DET ENDTE SOM BEKENDT MED NOGET HELT ANDET
 
Det er rigtigt, som nedenfor anført, at der på konstitueringsaftenen blev indgået en aftale mellem S og V, - en aftale, der holdt nøjagtigt en uge.
Efter forhandlinger, der startede allerede søndag aften (den 22.-11.-09) og afsluttedes tirsdag morgen (den 24.-11.) indgik S, SF og R en ny aftale, der gjorde Jesper Mathiesen, S, til borgmester.
Borgerlisten var også inviteret til disse forhandlinger og blev tilbudt betydningsfulde pladser for at indgå i denne konstituering, - men afslog klogeligt.
Denne konstituering - med Jesper Mathiesen som borgmester - holdt godt og vel en uges tid. - I de forhandlinger, der fulgte, hvor de nye forligspartier forsøgte at lave en bred konstituering med 2 valggrupper, slog jeg på Borgerlistens vegne til lyd for en regulær, bred konstituering omkring Kirstine Bille, SF, som borgmester.
Kirstine Bille fik ved valget det langt største personlige stemmetal, og efter Borgerlistens opfattelse var hun den eneste, der ville kunne samle det nye byråd i en fælles, samlet konstituering.
Således endte det.
Og det var med et for Borgerlisten tilfredsstillende resulat, - udover at vi fik en borgmester, som efter Borgerlistens opfattelse (vi har jo ingen partipolitiske bindinger) har mulighed for at samle Byrådet om de kæmpestore udfordringer, især økonomiske, som Kommunen står overfor i de kommende år, fik Borgerlisten udmærket 'kredit' for vor indsats i konstitueringsforhandlingerne:
1)
Vi har fastholdt en plads i Skatteankenævntet, - den har hidtio været varetaget af Klaus Bertram Mikkelsen, og vil også være det de næste fire år.
2)
Vi har hidtil haft en plads i Hengsssynet, -og den bibeholder vi også. Denne gang besat af Jens Søgaard.
3) Jeg selv har fået følgende poster, der alle indfrier mine ønsker i forhandlingerne:
a) Medlem af Økonomiudvalget
b) Medlem af Berddskabskommisisonen
c) Medlem af Fregatten Jyllands
bestyrelse, - hvor jeg efterfølgende ved
det konstituerende bestyrelsesmøde er
genvalgt som bestyrelsesformand.
d) Delegeret (stemmeberettiget) ved
KL's 'Top-møde' ('generalforsamling').
e) Medlem af taksationskommissionen vedr.
vejforhold.
f) Medlem af overtaksationskomiissionen.
g) Suppleant til Vurderingsankenævnet
h) Desuden er jeg af Region Midtjylland
indstillet som medlem af af 'Det Sociale
Nævn'.
 
Se også mere på Borgerlistens hjemmeside her.
 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net