Byrådsmøde den 23. juni 2011.
Ordførertale vedr. sager nr. 461, 462 og 462 – ”vindmøllesagerne”.


Det hidtidige forløb af denne sag har klart vist, at det er en vanskelig sag.
Personligt har jeg ikke været involveret i forløbet indtil nu, men min stedfortræder i mit fraværsperiode, Klaus Bertram Mikkelsen, har naturligvis holdt mig orienteret.
I Borgerlisten har vi den grundholdning, at det er vigtigt at lytte til, hvad borgerne mener og siger.
Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at man blindt skal følge enhver protest.
Det er ensbetydende med, at man både skal lytte til de borgere, der argumenterer for og de borgere, der argumenterer imod en given sag.
Og det kan naturligvis give nogle skismaer. Det er der også i disse vindmøllesager, og der har været velbegrundede argumenter både for og imod.
Projektmagerne har fremsat deres projektforslag i henhold til, at de pgl. områder er udlagt som vindmølleområder i Kommuneplanen.
Og alt andet lige, så man sige, at det havde været ønskværdigt, om protesterne var kommet, dengang Kommuneplanforslaget var i offentlig høring.
Omvendt er det også uomtvisteligt, at vindmøller kan påvirke negativt og være til stor gene for nabobebyggelse.
Og det er da også baggrunden for, at Miljøministeriet er ved at udarbejde en ny vindmøllebekendtgørelse.
Nu er der så fra projektmagerne fremsat nogle alternative forslag til reducerede møllestørrelser, - både på de hidtidige placeringer og med nye placeringsforslag.
Jeg kunne for såvidt godt være fristet til gå ind for en ny planproces med de ændrede placeringer, - men vil alligevel ikke gøre det. Når jeg ikke vil det, er det fordi, når man fremlægger et lokalplanforslag, er det fordi, det er det, man ønsker gennemført. Og jeg synes ikke, at det vil være fair at pålægge både projektmagere og administrationen at bruge ekstra ressourcer på en ny lokalplanproces, - hvis det hele så alligevel ender med at blive forkastet.
Når man skal træffe beslutninger i vanskelige sager, skal man gøre det på det bedst mulige grundlag. – Borgerlisten mener derfor, at vi bør afvente den nye vindmøllebekendtgørelse,  som vi ved er på vej fra Miljøministeriet. – Som jeg sagde før, så er der jo en grund til, at ministeriet er ved at udarbejde en sådan ny bekendtgørelse.
Ifølge ministeriets hjemmeside, vil den nye bekendtgørelse udkomme ”inden sommerferien” – det kan sådan set være i dag, - eller i morgen, - eller en gang i næste uge.
På den baggrund kan det virke noget febrilsk, hvis vi vil haste en afgørelse igennem i dag.
Hvis vi afventer den nye bekendtgørelse, kan vi få sammenholdt projekterne, - både de oprindelige og de nye alternativer – med de krav, specifikationer og grænseværdier, den nye bekendtgørelse vil udstikke, - og endelige beslutninger vil så kunne tages på byrådets august-møde.


Borgerlisten vil derfor stille følgende forslag:
De tre vindmøllesager sendes tilbage til fagudvalgene, idet beslutninger afventer Miljøministeriets nye vindmøllebekendtgørelse og en analyse af projekterne i forhold til bekendtgørelsens indhold. 

 

 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net