02.-09.-2011:
Kommunens budgetlægning intensiveres
Byrådet er i fuld gang med forhandlingerne om Syddjurs Kommunes budget for 2012. Byrådet har været samlet til budgetseminar den 26.-27. august og forhandlingerne fortsatte i går, torsdag den 1. september.
Politikerne er sat på en vanskelig opgave: Der skal findes 94 mill. kroner i enten besparelser eller ekstra indtægter, - eller en kombination heraf. Heri er indregnet en forudsætning om et anlægsbudget på 66. mill kr., hvilket naturligvis kan minimeres. Dog er et anlægsbudget på min. 33. mill. kr. nødvendigt for at udnytte muligheden for tildeling af såkaldte kvalitetsfonds-midler fra Staten. Men de resterende 33 mill. kr. kan faktisk også anses som nødvendige for at skabe udvikling og dermed fremgang.
De næste faser i budgetlægningen er, at byråds-gruppeformændene er indkaldt til nye forhandlinger mandag den 12. september, hvorefter det endelige forslag til budgettets 1. behandling udarbejdes ved Økonomiudvalgsmødet tirsdag den 13. september. Der er næppe tvivl om, at dette budgetforslag vil komme til at indeholde et større kassetræk, - også større, end godt vil være og større, end Borgerlisten umiddelbart kan være med til.
Offentligt budgetmøde
Det budgetforslag, som Økonomiudvalget når frem til, fremlægges ved et offentligt budgetmøde  tirsdag den 20. september kl. 19.00 på Højskolen på Kalø, Skovridervej 1, 8410 Rønde, hvortil jeg vil opfordre alle, der er interesserede i lokalsamfundets fremtid, til at deltage.
De videre forhandlinger
Økonomiudvalgets budgetforslag bliver 1. behandlet ved Byrådsmødet den 22. september, og derefter går de virkelig intense forhandlinger for alvor i gang frem til 2. behandlingen ved Byrådsmødet den 13. oktober.
Mærkesager
Borgerlisten vil deltage i disse forhandlinger med et åbent sind og en vilje til at opnå det bedst mulige resultat for kommunens borgere. Jeg vil kæmpe for investeringer, der kan skabe udvikling og effektiviseringsgevinster, og vil kæmpe imod serviceforringelser for borgerne, specielt på de udsatte områder børn, skoler, ældre og andre ikke-selvhjulpne borgere.

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net