund af dødsfald. - Læs mere og se billeder fra disse jagter
her.

02. december 2017
Dejlig invitationsjagt hos bl.a. "os" i Holme

Georg, Christian og jeg havde slået os sammen med Flemming Andersen og inviteret jagtforeningens medlemmer på jagt på vore respektive revirer. Først hos Flemming, hvor der blev set en enkelt sneppe. Derefter hos os, hvor vi tog 3 såter: "Skoven", "Firkanten" og "den lange mark med remisen". Der blev ialt lettet 2 snepper, 2 harer og 3 bekkasiner, men ikke afgivet nogen skud. Til afslutning var vi været ved en gang pølser m.v. tilberedt på bålstedet i "skoven" samt en øl. En helt igennem dejlig adg, der var tilsmilet af det perfekte vejr med temperaturer lige over frysepunktet, sol og vindstille.

Se flere billeder fra den gode dasg her.
01. oktober 2017:
Så oprandt dagen !

Peter og jeg var med på jagtforeningens premiere- jagt på foreningsreviret på Colindseje. dagen startede med halvdårligt vejr, men heldigvis holdt regnen op, da vi holdt parole. Der blev først jaget på "Nord" og derefter på "Syd". Der blev ialt set 8 stk. råvildt, 3 harer, 1 and og 1 bekkasin, - men ingen skud afgivet, - så ved paraden kunne jeg i det mindste konstatere, at skudstatistikken havde været i orden.
De medbragte madpakker blev nydt i pragtfuldt solskin udenfor jagthytten.

Min nevø, Mads, der sammen med sin kæreste, Karen, holdt navnefest for deres lille nye datter i går (30. sept.) var også på jagt på premieredagen (navne- festen var lagt derefter, da Mads og Karen bor på Frederikseberg, - og Karens far har en god jagt ved Viborg). - Og min- sandten om ikke Mads nedlagde denne fine 6-ender. - Stort Tillykke !

10. juni 2017:
Jørn Mortensens bukkeropsatser:

Da vi i dag var til skydning (foreningsmesterskab) i Marineforeningen, havde Jørn Mortensen taget opsatserne fra de fire bukke, han indtil nu har nedlagt under buukke- jagten i år, med. - For, som han sagde, "Christian plejer altid at vise billeder på sin telefon af de dyr, han har nedlagt, så nu syntes jeg, at jeg hellere måtte selve opsatserne med !" - Og så kom Christian ikke en gang i dag. - Læg mærke til opsatsen længst til venstre. Den er utrolig flot og tung. Sikkert til en medalje.

 

