6-11-2009
VALGKAMPEN ER VED AT GÅ IND I SIN AFSLUTTENDE FASE
Valgkampen 'strammer til', - vi er til vælgermøde de første 4 aftener i hver uge, på mandag aften skal dysten stå direkte 'live' på TV 2 Østjylland. I lokalaviserne tager læserbrevenes og annoncernes antal til, og tonen skærpes en smule. Jeg finder i den forbindelse noget af socialdemokraternes retorik lidet konstruktivt. - Her er min reaktion, - samt et mere fremadrettet læserbrev :

'NEJ, DET E RIKKE ANDRES SKYLD
Det er forstemmende at høre, hvorledes Socialdemokraterne hele tiden siger, at det er andres skyld, at Syddjurs Kommunes økonomi hænger i laser. Ved samtlige vælgermøder indtil nu har vi hørt, at det er fordi, vi er skævt ramt af udligningsreformen.
Jamen det er jo IKKE udligningsreformen, der er skyld i, at vi de sidste 3 år har overskredet budgetterne i størrelsesordenen 70-100 mill. kr. årligt. Det er manglende budgetkontrol !
Men det er da rigtigt, at en ændret udligning ville have gjort det nemmere at betale disse overskridelser. 
I et læserbrev har Sally Salminen nævnt de tidligere Rosenholm og Ebeltoft Kommuner som nogle af årsagerne til den nuværende dårlige økonomi, og nævner i den forbindelse Ebeltoft Kommunes investering i et økonomisystem. Et økonomisystem, der var funktionelt og som flere og flere af de gamle kommuner og amter var gået over til at bruge, og som Syddjurs Kommune uden videre kunne have anvendt. Men det ville man ikke !
Sally Salminen var selv en del det komfortable flertal på 26 ud af 27, der i stedet valgte at investere i et nyt økonomisystem. Vel at mærke et system, der ikke var færdigudviklet, og som man på det tidspunkt vidste, at bl.a. Århus Kommune havde store problemer med. Det skortede ikke på advarsler, men det lukkede man ørerne for. Det varede over et år at få dette økonomisystem til at fungere ordentligt, med store problemer for de medarbejdere, der skulle arbejde med det til dagligt, store problemer for institutionerne, der ikke kunne få de nødvendige budgetopfølgninger, og med store problemer for Syddjurs Kommunes økonomi som sådan. Og det kostede adskillige millioner kroner. Efter min opfattelse en dybt uansvarlig disposition. 
Iøvrigt synes jeg, at det ville være mere på sin plads at gøre opmærksom på, hvad det er, man selv vil arbejde med i fremtiden frem for at kaste grams på fortiden og hele tiden forsøge at give andre skylden.
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
Borgmesterkandidat for Borgerlisten.'

Og det næste lyder :

'VI SKAL UDVIKLE OS UD AF KRISEN
Vi kan ikke spare os ud af Syddjurs Kommunes fortvivlende økonomiske situation, der forståeligt har været det store emne ved de indtil nu afholdte vælgermøder. Alle er enige om, at der ikke må komme yderligere besparelser, der forringer serviceniveauet på skoleområdet, børne- & ungeområdet og ældreområdet.
Yderligere besparelser skal komme som følge af effektiviseringer, indhøstning af stordriftsfordele og synergieffekter, ligesom mulighederne for udliciteringer og OPP-samarbejder er nævnt.
Det er i den forbindelse også meget vigtigt, at medarbejdernes forslag til forenklede arbejdsgange tages alvorligt og høres helt op i toppen af ”systemet”.
Men alt det gør det ikke alene. Vi er nødt til også at investere i udvikling, der kan skabe fremgang. Her hilses Erhvervstænketankens spændende forslag velkomment. Det er der store perspektiver i.
Der skal arbejdes målrettet på at gøre Syddjurs Kommune til den attraktive bosætningskommune, som alle taler om, og som vi så gerne vil være. Det er der mange ting, der skal bidrage til:
Der skal føres en konstruktiv erhvervspolitik og erhvervsservice. Der skal sikres en hurtig, smidig, velkvalificeret og venlig sagsbehandling. Der skal føres en landdistriktspolitik, hvor vi understøtter initiativer, der styrker de mindre lokalsamfund og er med til at gøre dem gode steder at leve og bo. 
Pasningsgaranti, skolevæsen, muligheder for børn og unge samt gode vilkår for de ældre er nogle af de parametre, der vægtes højt, når familier skal vælge, hvor de vil bosætte sig. Og ikke mindst mulighederne indenfor kultur og friluftsliv. Her er vi ganske godt med i Syddjurs, men det må ikke blive en sovepude. Vi skal til stadighed arbejde på at gøre det endnu bedre.
Vi skal slå på – og fremhæve – de kvaliteter, vi har at byde på. Det være sig vore attraktioner og seværdigheder, Nationalparken, den historiske købstad og vore store kulturhistoriske værdier, - og som førnævnt ikke mindst det forenings- og kulturliv, hele kommunen er så rig på.
For at det skal lykkes, skal det altsammen ske i positivt og konstruktivt samarbejde med alle relevante, berørte parter: Erhvervslivets aktører, Kulturlivets aktører, skolebestyrelser, forældrebestyrelser, Distriktsråd o.s.v..
Kommunalpolitikere er jo ikke orakler, der har patentløsninger for alt på denne jord. Derfor skal vi lytte til idéer og forslag fra de, der ved, hvor ”skoen trykker”.
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
Borgmesterkandidat for Borgerlisten'
 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net