Stor og positiv opbakning ved Borgerlistens årsmøde

Den 2. marts 2010 holdt Borgerlisten sit årsmøde med godt 30 deltagere. Årsmødet resulterede i en massiv opbakning til Borgerlistens fortsattte virke, - og medførte bl.a. nedenstående pressemeddelelse :

MARKANT OPBAKNING TIL BORGERLISTENS POLITIKL

Det nyligt afviklede årsmøde for Borgerlisten i Syddjurs Kommune, var præget af en god og sund debat om fremtiden og om erfaringerne i forbindelse med kommunalvalget. Der var stor opbakning til den førte politik før og under valgkampen, selv om det kun gav en plads i byrådet i indeværende 4-års periode. Der var ligeledes stor interesse for at deltage i kampen for yderligere pladser i byrådet ved næste kommunalvalg i 2013. Det blev bekræftet i, at koordinationsudvalget, der har til opgave at koordinere indsatsen for Borgerlisten, blev udvidet med hele 6 medlemmer – fra 3 til 9 personer.

Årsmødet tilkendegav, at der i forbindelse med fremtidens Syddjurs Kommune, er behov for, at tage udgangspunkt i det lokale, frem for at støtte sig til den udvikling og viden, der tilføres fra andre kommuner eller staten. Borgerlisten ønsker kort fortalt at være herre i eget hus igen.

Med det mener Borgerlisten, at man dels via det nuværende byrådsmedlem Jørgen Brøgger og dels via større synlighed i medierne og i lokalområdet, vil være en markant medspiller og ambassadør for lokalt forankrede løsninger, til gavn for indbyggerne og erhvervslivet i Syddjurs Kommune.

Formanden for det nyvalgte koordineringsudvalg Ole B. Sørensen siger: ”Borgerlisten ikke er bundet af en bestemt partipolitisk holdning til alle tilfælde – men er en liste, der ønsker at gå efter bolden i stedet for manden. Derfor vil vi målrettet søge at aktivere de borgere og den del af erhvervslivet, der ikke ønsker at være politisk bundet af holdninger fra landspolitiske partier, til at deltage aktivt i Borgerlistens arbejde for en bedre Syddjurs Kommune. Jeg opfordrer derfor alle, der vil være med til at præge fremtiden i kommunen, til at støtte Borgerlistens bestræbelser og også gerne arbejde aktivt for sagen. Mere information kan ses på: www.borgerlisterne.dk”

Koordinationsudvalget fik følgende sammensætning:

Ole B. Sørensen, formand
Jan Schmidt Rasmussen, næstformand
Axel Hempel Andersen, sekretær
Christian Brøgger, kasserer
Klaus Bertram Mikkelsen
Søren Høg
Jens Søgård
Mogens Noes
Margit Røgind

Se også mere på Borgerlistens hjemmeside:
www.borgerlisterne.dk

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net