Budget 2011, 1. behandling

Forhandlingerne om budget 2011 har stået på længe, - og vil fortsætte et stykke tid endnu.
Her er min ordførertale ved 1. behandling i Byrådet :BORGERLISTEN

I Syddjurs Kommune

BUDGET 2011
1. behandling
 
Jeg er enig med de, der tidligere har givet udtryk for at dette er et usikkert budget. – Det bygger på flere forventninger og forudsætninger, som vi ikke ved, hvorvidt de bliver opfyldt.
 
Størst usikkerhed er der formentlig omkring spørgsmålet, om vi får lov til at undlade at sænke skatten. – Jeg er enig i, at det er rigtigt, at der er søgt om det, - så vi ved, om det overhovedet kan lade sig gøre, - eller om vi skal ud og finde yderligere besparelser for 5 mill. kr..
 
Borgerlisten er også enig i, at hvis vi får lov til at beholde den nuværende skatteprocent, skal vi gøre det, - først og fremmest fordi, vi har brug for de 5 mill. kr. for at få budgettet til at hænge sammen, - men også fordi, hvis vi sænker skatten de 0,1 procent-point, vil provenuet heraf blive tilført den pulje, som de øvrige kommuner får lov til at hæve skatten med. – Jeg mener ikke, at der er grund til at forære de andre kommuner disse 5 mill. kr. – ikke for at være ukollegial – men vi har altså selv brug for pengene.
 
Hvis der er noget at glæde sig over ved dette budgetforlag, så må det være de ting der ikke er med. Eller rettere de ting, der ikke er ramt af sparekniven i år. Og her må man i særlig grad glæde sig over, at børne- & ungeområdet og ældreområdet indtil nu er gået ram forbi. Men de har så sandelig også holdt hårdt nok for de tidligere år, så det er mere end rimeligt.  – Og det bliver heller ikke med Borgerlistens stemme, at besparelser på disse områder kommer ind i det endelige budget, hvis det overhovedet skulle komme på tale.
 
Borgmesteren har udtalt, at der ikke er meget politik i det her budgetforslag, - det er mere udtryk for det muliges kunst. Det er jeg ganske enig i.
 
Alligevel er der nogle besparelsesforslag, som det er imod Borgerlistens politik at gå ind for.
Her hæfter vi os især ved den foreslåede rammebesparelse skoleområdet og forslaget om en reduktion i tildelingen pr. barn i SFO.
 
Må jeg til det første – besparelsen på skoleområdet – erindre om, at de partier, der sidste år lukkede de 3 små skoler, gjorde det med argumentationen om, at det provenu, der ville komme ud af disse skolelukninger, skulle tilføres normalskoleområdet.
 
 
I min verden kan man ikke først give et sådant provenu med den ene hånd, for derefter at tage en del af det med den anden.
 
Om besparelsen på SFO-området er der kun at sige, at børnefamilierne har det hårdt nok, - og det er i hvert fald ikke ved at gøre det vanskeligere for børnefamilierne, at vi udvikler denne kommune til en attraktiv bosætningskommune.
 
Tilsvarende er vi betænkelige ved det spareforslag, der hedder reduktion i tildeling til 10. klasse – 50.000,- kr. pr. elev. Det reelle i dette er, at det rammer idrætshallerne, der har det hårdt nok i forvejen. – Det har igen noget at gøre med at ville være en attraktiv bosætningskommune, - og vi skal huske på, at de udgifter, vi har til ungdomsarbejde, er den allerbedste form for socialhjælp, vi kan give. Det kan forebygge langt højere udgifter senere hen.
 
Borgerlisten er ligeledes skeptisk overfor den foreslåede besparelse på busdriften, hidrørende fra Regionens budgetforslag. – Jeg mener, at det er vanskeligt at gennemskue, hvad det vil medføre for de borgere, hvis repræsentanter, vi er, og hvis interesser, vi skal varetage. – Det må derfor være genstand for nærmere vurdering i perioden mellem 1. og 2. behandling.
 
Vi er naturligvis klar over, at vi ikke bare kan sige nej til besparelser uden at komme med forslag til kompenserende indtægter eller besparelser på andre områder.
 
Her kan vi pege på en yderligere rammebesparelse på administrationen, - og i den forbindelse mener vi, at spørgsmålet om at samle de rådhusfunktioner, som det giver mening at samle, skal tages op igen, - og der skal sætte nogle mål for, hvad der skal opnås af effektiviseringsgevinster ved en sådan samling.
I den forbindelse skal man også holde sig for øje, at der ikke kun er et økonomisk rationale ved en sådan samling, men der vil rent faktisk også være nogle faglige gevinster ved det.
 
Når vi taler om administrationsudgifter mener vi også, at der bør ses nærmere på muligheden af at reducere vore udgifter til konsulentydelser.
 
Vi mener også, at der bør hentes en yderligere besparelse på Trafiksikkerhedsplanen, - så vi kan få stoppet de besynderlige træfældninger, der foregår. – Senest er de fine gamle bornholmske rønnetræer på Molsvej mellem Grønfeld og Rønde blevet fældet. – I vores verden er det ikke ligefrem det, der bør have første prioritet, når vores økonomiske situation er, som den er. – Og så oven i købet i et område, der er udlagt til Nationalpark !
  
Der er et gammelt ordsprog, der siger, at man kan ikke spare sig ud af en krise. Man skal udvikle sig ud af den. Det er Borgerlisten helt enig i.
 
Derfor skal vi også forholde os til resultatet af Dansk Industri’s offentliggørelse af Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, - hvor vi endte som nr. 84 ud af 98. – Det er ikke særligt flatterende for en kommune, der gerne vil være en attraktiv bosætningskommune. – En indsats for at rette op dette forhold skal med i budgettets handlingsplan, hvis Borgerlisten skal være med i noget forlig.
 
Vi ser også gerne, at der kigges nærmere på andre muligheder for effektiviseringer og strukturændringer. Og specifikt ønsker vi mulighederne for udliciteringer undersøgt nærmere, - og her ligger driften af Materielgårdene lige for, - så vi kan undgå millioninvesteringer i en ny materialegård.
 
Med disse bemærkninger anbefaler Borgerlisten, at budgetforslaget overgår til 2-behandling, og vi er parat til at gå konstruktivt ind i forligsforhandlinger i perioden op til 2-behandling.
 
 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net