Skoleskibet Danmark

I 1972 sejlede jeg som tømmermand og underofficer på skoleskibet "Danmark".
Blandt andet deltog vi den kendte kapsejlads for alle store, sejlskibe "Tall Ships Race", der gik fra Helsingfors til Malmø. - Bagefter sejlede alle skibene i kortege gennem Øresund og til Kiel for at ligge der i anledning af Olympiaden
(sejlsportsolympiaden var i Kiel, resten af olympiaden i München).

Læs mere om skoleskibet Danmark
her
og her.

Travaljeroning

Marineforeningen har mange aktiviteter. En af dem er travaljeroning i sommerhalvåret.

Se mere om Marineforeningens aktiviteter
her.

Skydning

Skydning er også en af de aktiviteter, Marineforeningen byder på. Vi har træningsskydning hver onsdag aften hele året, og vi deltager i mange forskellige konkurrencer
På billedet herover har vi lige vundet Distriktsmesterskabet 2010
(en konkurrence for alle Marineforeninger i Distrikt Østjylland). Holdet, der sikrede os denne sejr, bestod af Jørn Mortensen (til højre), min søn Peter (i midten) og mig selv.

Se mere om Marineforeningens mange aktiviteter, herunder skydning,
her.

 
28. februar 2017:
Ebeltoft Marineforening fejrede 100 år-jubilæum. - Læs og se mere
her og her.

Marineforeningen

Jeg aftjente min værnepligt ved Søværnet i 1968 og 69, hvor jeg sejlede med inspektionsskibet ”Fylla”, der drev fiskeriinspektion og søopmåling ved Grønland og Færøerne.
Senere har jeg i 1972 sejlet som tømmermand med rang af underofficer på skoleskibet Danmark, hvor vi blandt andet deltog i en af de store kapsejladser, "Tall Ships Race", mellem alle de store, sejlførende skoleskibe.
Det gode kammeratskab, der var ombord på ”Fylla” gjorde det naturligt for mig at melde mig ind i Ebeltoft Marineforening straks efter hjemsendelsen.
Her blev jeg valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 1970, - og har siddet der siden. Jeg blev næstformand fra 1972-78 og formand fra 1978-82, hvor jeg valgte at gå af som formand, da vi havde to små sønner derhjemme. Jeg var været næstformand fra1984 og til 2008, hvor jeg igen overtog formandsposten.

Marineforeningen har gennem alle årene givet mig mange gode oplevelser. Foreningen har et rigt foreningsliv, med en kammeratskabsaften hver måned i vinterhalvåret. Disse kammeratskabsaftener indledes altid med et interessant foredrag, en film eller andet, altid maritimt.
Foreningens arrangementer afholdes naturligvis i foreningens egen bygning, ”Marinestuen”, der er et helt lille, maritimt museum, som det har været en meget stor oplevelse at være med til at indrette.

Foreningen har to travaljer (store robåde), og jeg nyder at deltage i travaljeroningen i sommerhalvåret. Det har været en stor oplevelse at deltage i foreningens maritime udenlandsture og andre udflugter til maritime mål.
Det er en fornøjelse at være med til at vedligeholde den gamle tradition med at "sejle" "Sluppen" gennem byens gader hvert år, fastelavns-mandag.

Det giver det en ekstra dimension at vide, at denne tradition, der tidligere praktiseredes i alle europæiske sø-købstæder, her i Ebeltoft er registreret mere end 250 år tilbage i tiden (jvfr. Handels- og Søfartsmuséet på Kronborg). Her i byen var det oprindeligt Fiskeriforeningen, der gennemførte det festlige indslag – med socialt sigte – i bybilledet, men 1961 var sidste gang, Fiskeriforeningen stod for det. I Marineforeningen syntes vi, at denne maritime tradition skulle vedligeholdes, og i 1973 genoptog vi den, - i øvrigt med flere af de gamle rekvisitter fra Fiskeriforeningen. Ebeltoft er i dag den eneste sø-købstad, hvor denne tradition gennemføres helt efter de gamle overleveringer hvert år.
Slup-traditionen førte for flere år siden til, at Marineforeningen fik sit eget sangkor, Slup-koret, der bygger på de gamle slup-sange, nu suppleret med flere andre sømandssange. Koret underholder ved forskellige lejligheder, og det er altid en fornøjelse at være med her.

Jeg har været redaktør af Marineforeningens lokale medlemsblad "Kabysrygtet" siden starten i 1972
.
Se Kabysrygtet her.

Besøg Ebeltoft Marineforenings hjemmeside
Mindehøjtidelighed 5. maj

Hvert år den 5. maj afholder vi en lille højtidelighed ved den mindesten på Havnen, som foreningen rejste i 1946 til minde om freden efter den tyske besættelse 1940-45.
Der holdes en lille tale og lægges en buket rød-hvide blomster. Efterfølgende er foreningen vært ved en kop kaffe m. brød for de deltagende. I dagens anledning er de effekter, især gamle aviser, som foreningen er i besiddelse af fra besættelsesårene, lagt frem til nærmere fordybelse.

 
Inspektionsskibet Fylla

Inspektionsskibet "Fylla" - her i farvandet omkring Færøerne.
Det er fra min tid i Søværnet, jeg har fået min interesse for Marineforeningen.

Se mere om Søværnet
her.

Sluppen

I Marineforeningen vedligeholder vi den gamle tradtion med at "sejle" Sluppen gennem byens gader hvert år på Fastelavns-mandag. - Med sang og musik samler vi penge ind til et velgørende, maritimt formål.
Denne skik foregik tidligere i alle danske søkøbstæder og også andre steder i Europa. Alene her i Ebeltoft går traditionen over 250 år tilbage.
Læs mere om den gamle tradition her.

Mindestensafsløring

30. juli 2011:
I går - den 29. juli - afslørede Ebeltoft Marineforening en mindesten ved Jernhatten. Mindestenen er rejst til minde om den redningsdåd Tage Ingildsen, "Havmøllen", udøvede, da han den 29. januar 1946 reddede to marinesoldater ved forliset af minestrygeren ME 1016.

Læs historien om forliset af ME 1016
her.

Man kan også se et videoklip fra den stemningsfulde højtidelighed her.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net