15. juli 2020:
Sidste bukkejagt i denne sæson
Jeg havde besluttet mig for at søge Dianas gunst fra stige 3 på foreningsreviret, her den sidste morgen i bukkejagten 2020. For en gangs skyld var jeg på plads i god tid, - ca. 10 min. før skydetid. Listede forsigtigt ind til stigen "bagfra" (gennem læhegnet) og afsøgte området i kikkerten, inden jeg entrede stigen. Alt stille og "dødt", intet vågnet endnu.
Det var koldt  og "fugtigt i luften", så det varede ikke så længe, før termoflasken kom frem. Godt med en slurk varm kaffe ! - Jeg sad og funderede over, om  det mon overhovedet var umagen værd. Vegetationen var så høj, så man ikke ville kunne se et rådyr, hvis det var mere end 15-20 m. fra en.
Men pludselig - ved ca. 06-tiden - kom der en rå hoppende ud fra læhegnet, kun 5 m. til venstre for stigen. Den gik langsom forbi stigen, stadig på en afstand af kun 5 m. Da den var kommet en 10-15 væk fra mig, skråt fremad til højre, begyndte den at esse. Pludselig røg hovedet hurtigt op, og den stirrede stift på mig. Den var klar over, at der "var noget", men da jeg sad urokkeligt, begyndte den at esse igen, - for igen et par gange at rette hovedet hurtigt op og stirre på mig. Jeg sad stadig fuldstændig urokkeligt, så til sidst faldt den til ro, vendte sig om og gled efter et par minutter ind i den høje vegetation. Totalt skjult. Jeg ventede selvfølgelig spændt på, om bukken skulle komme efter. Men det gjorde den ikke. Der var igen fuldstændig "dødt". Intet liv, hverken i andesøen eller på himlen, endsige på landjorden. Bortset fra et par fasankokkes skogren i det fjerne nogle gange.
Christian Koudal var også ude, han sad i stige 9 på sydstykket. Vi havde aftalt, at vi ved 8-tiden ville mødes ved jagthytten og "udveksle morgenens oplevelser". Men allerede kl. 07.10 ringede Christian, at nu gav han op, og kørte til jagthytten. Vegetationen var så høj, at det var muligt at se, om der gik dyr, og så var han ret så våd af at gå på plads gennem den høje, våde vegetation. - Det passede mig sådan set udmærket.  Jeg var kold, våd, træt og stiv i alle lemmer af at sidde i stigen. Da jeg kom til hytten, var Christian allerede kommet og havde fået tændt bål.  Det var godt at få varmen fra det, - og få tørret vores bukser, der var våde til op midt på lårene. En sidste kop lunken kaffe fra termoflasken, en enkelt dram til at få blodet til at rulle igen og en læskende øl fra hytten gjorde godt. Efter en tre kvarters tid, tog vi hjem til den velfortjente (?) lur på sofaen.
Det var den bukkesæson !

Jeg havde faktisk planlagt, at jeg ville forsøge i engen i Holme om aftenen, - men måtte "kapitulere". Var ganske enkelt for træt. Havde kun fået 2½ times søvn om natten og ikke hvilet ordentligt hele dagen. Så ud fra min devise: "Det skal være en forn'øjelse at gå på jagt, ikke en pligt" blev jeg hjemme, hyggede mig sammen med Inge og gik til køjs ved 22.30-tiden (næste morgen sov jeg til kl. 10.30 ! - Men så var jeg også dejlig udhvilet igen).
Herunder et par billeder af h.h.v. udsigten fra stige 3 samt af Christian og mig ved båklet om morgenen:

13. marts 2020:
Jagtforeningen "lukker ned" for alle sine aktiviteter

grundet den aktuelle situation i landet (Corona-virus) lukke Elsegaarde Jagtforening ned  for alle sine sine aktiviteter.Foreløbig er film-og foredragsaftenen med Jørgen Skouboe, "Nak og Æd" aflyst/udskudt på ubestemt tid, ligesom arrangementet "Åben Jagthytte" den 28. marts er aflyst.
Der bliver efter påske taget stilling til, om bukkepuljemødet den 22. april kan gennemgøres eller må aflyses. I tilfælde af sidstnævnte vil holdinddelinger og ugetildelinger m.v. blive foretaget digitalt.
Se mere
her.

05. november 2019:
DM i vildtmad på "Det Grønne Museum" på Gl. Estup

Den parade, som de deltagende kokke kunne udvælge vildt fra (snepper, kronvildt, dåvildt, råvildt, harer, fasaner, gråænder, grågæs edderfugl, sortand, skovdue og krage.Forrest ligger den kronhind, som Kronprinsen havde leveret (med 6 snepper på halsen) og lige bagved det vildsvin (se kolonnen til højre herfor under 1. november), som jeg havde leveret (men som ikke måtte anvendes, da endnu ikke var blevet trikintestet).

Det var spændende at opleve hele arrangementet, selvom det var et forfærdelig dårligt vejr med regn og blæst. Der var 6 kokke-hold, der duellerede. De trak lov om, i hvilken rækkefølge, de måtte vælge det vildt, de ville tilberede. den første valgte "det sikre" og tog kronkalven. Nr. 6 sagde, da han gik frem: "Ta' så for helvede de edderfugle", - og det gjorde han. Og lev danmarksmester på det !!! - Edderfuglene var leveret af Torben Nikolaisen fra Elsegaarde Jagtforening (det var mig, der leverede dem på "Jagtens Hus"). - Vi lader mange billeder tale for sig selv.

