11. oktober 2020:
Kritikerne af "Arne-pensionen" glemmer en vigtig detalje

Der er i aftes/nat indgået forlig mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte personer fra specifikke faggrupper.
Som borgerlistemand er jeg pr. definition "U-partipolitisk". Mit motto har altid været, at det ikke drejer sig om hvem, jeg samarbejder med, men hvad, jeg samarbejder om. Selvsagt møntet på lokalpolitik. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. ! Men det behøver jo ikke at være ensbetydende med, at jeg ikke også har holdninger til landspolitik. Uagtet, at jeg hører til på "den borgerlige fløj", har jeg sympati for indførelsen af den såkaldtev "Arne-pension". Og jeg synes, at kritikerne af den mangler et væsentligt element i deres kritik af ordningen: Nemlig, at de mennesker, der her typisk er tale om, har betalt skat fra den dag, de begyndte at arbejde, typisk omkring 16-års alderen. Hvorimod andre unge, der har studeret m.v. har modtaget statsstøtte i form af SU og andet indtil de var færdige med deres studier (og i mange tilfælde har anvendt en del heraf til café-besøg og lign.). Og måske også derefter, hvis de har valgt et fag, hvor det er vanskeligt at finde et job. For slet ikke at tale om de unge, der "på statens fregning" tager et "sabbat-år".
Altsammen betalt af staten, - bl.a. via de skatter de, der har arbejdet fra de var 16, har betalt.
Jeg "fik røde knopper", da jeg hørte den ny-konstituerede næstformand for De Radikale udtale, at det var "uansvarligt at sende folk, der godt kunne arbejde,  hjem på tidlig pension". Hvad i al verden bilder sådan en ung knøs (jeg havde nær skrevet "fløs" - undskyld) sig ind. Jeg har den allerstørste tvivl om, at unge Andreas Stenberg har været på det fysiske arbejdsmarked. Det fremgår i hvert fald ikke af hans cv. Hvordan kan han overhovedet udtale sig om, hvorvidt mennesker efter 41-44 år på det fysiske arbejdsmarken er nedslidte ? Totalt uden kendskab til virkelighedens verden. Overlegent og nedgørende !
Ingen kan få mig til at tro på, at personer, der føler sig friske og klar til flere år på arbejdsmarkedet vil sige farvel til en månedsløn på formentlig 25.000,- til 35.000,- kr. eller derover  for at gå ned på 13.500,- kr. før skat ! Det er en total nedvurdering af sine medborgere.
Ja, det er blot min mening til det.
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net