20. september 2020:
Donation fra Ebeltoft Marineforening til Fregatten Jylland

I week-enden 19.-20. september markerede Fregatten Jylland dobbelt- jubilæum med en række forskellige, særlige publikumsaktivi- teter. Dobbeltjubilæet var 160-året for Fregattens stabelafløbning og 60-året for ankomsten til Ebeltoft.
I den anledning mødte næstfiormand Frank Heede (formand Erich Franzen var bortrejst) og jeg op for at overrække en donation på 5.000,- kr. fra Ebeltoft Marineforenings jubilæumsfond, øre- mærket til Fregattens vedlige- holdelse.
Donationen blev modtaget af bestyrelsesformand Tommy Bøgehøj og direktør karin Buhl Slæggerup.
Læs mere
her - og se teksten i det medfølgende telegram her.

06. september 2020:
Den årlige "4-kantskydning" afholdt i Ebeltoft med tilbørlig hernsyntagen til den aktuelle Corona-situation.
Blev nr. 4 i den individuelle konkurrence.

Det var i år vopres tur til at stå for afviklingten af "4-kantskydningen" mellem Aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft Marineforeninger. Det kom til at foregå "i Coronaens tegn":. Alle skytter skulle bære mundbind og engangshandsker og efter hver skydning skulle skytten spritte geværet af på kolbe, aftrækkermekanisme og sigtemidler. Derudover var der taget højde for indbyrdes aftstand, ligesom både morgenkaffe og frokost var som individuel tallerkenservering. - Ebeltoft Marinefotrening vandt både guld- og bronzemedajlerne i holdkonkurrencen og besatte også de 4 ud af de 5 bedste, præmiegivende placeringer i den individuelle konmurrense. Her var jeg selv var heldig ar opnå 4. pladsen.
Se alle resultater og flere billeder fra dagen
her.

Fem bedste, individuelle præmiemodtagere

21. august 2020:
Den årlige koncert på Torvet med Prinsens Musikkorps måtte desværre aflyses p.g.a. Coroina-krisen.

Der skulle simpeklthen så mange sikkerhedsforanstaltning til, at det ville være økonomisk uforsvarligt overfor de arrangerende foreningers økonomi og medlemmer.
18. august 2020:
Interessant besøg på "Ny Malt"

Vaabenbrødreforeningen og Marineforeningen havde arrangeret et fælles-arrangement med besøg på "Ny Malt" - den ganle maltfabrik, der nu er ombygget til kulturhus. Det var rigtig interessant, ikke mindst for de af os, der kan huske, da Maltfabrikken stadig var i fuld funktion og producerede og leverede malt til mange danske bryggerier, især "Faxe". Jeg mindedes naturligt, da jeg som drenjg var trommeslager i spejderorkestret, og vi øvede hve uge (jeg tror nok, det var om tirsdagen eller onsdagen) i fabrikkens forhal, - og vi trommeslagere til at starte med lærte slagene på de massive træborde i frokoststuen, - der var fulde af mærker efter vores slag med trommestuikkerne.. Jeg husker også tydeligt, hvordan fabrikkens medarbejdere gik kruymbøjede på de lavloftede etager/spiresale og vendte byggen med deres store træskovle. - Aftenen sluttede med sammenkomst i gården ved Marinestuen, hvor vi i den luine sensommeraften grillede det, vi hver især havde med. Og hvor snakken gik livligt mellem "vi gamle Ebeltoftdrenge"
Læs mere o0m besøget og se flere billeder derfra
her.

04.-05. maj 2020:
75-året for Befrielsen markeret på fornem vis og højtidelig vis - på trods af Corona-krisen

Selvom Corona-krisen betød aflysning af det stort anlagte arrangement og højtidelighed i anledning af 75-året for Befrielsen, blev denne alligevel markeret på fornemste og værdigste vis. Med klokkeringning fra pastoratets 3 kirker på slaget for Frihedsbudskabet fra London den 4. maj 1945, efterfulgt af klokkespil fra Ebeltoft Kirke, "Altid Frejdig" og "I Danmark er jeg født", samt levende lys i vinduerne.
Den 5. maj med flagallé i hele byen, flagning fra private flagstænger og "uformel" blomsterlægning ved foreningens mindesten på Havnen.
Se mere
her:

04. juni 2019:
Ebeltoft får i dagene 6.-9. juni spændende besøg af 7 færøske veteran-træskibei anledning af det færøske flags 100-års jubilæum.

Der er anlagt et storstilet kulturprogram med mange forskellige aktiviteter. - Giv dig selv,din familie og dine venner en god oplevelse ved at tage ned på kajen (Fregathavnen - mellem Fregatten iog Glasmuséet), se de flotte sejlskibe og oplev hele stemningen. - Marineforeningen er selvfølgelig involveret, og fredag aften den 7. er foreningens medlemmer inviteret til at deltage i en fællesspisning med skibenes besætninger (egenbetaling.
Læs meget mere
her.


