Den 30. marts 2010 indviede Fregatten Jyllands protektor, HKH Prinsgemal Henrik, den nye, digitale udstilling "Mød en ægte søhelt" i Fregattens Museumshal. I min velkomst sagde jeg :

FREGATTEN JYLLAND.
Indvielse af den digitale udstilling ”Mød en ægte søhelt”, 30. marts 2010.
 
 
Deres Kongelige Højhed – mine damer og herrer.
 
Det er mig en meget stor glæde – på vegne af Den Selvejende Institution Fregatten Jylland – at byde alle rigtigt hjerteligt velkommen til åbningen af den digitale udstilling ”Mød en ægte søhelt”.
 
Det er en meget stor ære og glæde for os, at Deres Kongelige Højhed vil beære os med Deres tilstedeværelse i dag, og at Deres Kongelige Højhed vil påtage Dem at foretage den officielle åbning af denne udstilling, der er en unik nyskabelse i museumsverdenen, - og som indtil nu kun findes på DanskLandbrugsmuseum, Gl. Estrup og Fregatten Jylland.
 
Fregatinstitutionen er Deres Kongelige Højhed dybt taknemmelig for den ægte interesse og bevågenhed, De som protector til stadighed udviser overfor Fregatten Jylland.
Deres indsats har gennem alle årene – lige siden De i 1983 påtog Dem protector-hvervet og den store landsindsamling, der skulle sikre Fregatten Jyllands restaurering, blev skudt i gang, været af uvurdérlig betydning for Fregatten Jylland og de bestræbelser, der til stadighed udfoldes for at sikre Fregattens løbende vedligeholdelse, som det bevaringsværdige, nationale klenodie, den er.
 
Utallige gange siden landsindsamlingens start har Deres Kongelige Højhed stået Fregatten bi og har stillet op ved særlige lejligheder. Således har De blandt andet personligt igangsat genopretningen af Fregattens køl, De overværede, da masterne blev isat, De spændte personligt den første bolt, da den nye værftsbygning blev rejst, og De foretog personligt indvielsen af denne museumshal, som De velvilligt gav tilsagn om, at vi – som en beskeden tak for den indsats, Deres Kongelige Højhed gennem de mange år har ydet for Fregatten Jylland – måtte opkalde efter Dem. Den fik navnet Prinsgemal Henriks Hal.
Og i dag har De således indvilget i at indvie denne nyskabelse i museumsverdenen.
.
 
Det er også i dag lige så vigtigt for os at benytte lejligheden til at takke Region Midtjylland for den økonomiske støtte til dette projekt, der skal sikre, at også fremtidige generationer finder det spændende at gå på museum og udforske Danmarkshistorien på en ny og oplevelsesrig måde, - i pagt med nutidens digitale samfund.
 
Der må også rettes en varm tak til ledelse og personale på Dansk Landbrugsmuseum, for den enestående samarbejdsvilje, de har lagt for dagen, uden hvilken dette projekt aldrig ville kunne være realiseret.
 
Ligeledes tak til Fokusgrupperne fra 9. klasserne fra Ryomgård Realskole, der meget engageret har bidraget til, hvorledes fremtidens digitale museumsmontre skal udformes, - for netop at den rette appel til fremtidens museumsgæster skal være tilstede.
 
Også tak til firmaet Cat Production, der har stået for den tekniske udførelse, til Aalborg Universitet - og til vore egne håndværkere, der har bygget selve standen op.
 
Tak for et godt, berigende og givende samarbejde til alle sider.
 
Endnu en gang rigtigt hjerteligt velkommen til denne historiske dag, hvor den første, fremtidens digitale museumsmontre indvies.
 
Og inden Hans Kongelig Højhed foretaget selve indvielsen af udstillingen, vil museumsdirektør Benno Blæsild kort orientere om selve udstillingen.

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net