Borgerlisterne stiller dagsordensforslag til byrådsmødet den 26. juni, - med henblik på de forestående budgetforhandlinger

 

Borgerlisterne har i dag sendt følgende anmodning om optagelse af dagsordenspunkt ved byrådsmødet den 26. juni 2008:

BORGERLISTERNE
i Syddjurs Byråd


Til Borgmester Vilfred Friborg Hansen.
Syddjurs Kommune.

Borgerlisterne anmoder hermed venligst om at få nedennævnte optaget som punkt på dagsordenen for byrådsmødet den 26. juni 2008 :

FORSLAG OM UDBUD AF REVISIONSOPGAVEN FOR SYDDJURS KOMMUNES REGNSKABER.
Borgerlisterne foreslår, at opgaven med revision af Syddjurs Kommunes regnskaber sættes i udbud, således at resultatet af en udbudsforretning kan foreligge til de forestående budgetforhandlinger.
Økonomiudvalget bemyndiges samtidig hermed til at forestå det pgl. udbud samt at afgive en indstilling forud for budgetforhandlingerne.

Begrundelse:
Efter alt at dømme skal Byrådet igennem yderligere besparelsesforanstaltninger for at få budgettet for 2009 til at hænge sammen. I den forbindelse bør alle besparelsesmuligheder, der ikke har indflydelse på serviceniveauet for borgerne, vurderes. Det bemærkes hertil, at der er andre kommuner, der efter udbud har overdraget revisionsopgaven til private revisionsfirmaer, som har opnået mærkbare besparelser herved. Om det også vil kunne være tilfældet for Syddjurs Kommune, bør efter Borgerlisternes opfattelse undersøges.

Ebeltoft, den 16. juni 2008
på Borgerlisternes vegne
Jørgen Brøgger
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net