16.-17. marts 2019:
Marineforeningens Landsskyttestævne

Besøg på "Esvagt Alpha"

Vi var 6 mand fra Ebeltoft Marine- forening, der deltog i Marine- foreningens Landsskyttestævne i esbjerg. Min søn Peter, der er maskinchef i rederiet Esvagt, der har hovedsæde i Esbjerg, havde udvirket at alle deltagerne fra Aarhus, Randers, grenaa og Ebeltoft Marineforeninger, kunne komme ombord på rederiets skifteskib "Esvagt Alpha" søndag formiddag. Det var godt "tidsfordriv", da vi alle havde skudt om lørdagen, og der først var præmieuddeling søndag kl. 12.00
På billedet her ses Peter forklare om FRB*en
Se og læs meget mere om både selve landsskyttestævnet og besøget på "Esvagt Alpha"
her.

11. marts 2019:
Faneindvielse i Vaabenbrødre- foreningen

Ved generalforsamlingen i Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn var der faneindvielse af foreningens nye stormfane. Her var jeg blevet bedt om - som repræsentant for Danmarks-Samfundets Lokalkomité - at slå det førsteb søm i for HM Dronning Margrethe II, hvilket jeg betragtede, og stadig betragter, som en stor ære, som jeg hermed takker for.

17. oktober 2018:
Fra Marineforeningens ud- stilling ved Fregatten Jyl- land.
Jvfr. kolonnen til højre herfor.

Der var også bogudsalg ombord ved Juleskafningen. - Som det ses bl.a. med Ebeltoft marineforenings 2 bøger !500-årsbogen" og "jubilæumsbogen".
 

 

05. maj 2021:
75(+1)-året for Danmarks Befrielse højtideligholdt med højtideligheder ved Marineforeningens mindesten på Havnen samt ved de fire krigergrave på Dråby, Hyllested, Tved og Helgenæs Kirkegårde.

Læs mere og se flere fiotos
her.
Læs min tale for ikendte engelske flyver på Dråby Kirkegård her og for den danske modstandsmand Vagn Holst på Helgenæs Kirkegård her.

13. september 2020:
Soldaterforenings-skydning Djursland 2020

Guld- og bronzemedaljer til Ebeltoft Marinegen (Mikkel og jeg var blandt medaljetagerne)
Årets soldaterforenings-skydning afvikledes med samme Corona-forholdsregler som "firkant-skydningen" sidste søndag. Veterancafé Djursland deltog for første gang.Dejligt. Derved kom vi op på 9 deltagende foreninger med tilsammen 51 skytter.
Min søn, Mikkel, var med på det hold, der tog bronzemedaljerne med hjem. Jeg selv var med på "guldholdet.
Læs mere og se flere billeder
her.

05. september 2020:
Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte højtideligholdt i reduceret form

Efter nogen drøftelser mellem Vaabenbrødreforeningens og Marineforeningens repræsentanter (efter besøget på "Ny Malt") besluttedes det at gennemføre arrangementet den 5. september i reduceret form.  Vi begrænsede foromtalen mest muligt (kun den kommunale annonce og ingen plakater i butiksvinduerne), vi droppede marchen med musik gennem byen og til faneborgen inviterede vi kun "rene" soldaterforeninger og hjemmeværn. Altsammen i et forsøg på at kunne overholde forsamlingsforbuddet på max. 100 personer på Torvet. Det lykkedes ganske vist ikke helt, men der var nu ingen risici ved det, da alle stod spredt og med indbyrdes god afstand. Efter programmet skulle formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielsen, have holdt velkomsttalen, men han meldte desværre fra dagen før. Meget forståeligt, da han for kort tid siden mistede sin hustru. Det betød, at jeg måtte stå op kl. 05.30 og i hast skrive en velkomsttale. - Læs min tale her. Udover at skulle holde velkomsttalen, fungerede jeg også som paradefører.
Læs mere om arrangementet og se flere billeder derfra
her.

14. juni 2020:
Marineforeningen arrangerer "Fugleskydnings-kompensation"

Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab har måttet aflyse sin fugleskydning den første torsdag i juli på grund af Corono-krisen. Derfor har vi i Marineforeningen arrangeret/tilbudt et "kompensations-arrangement" på "selve dagen" og med de traditionelle menuer, sild & nye kartofler + >"Gyldenspjæts livret" (sprængt oksebryst med stuvet spidskål).
Læs mere
her.

Desværre ikke i år, - men "kompensations-arrangement i Marinestuen, første torsdag i juli

26. maj 2020:
Så starter travaljeroningerne op

Efter den lange Corona-nedlukning starter Marineforeningen nu så småt op, nemlig med de ugentlige travaljeroninger hver onsdag aften kl. 19.00. - Travaljen blev søsat i formiddags og i morgen, onsdag den 27. maj, gennemføres den første ro-aften.

Søsætningsholdet tog en lille prøvetur Havnen rundt

15. juni 2019:
"..... og Dannebrog fra himlen faldt ....." - Festlig og stilfuld Valdemarsfest i anledning af Dannebrogs 800-års dag.