16. maj 2019:
Pragtfuld morgenstund - spændende bukkepremiere

Selvfølgelig var "ude" på premieremorgenen. Var på plads i hochsitsen ved "firkanten" på jagten i Holme lidt før skydetid.  I starten var der meget dødt, men efterhånden som solen steg på himlen begyndte der så småt at komme liv rundt omkring. Det første var duer i luften, så fuglesang og minsandten en musvit, der og satte sig på armlænet af hochsitsen, mens jeg sad stille som en saltstøtte. Dejligt at se farbvespillet i dens fjerdragt og de klare øjne.  Kl. 06.30 så jeg pludseligt et dyr komme  skråt over marken fra vejen ud til engen og med kurs mod "skoven".Efter nogens tids observation i håndkikkerten, kunne jeg se, at det var en buk, men jeg ville gerne havee den tættere på. Da den var kommet det, og jeg begyndte at finde den i sigtekikkerten, så jeg et andet dyr, der ligelededes kom fra vejen ud til engen. Da det var kommet noget tættere på, kunne jeg se, at det også var en buk, - og den var større end den første, så så ville jeg selvfølgelig hellere have den. Netop som jeg begyndte at søge efter den sigtekikkerten, fik den fart på, og gav suig til at jage med den mindre buk, DFe begyndte at løbe væk fra mig, så jeg råbte "Bøw"; de standsede også men stod begge dårligt med bagdelen halvvejs til, og så ville jeg ikke skyde. da de begyndte at løbe igen, råbte jeg en gang til, - men blot med det resultat, atr de løb endnu hurtigere. En halv time senere, kom de frem igen et kort øjeblik, men helt oppe ved det levende hegn i den modsatte ende af "firkantet". De var vel kun synlige et par minutter, så gik de gennem hegnet igen. Resten af morgenstunden sad jeg og nød synet af en stor hare, der rigtigt salverede sig i det dejlige solskin, - indtil jeg ved 07.45-tiden brød op for at tage til jagtforeningens "Bukketræf" på Christian Koudals fritidsgrund "Frihuset". - Her fik vi det traditionelle store morgenbrod, bl.a. med æggekage, lavet af 60 øg, - m.m. Her er et enkelt billede fra bukketræffet, men læse mere og se mange flere bileder
her.

27. december 2018:
"Børnebørns-jagt" a'la "Nak og Æd"

Kort før jul ringede Mikkel og spurgte, om der mon var mulighed for, at vi kunne lave en lille "børnebørns-jagt" mellem jul og nytår. Vores to ældste børnebørn, Simon og Rikke, havde sagt, at de godt kunne tænke sig at prøve at komme med på jagt. de ser "Nak og Æd" i fjernsynet. - Familien i Sdr. Homå er somme tider hundepassere for "Chili", når den "forældre" er ude at rejse. "Chili"s "far" er producer på "Nak og Æd" programmerne på DR 2, og derved er de (Simon og Rikke) kommet til at se "Nak og Æd" og er meget fascinerede af det.
Så vi arrangerede en lille formiddagsjagt 3. juledag. Vi så en enkelt hare, men den måtte vi jo ikke skyde, så "parademæssigt" blev det en udbyttefattig dag. Til gengæld var den udbytterig på andre oplevelser.  selvfølgelig skulle vi slutte af med "mad over bål" ligesom i "Nak og Æd", så peter grillede pølser over bålet. Men først blæste jeg "Jagt Forbi" og "Frokost-signalet" på jagthorn, inden vi serverede pølserne ledsaget af sodavand. - Dejligt at være sammen emd sine børnebørn - og sine egne to sønner - på den måde. Christian og Georg var selvfølgelig også med. Ved "skoven" gik Simon igennem sammen med Georg og "Holger" (Georgs hund), mens Rikke stod på post sammen med Mikkel.

