PLACERINGEN AF SPECIALCENTER SYDDJURS
Debatten om placeringen af et nyt samlet specialcenter har bølget længe. Sagen var på dagsordenen i Økonomiudvalget tirsdag den 11. maj og kommer på igen mandag den 17. maj og skal endeligt afgøres i Byrådssalen torsdag den 20. maj.
I den anledning var Borgerlistens koordinationsudvalg indkaldt til møde med mig i går, lørdag den 15., - hvilket resulterede i udsendelsen af denne :
 
PRESSEMEDDELELSE
Placeringen af Specialcenter Syddjurs
 
Enighed og klarhed i Borgerlisten: Pindstrup er den rigtige løsning
 
Et møde lørdag mellem repræsentanter for Borgerlistens bagland og listens byråds- og økonomiudvalgsmedlem, Jørgen Brøgger, bragte hurtigt både enighed og klarhed om Borgerlistens holdning til den verserende sag om placeringen af Specialcenter Syddjurs.
”En placering af specialcentret i Pindstrup er den rigtigste løsning i den givne situation”,
siger Jørgen Brøgger, der peger på flere argumenter herfor:
• For det første vil vi - ved en blivende placering i Pindstrup - styrke 2 mindre lokalsamfund:
- Feldballe kan bibeholde sin skole, nu i
form af en friskole
- Pindstrup kan beholde og udbygge sin
heldagsskole, hvilket er i god
overensstemmelse med Borgerlistens
politik om at understøtte udviklingen
også i de lokale samfund overalt i
Syddjurs kommune.
• Økonomisk er det også den bedste løsning. Iflg. det materiale, forvaltningen har udarbejdet, vil en udbygning af Heldagsskolen i Pindstrup beløbe sig til 9 mill. kr. – Herfra kan man trække de 3,5 mill. kr., som en ombygning af Feldballe skole iflg. samme forvaltnings beregninger vil beløbe sig til. Da man samtidig kan sælge Feldballe skole til initiativgruppen bag Feldballe Friskole for i hvert fald 7,5 mill. kr. går regnestykket i plus. Hertil kommer, at der p.t. opereres med en udgift på 2 mill. kr. til indkøb af 2 pavilloner til placering ved Heldagsskolen som følge af den tidligere trufne beslutning om at anvende heldagsskolen i Pindstrup som en midlertidig løsning indtil en ny, blivende placering kan tages i anvendelse. En besparelse på, om ikke hele dette beløb så i hvert fald en del af det, må også kunne indgå og styrke regnestykket yderligere på plus-siden.

”Ja, og det indebærer yderligere den fordel, at eleverne i det nye specialcenter ikke skal flytte tilholdssted en gang til” siger Borgerlistens 1. suppleant til byrådet, Klaus Bertram Mikkelsen. ”Det må helt klart være en fordel, at de elever, der den 1. august rykker ind i nye lokaliteter, rykker ind i blivende rammer. Yderligere flytning vil kun kunne få negativ indvirkning på elevernes situation” siger han.

Jørgen Brøgger fortsætter: ”Vi stemte imod lukningen af de 3 små skoler, fordi en bibeholdelse af skolerne ville understøtte og bevare livskvaliteten i de lokale områder. Vi har hele vejen i forløbet sagt, at vi beundrer og støtter de entusiastiske kræfter, der kæmper for deres lokalsamfund ved bl.a. at oprette friskoler til erstatning for de lukkede folkeskoler. Det gør det også naturligt for os, nu at gå ind for et salg af skolebygningerne i Feldballe til den nye friskole, - til gældende markedspris naturligvis, ikke som subsidier”.

Formanden for Borgerlistens bagland, Ole Brus Sørensen, siger: ”Med Syddjurs Kommunes aktuelle økonomiske situation kan Borgerlisten under ingen omstændigheder gå ind for at bygge et helt nyt specialcenter. Beregningerne fra forvaltningen viser, at dette vil beløbe sig mellem 31,5 og 40,5 mill. kr.. En beslutning herom vil være direkte uansvarlig”.

Jørgen Brøgger fortsætter: ”Ja, og hvis man alligevel gør det, vil pengene jo skulle tages fra normalskolernes område, og det kan vi ganske enkelt ikke være med til, normalskoleområdet har tvært imod behov for at blive styrket”.

Næstformanden i Borgerlistens bagland, Jan Schmidt Rasmussen tilføjer som en slutbemærkning: ”Ja, og i den forbindelse kan det jo undre, at man i dagspressen har kunnet læse, at det ser ud til, at man alligevel ikke kan komme op på det vejledende timetal i folkeskolerne, selv om det var det argument, der blev anvendt af de partier, der lukkede de 3 skoler”.

 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net