På nøjagtig 800-års dagen for Dannebrogs tilsynekomst på himlen den 15. juni 2019 under slaget ved Lyndanisse under Valdemar Sejrs korstog mod Livland (nu Estland) faldt Dannebrog igen ned fra himlen, - men denne gang i Ebeltoft i Danmark. Jeg var med til at bære "det nedfaldne flag" udfoldet gennem byen til Det Gl. Rådhus, hvor der var velkomst, orkesterkoncert, festtale af 2. viceborgmesdter Kirstine Bille, fællessange og overrækkelse af flag og faner. Her blev flaget overrakt til Ebeltoft Marineforening, for sdenere at blive anvendt ved indvielsen af foreningens nye flagspil foran Marinestuen. Efter højtideligheden på torvet var der Festgudstjeneste og senre igen indvielse af det nye flagspil. Dagen sluttede med hyggeligt samvære i Marinestuen, hvor der serveredes "Danmarks nationalret", stegt flæsk og persillesovs.
Læs meget mere og se flere billeder
her.

09. maj 2019:
"Fregattens Dag" - markering af 155-årsdagen for sejren i Slaget ved helgoland, den 9. maj 1864.
Læs mere og se flere billeder
her.
05. maj 2019:
5. maj højtideligholdt ved foreningens mindesten på Havnen

Traditionen tro markerede vi den 5. maj, årsdagen for Befrielsen efter den tyske besættelse 1940-45 med en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på havnen. - Jeg blev - med minuts varsel - bedt om at holde talen; det blev improviseret, men dog forståeligft og vedkommende. - Læs mere og se flere billeder
her.
12.-03.-2019:
Med Sluppen i Randers

Randers Marineforening fyldte 100 år den 8. marts, hvilket de fejrede med mange fine arran gementer. På selve dagen var vi til en fin jubilæumsreception i Marinestuen, hvor der blev budt på lækker "laks i alskens afskygninger".
Og så havde de fået den idé, at de ville genoplive dan gamle tradition med at "sejle" Festalavnsbåden gennem byen. Dertil havde de lånt både selve Sluppen og uniformer af os. Vi var 4 mand derude den 9. for at fortælle om traditionen og øve sangene, og den 23. marts "sejlede" Sluppen så gennem Randers indre by. Vi var 6 her fra Ebeltoft med til at bemande Sluppen, 2 musikere (Jens og Preben), Lodhiver (min søn Peter), en roer (Frank) og første-flagbæreren (Erich) samt jeg selv som bådsmand. - det blev en kæmpe succes.
Samtidig var der om formiddagen underholdning på pladsen foran Rådhuset, skiftevis med vores slupkor og Marinehjemmeværnsorkestret fra Randers, - sammen med Danmarks Marienforenings udstillingstelt med diverse info om Marineforeningen.
På billedet herover ses jeg gå fra borde ved af landlovs-stederne.
Se mange flere fotos
her.

08.-09. december 2018:
Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening "søsatte julen" ombord på den gamle fregat
Bklandt andet med den velkendte "Juleskafning", hvor folk kunne komme ombord og smage den julemeu, der blev serveret ombord juleaften 1880, da Fregatten var på vej mod De Dansk Vestindiske Øer: Ærtesuppe med salt flæsk og beskøjter, - og dertil bredfyldte mål med vestindisk romgtog eller "Bådsmandens Fryd".
I forhold til tidligere strakte arrangementet sig i år over hele week-enden med flere forskellige aktiviteter og underholdning. Lørdag underholdt Randers Marine- hjemmeværnsorkester og vores eget slupkor og søndag var det igen Slupkoret og så Grenaa Marineforenings sangkor.
På billedet her ses min søn Peter (t.v.) ved udbakningen af ærtesuppen og romgroggen.
Læs mere og se flere billeder her.

17. oktober 2018:
Marineforeningsudstilling ved Fregatten Jylland

I forbindelse med modelskibsudstillingen "Modeller på podier" - modelskibe udlånt af afdelinger under Danmarks Marineforening - er de 4 gange i løbet af udstillingsperioden sat særlig fokus på Marineforeningen. dette var sidste gang for i år. Peter og Erik Lyager havde formiddagsvagten og Peter og jeg havde eftermiddagsvagten sammen med landsbestyrelsesmedlem og Distriktsformand Lars Gjættermann, Randers. Vi havde til denne dag gjort ekstra meget ud af udstillingen, der fyldte auditoriet. Udover selve udstillingen kørte i powerpoint-shov på det store filmlærred med fortælling om danmarks marineforening Rigtig godt og informativt.
Der var mange gæster inde at se selve modelskibsudstillingen, men ikke mange, der "turde vove sig ind" i auditoriet, så måtte på det nærmeste stå i døren og agere gammeldags "pressegæng" og shanghaje forlk for at komme til at fortælle dem om Marineforening. Det lykkedes da heldigvis også at skabe interesse hos enkelte.
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net