13. december 2018:
Sidste jagt i Holme inden jul.

ved skydeaftenen i Marineforeningen i aftes inviterede vi Jørn Mortensen med. Christian var desværre forhindret i være med, så vi var kun os fire, Georg, peter, Jørn og mig selv. Jørn nedlagde en hare på "det lange stykke" op mod remisen. samme sted skød Peter forbi til en sneppe og på "trekanten" skød Georg forbi til en hare. Ialt så vi 4 harer, 1 sneppe, og 2 flokke aerhøns. - 2 gradder, let skyet, let vind, - formidabelt jagtvejr.

04. juni 2018:
Så faldt sommerbukken

Efter ikke at have haft held til at nedlægge en sommerbuk siden 2011 lykkedes det endelig. Den faldt kl. 06.35 fra stige 8 på jagtforeningens revir "Colindseje". - Læs om min oplevelse her.

16. maj 2018:
SÅ GIK BUKKEJAGTEN 2018 IND !
Hyggeligt "Bukketræf"

Så oprandt dage - den 16. maj - premieren på sommer-bukkejagten. Vi - Christian, gerog, min søn Peter og jeg - var alle på plads før solopgang på vort dejlige revir i Holme. Christian sad ved "vindmøllerne", Georg ved "remisen", Peter i engen og jeg selv i hostsitsen. Ved 06.15-tiden fik jeg en sms fra Peter, der skrev, at han havde en buk for, mern at den var ude på 200 m., så ville ikke skyde. Senere fortalte han, at den var kommet ud kun ca. 100 m. fra ham, men at den gik den forkerte vej, og han ville ikke skyde skråt bagskud. Da den endelig besluttede sig for et vende siden til, var så kommet ud på de 200 m. - Christian havde også en god oplevelse, da han så to bukke slås, men også de var for langt ude. Han fik det dog videofilmet, men det er vanskeligt at se, fordi de er så langt ude.
Jeg selv så ingebnting. Måske, fordi jeg ved 06.30-tiden fik besøg af P4 Østjylland, der interviewede mig for at kunne bringe "et stemningsbillede" i morgenradioen. Interviewet kan høres
her.
Kl. 08.00 pakkede Peter og jeg sammen. Christian og Georg var kørt i forvejen og rigget til til jagtforeningens "Bukketræf", hvor vi mødtes 21 man, m/k. Christian og Georg havde rigget det store morgenbord til og lavet en kæmpe-æggekage over bålet.
Der lå 3 bukke på paraden, hvoraf den ene var nedlagt på jagtforeningens revir på "Colinds- eje".
Læs mere om bukketræffet
her og se flere billeder derfra her.

07. april 2018:
"Åben Jagthytte"
Da jagthytten nu var endeligt på plads og bålplads med bålsted og bænke var færdigt inviterede vi alle jagtforeningens medlemmer påm "Åben Jagthytte", så de kunne tage den nye placering i øjesyn og samtidig markerede vi, atb foreningen for en uge siden fyldte 85 år, - hvorfor foreningen var vært ved en øl og en vand. - Rt rigtig hyggelig arrangement, der heldigvis tiltrak 17 medlemmer, heraf "3½"nye.

jeg havde stået for den indvendige "op-pyntning" med trofæer og billeder m.v.,
hvilket også medførte rosende ord.

01. februar 2018:
Henvendelse til miljø- og fødevareministeren
Efter at have deltaget i Jægerråd Syddjurs' årsmøde den 30. januar i Jagtens Hus, Kalø, hvor der blandt andet var et indlæg om den nye jagtlov og oplægget til nye jagttider, har jeg i dag skrevet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde larsen om dette oplæg til nye jagttider. - Læs henvendelsen
her.

