Bestyrelsens motivering for tildeling af NEV-medaljen til mig lyder:

"Motiveringen lyder, at du over en bred front har ydet en utrættelig indsats i politk, natur- og kulturbevarelse og foreningslivet i bred betydning.
Som formand for "Fregatten Jylland", hvor du fik et millionunderskud til et plus, gennem dine 32 år som næstformand og 10 år som formand for Ebeltoft Marineforening, hvor du efter et svigt fik genetableret formuen, gennem dit mangeårige formaqndsskab for Elsegaarde Jagtforening og som tjenstgørende på fiskeriinspektionsskibet "Fylla" og "Skoleskibet Danmark", gennem medlemsskab af bestyrelsen for Helgenæs Naturefterskiole og gennem dit bidrag til etableringen af Nationalpark Mols Bjerge, har du på forbilledlig måde vist det gode danske stof, som du er gjort af."


 

Niels T. Holst's indstilling til bestyrelsen lyder:

"Til Niels Ebbesens Venner
v/ formand Jan Fagerlund.

Her på 70-årsdagen for invasionen i Normandiet tillader jeg mig at foreslå

Viceborgmester, arkitekt Jørgen Brøgger, som modtager af Medaljen fra Niels Ebbesens Venner.

Til grund for indstillingen skal anføres Jørgen Brøggers utrættelige indsats indenfor politik, foreningsliv, naturvebevarelse og kulturbevarelse gennem mange år.
Politisk er han p.t. viceborgmester i Syddjurs Kommune. Han var før denne borgmester (den sidste) i den daværende Ebeltoft Kommune.
Med disse gørem¨ål er medfulgt formandsskabet i "Den Selvejende Institution Fregatten Jylland", hvor han mødte op til et tocifret millionunderskud, som han med dygtig kontrol har fået elimineret.
Videre har han siden 1970 været i bestyrelsen for Ebeltoft Marineforening, heraf 32 år som næstformand og 10 år som formand. For nogle år siden måtte Marineforeningen konstatere, et en "uheldig" kasserer ukontrollerbart havde formøblet foreningens formue. Med formandens ihærdige arbejdsindsats, heftigt støttet af sin kone, Inge, er det på kort tid lykkedes at genatablere formuen.
Ebeltoft Marineforening er en af landets mest anerkendte Marineforeninger med eget foreningsdomicil, der er mange museer værdigt.
Herudover er Jørgen Brøgger mangeårig formand for Elsegaarde jagtforening, som er en utrolig levende forening, hvor der bliver gjort meget ud af vildtpleje og ungjægeres indslusning.
Jørgen Brøgger aftjente sin værnepligt i Marinen, tjenestegørende bl.a. på fiskeriinspektionsskibet "Fylla" i de Nordatlantiske farvande, ligesom han senere, i 1972, var tjenestegørende som underofficer på skoleskibet "Danmark".
Jørgen Brøgger var dybt inviolveret i tilblivelsen af Nationalpark Mols Bjerge og er i bestyrelsen for Helgenæs Naturefterskole.
Jørgen Brøgger er et af den slags mennesker Danmark kunne bruge nogle flere af.

Niels T. Holst."


Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net