IMG20191004153038
04.-06. oktober 2019:
50-års hjemsendelsesfest for Fylla-besætnuingen  1968-69
Sammenkomsten afholdtes i Marstal med "Den Lange Tømrer" somarrangør og tovholder, - og med etr formidabelt program
Her: Ved ankomst til Ærø Hotel, Marstal, fredag eftermiddag var der eftermiddagskaffe med tykke Ærø-pankekager. - "Bord 2"
Siddende p´å venstre side af bordet (set forfra): "A.O.", "Kridt"s kone, "Kridt", "Vaskebjøenen>", "Sanitten"s kone og "Sanitten" På højre side af bordet: Kjerulff,


Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net