 
02. september 2020:
Dejlig havfisketur med god fangst

Marineforeningens årlige havfisketur. Dejlig dag med sol og kun svag til let vind - så længe, vi holdt os inde i Vigen. Vi forsøgte at gå over mod Hjelm, men fik hurtigt vendt om, da vi mærkede den sø, der sø, der stod der. Jeg var med onmbrod i Kurt Nielsens "Hopla". Det andet hold, der sejlede med "Skødshoved" trodsede søerne og fortsatte over mod Hjelm. Det kom de bittert til at fortryde. De blev godt og grundigt vippet, - og fangede ingenting. Hos os på "Hopla" var der god fangst af makrel og fjæsing. jeg selv fik 5 fine makrelelr (i spanden på fotoet herover) - alle "i eet hug". Det var der noget ved at hive hjem ! Derudover 12 fjæsinger i pæn god størrelse, - plus en del flere, som jeg smed ud igenm på grund af størrelsen. Jeg havde plads henne ater sammen med Vagn Lassen; vi nød i fulde drag det gode vejr og den gode dag, - og fik mangen en god snak om "gamle dage". Vagn vandt iøvrigt både "Tiorskepokalen" og "Merkopokalen. - Læs mere og se mange flere billeder fra den dejlige dag her.

20. juni 2020:
Christians bronzebuk fra Holme

Christian har nu fået opmålt opsatsen fra den buk, han skød i engen i Holme den 21. maj (jvfr. nedenstående). Det blev til 104,11 points, hvilket udløste en bronzemedalje. - den første medaljebuk, der er nedlagt på vores revir-
Flot - og stort tillykke til Christian !

21. maj 2020:
Første sommerbuk i Holme 2020 nedlagt

Christian nød Dianas gunst, da han i aften søægte (bukke-)lykken i Engen i Holme. resultatet blev denne flotte 6-ender. - Christian fortæller selv:

Hej Jørgen
Så lykkes det. Der var jo helt ideelt vejr igår,så Georg og jeg besluttede at tage til Holme,
Georg med Bue,han ville sætte sig ved skoven og jeg vandrede så den lange tur ud til engen hvor jeg satte mig under Rønnetræet ved 19-tiden. Der gik ikke lang tid før der dukkede en Rå med et lille Lam op fra rørsivene. Lidt senere var der udvandring fra skoven ovre, hvor Keld har jagten,ikke mindre en 7-8 dyr kom ud og gik der et godt stykke tid,så var de pludselig væk. Så ved 20.30-tiden kom der gang i dem igen og de begyndte at bevæge sig mere spredt  omkring, og pludselig kom der 3 dyr springende ud fra nabo området og ind på engen, dér var jeg lige ved at få bukkefeber, det var 2 råer og en fin Buk, kunne jeg se i riffelkikkeren. Den faldt på stedet, det var et tapskud, så mig hurtig ned og stik den.
Den blev brækket på stedet og så gik den lange tur ned til Georg der heldigvis var kørt op til mellemstykket. Bukken vejrede 21 kg. opbrækket så med riffel, rygsæk skydestok og bukken på slæb, har jeg aldrig svedt så meget, men det  var det værd.
Mjh.
Christian
16. maj 2020:
Bukkepremiere

Så oprandt dagen ! 16. maj - Bukkepremiere.
Vi var afsted alle fire i Holme: Christian, Georg, Peter og jeg. Christian sad ved "møllerne", georg ved "remisen", Peter i engen og jeg i stigen. Vi så allesammen råvildt; om Christian så buk, eller kun rå, er jeg ikke klar over, men vi 3 andre så buk.  Desværre for ingen af os på skudhold eller i skudposition. Men dejligt at se, at der er så meget. Også dejligt at vi så flere harer.
Det var en rigtig kold f"fornøjelse". Det blæste "en halv pelikan", jeg havde vinden lioge ind i ansigtet. Der kom lidtv egn, men det holdt heldigvis op igen ret hurtigt. K.07.30 frøs jeg så meget, at jeg gav op. Kravlede ned og gik hen i bilen, hvor jeg sad et stykke tid, inden jeg kørte ud til "brakken" for at køre peter i møde, så han ikke skulle gå så langt "hjem" (turde ikek køre længere, grundet sporets ujævnheder).
Corona-krisen havde jo bevirket, at vi havde måttet aflyse jagtforeningens traditionelle, store "Bukketræf", så i stedet mødtes vi fire ved Christians "Frihuset" efter jagten. Her lavede Peter lækker brunch over bålet: Spejlæg med tykt, håndskåret bacon og Nürnberg Bratwurst. Grundet det halvdårlige vejr nød vi det indendøre i det lille hyggelige hus. Niels Mikkelsen stødte til. Maden var lækker og det hele rigtig hyggeligt. Vi lader billederne fortælle.

09. januar 2020:
Så er der en mink mindre til at ødelægge den danske natur

Så er der en mink mindre til at "forurene" den danske natur og fauna. Jeg blev ringet op spurgt, om jeg kunne komme og skyde en mår, der var gået ind i et (tomt) kaninbur, hvorfra den ikke kunne komme ud igen.- Det var nu ikke en husmår, som husejeren troede, men derimod en mink. Og den var det jo endnu bedre at komme af med. Salonriflen gjorde, hvad den skulle. Nu skal jeg bare have kraniet kogt af som trofæ (skindet er ikke pænt).

01. november 2019
Vildsvin leveret

På søndag den 3. november afholdes der "DM i Vildtmad" på Det Grønne Museum på Gl. Estrup. I den anledning er vi fra bestyrelsen i Jægerråd Syddjurs spurgt, om vi kan være behjælpelig med at skaffe forskellige vildtarter til dette formål. Blandt andet blev jeg spurgt, om jeg kunne skaffe et vildsvin, selvsagt nedlagt under hegn. Det lod sig gøre på Mejlgaard med velvillig bistand fra godsejer, kammerherre Michael Juel. - Det var jo ikke rigtig jagt, - vel snarere "slagt", men heldigvis for arrangementet på søndag lykkedes det.
Der bliver mange forskellige vildtarter på "paraden", der afholdes, inden stjernekokkene går i gang med at udvælge hvilke vildtarter, der vil anvende, - og derefter trække pels og/eller fjerdragt af dem. - Der bliver stor variation i hvilke vildtarter, kokkene kan vælge imellem: Kronvildt (bl.a. stor hind, nedlagt og skænket af HKH Kronprinsen), dåvildt, råvildt, vildsvin, harer, fasaner, geråænder, edderfugle og andre havænder (sidstnævnte nedlagt og skænket af Torben Nikolaisen fra Elsegaarde Jagtforening).
Læs mere om DM i Vildtmad
her - og et par fotos mere fra turen efter vildsvinet her.

14. august 2019:
Jagtforeningen foretog strandrensning

Vi havde fra Elsegaarde Jagtforening - naturligvis - takket ja til tilbuddet fra Syddjurs Kommune om at tjene en god skilleng til foreningskassen ved at foretage strandrensning på en 3½ km, lang strækning ved Boeslum og Dråby strand. - Herunder et par stemningsindtryk. Læs mere og se flere billeder
her.

28. december 2018:
Traditionsrig "Julejagt"

Traditionen tro havde Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen inviteret jagtforeningens medlemmer på jagt mellem jul og nytår. - Som altid en rigtig dejlig og hyggelig dag. - Se mere
her.

24. oktober 2018 :
Masser af vildt, - bare ikke på paraden
Vi holdt sæsonens anden jagt på vore lille revir i Holme. Peter skulle komme fra Aarhus, men kl. 08.30 ringede han, at den bus, han skulle med, var gået i stykker, - og da var den bus, han kunne være kommet med til Rønde (hvor jeg så kunne have hentet ham) var lige kørt. Han fik at vide, at han kunne tage en taxa og så selv betale og efterfølgende søgeb om at få det refunderet. Det ville forståeligt nok ikke. Så vi var kun Christian, Georg og jeg selv samt vores gæst Ole Bisp.
Vi så masser af vildt, men løsnede ingen skud, - så skudstatistuikke vor O.K.
I skove lettede vi et dyr, der gik fremad, hvor der ingen stod. Da vi trådte gennem hegnet ind til "firkanten" lettede der en kok lige ved siden af Christian, der endnu ikke havde fået patroner i. I "brakken" lettede Georg først en fasankok, der svingede over hegnet ind til naboen, - og lidt efter en sneppe, der tog samme vej. Da vi var kommet næsten over brakken lettede der en hare 5 m. foran mig, men inden fik løftet bøssen, var den både for langt ude og over skellet.
På vej ud til engen sværmede det med gæs i luften, mange af dem lavt. Da vi kom nærmere engen kunne vi se, at der sad gæs på den grønne del af vores eng. Mindst 500 ! - Vi forsøgte at gå langsomt mod dem i "samlet klump", men selvfølgelig lettede de, før vi nåede frem.
Da vi kom tilbage til bilerne var vi godt trætte af den lange travetur, så vi sluttede dagen af med en læskende øl og en dram af Oles velsmagende, hjemmebryggede porsesnaps, brygget på porse fra de svenske søer. - Atter en herlig dag i dejligt vejr.

05. juni 2018:
Så blev kødsaven "indviet"

I dag flåede og parterede jeg den buk, jeg skød i går. Dermed blev den gode kødsav, jeg fik i julegave af Peter for et par år siden endelig brugt til det, den er beregnet til: Forlægning af vildt. - Det er ingen sag, når man har så godt værktøj.

07. april 2018:
Gennemgang og besig- tigelse for etablering af vildtplantninger.
Efter arrangementet "Åben jagthytte" (se her ved siden af) gik  jagtudvalget og jeg en runde på reviret sammen med vores jagtvært, Thomas, og vildtplerjerådgiver Poul Arne Nielsen, for at for at se på hvor og hvordan vi kan etablere nogle vildtplantninger. det var en oplevelse at høre Poul Arnes store viden om emnet, og dejligt med Thomas' store imødekommenhed. - det kan ikke undgå at blive godt !

30. januar 2018:
Årsmøde i Jægerråd Syddjurs

Vi var 7 repræsentanter fra Elsegaarde Jagtforening med til Jægerråd Syddjurs' årsmøde i Jagtens Hus, Kalø.Det var en virkelig interessant aften med 4 gode indlæg: Beretning v. jægerrådsformanden, om kreds 3's arbejde v. krerdsformanden og om "Rigets tilstand" v. HB-medlemmet. Sidt, men ikke mindst et spændende og højaktuelt indlæg om den nye jagtlov og oplægget til nye jagttider.. Sidstnævnte har givet anledning til at jeg har skrevet til miljø- og fødevareministeren, som det fremgår andetsteds her på siden.
I HB-medlem jens Bjørns indlæg var det tankevækkende, at Jægerforbundet er præget af medlemstilbagegang.
Læs pressemeddelelse om Jægerrådets årsmøde
her.- Læs mere om og se billeder fra årsmødet her

30. oktober 2017:
Temaaften om råvildtforvaltning

Det var en meget interessant aften, der havde underteksten: "Skyder vi for meget til væggen og for lidt til fryseren ?". Der var meget kompetente indlæg fra panelet og mange interesserede spørgsmål fra salen.
Den korte konklusion var, at vi p.t. afskyder 50 % bukke, 25 % råder og 25 % lam. Det er en uhensigtsmæssig fordeling, hvis man vil forvalte sin råvildtbestand hensigtsmæssige. Afskydningen bør i stedet være 25 % bukke, 25 % råer og 50 % lam, - således, at for hver gang, nman skyder en buk, skal man skyde en rå, og for hver gang, man skyder et voksent dyr, skal man skyde et lam. desuden, at man skal bortskyde syge og svage dyr og helst så tidligt på sæsonen som muligt. I den forbindelse skal man betragte jagttiden som startende den 1. oktober og sluttende den 15. juli, - og IKKE som startende den 16. maj og sluttende den 31. januar. I starten af jagttiden skal man ikke bortskyde moderdyr fra lammene. Endelig er det bedst at undlade fodring af råvildt.
Aftenen efterlod dog ågså en række åbne spørgsmål, herunder især om råvildtsygen på Fyn.

31. august 2017:
Sidste Tårn flyttet til Colindseje

Så fik vi flyttet det sidste tårn fra Munkhuse til Colindseje.

11. juli 2017:
Aften-bukkejagt, "Skovbrynet/Munkhuse"
Jeg var ude for at forsøge lykken på en sommerbuk og/eller en kronkalv (vi har reguleringstilladelsen til 2 kalve) på "Skovbrynet", d.v.s. ved jagthytten på Munkhuse/Georgsminde, fra kl. 17.00-21.00. Tårnet (n r. 9) ligger ned, så jeg kravlede med møje op på toppen af den store stendynge ved siden af jagthytten. Herfra var der frit udsyn og godt kuglefang, men ikke just noget bekvemt sæde. Vejret var godt, da jeg ankom, sol og vindstille; mellem kl. 18.00 og 19.30 blev det overskyet med ret kraftige vindpust, men fra kl. ca. 20 igen en dejlig sommeraften. Jeg så en hel del skovduer og mange svaler (de fløj lavt). Også en trane, der kom hen over hovedet på mig. Til gengæld ikke skyggen af råvildt. - Kl. 20.35 var der imidlertid pludselig 4 krondyr "på den forkerte side af skellet" på marken over mod skoven. Så var der pludselig 5 og så 6 og så 5 og 4 igen. Det var lidt vanskeligt at observere, da to af dem skiftevis lagde sig ned og rejste sig. De essede ganske roligt og langsomt over mod mig. Alligevel pakkede jeg sammen ved normal "lukketid", kl. 21.00. Dels fordi der i h.t. reguleringstilladelsen jo skal være mindst 10 krondyr fremme, før der må reguleres, og det var der jo (endnu) ikke. Dels fordi jeg vurderede, at de heller ikke ville nå over på "min side" af skellet indenfor den ekstra time, jeg måtte regulere i efter solnedgang. - Men dejligt trods alt at se noget

19. juni 2017:
Christians buk
Min gode ven og jagtkammerat, Christian, var taget på aften-bukkejagt i engen på vort revir i Holme. Kl. 20.45 kom der en buk spadserende over skellet i passende skudafstand. En fin gaffelbuk, de rfaldt på stedet for en fin bladkugle. - Stort tillykke til Christi- an!

Selv har jeg kun været afsted på bukkejagt premieremorgenen i Holme (der var en kold og vås omgang) og om aftenen den 22. maj på foreningsreviret på Colindseje. Intet set nogen af gangene. - jeg må se at få gjort noget mere ved det her de sidste 2 uger.

23. april 2017:
Elsegaarde Jagtforening vandt årets salonskyde- konkurrence mellem alle jagtforeningerne i den tidl. Ebeltoft Kommune.

Denne årlige skyde- konkurrence mellem alle jagtforeningerne i den tidl. Ebeltoft Kommune havde i år samlet 48 skytter fra 6 af de 7 foreninger (Hel- genæs deltog som sædvanlig ikke). Vi deltog med 3 hold eller ialt 9 mand. Jeg var på hold sammen med min søn, Peter, og Gert Agger, - og minsandten om vi ikke gik hen og vandt holdkonkur- rencen med 437 points foran Tirstrup-Hyllested Jagtorening på 2. pladsen med 432 point. Gert Agge vandt også den individuelle konkurrence med 148 / 6X. Her blev Peter nr. 4 med 145 / 3X - blot en enkelt X-tier mindre end den præmiegivende 3. plads.
Det var 4. gang, Elsegaa- rde Jagtforening vandt holdpokalen ved denne årlige skydekonkurrencen. Ud af de 3 foregående gange har jeg været med de to, edens min søn, Mikkel, var med på vinderholdt, hvor jegge var med. - det var som altid en rigtig hyggelig dag, hvor snakken gik på kryds og tværs.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net