26. august 2018:
50-års soldaterjubilæum.

Vi var 10 gamle Fylla-gaster, årgang 1968, der havde sat hinanden stævne ved Marineforenin- gens jubilarstævne på Holmen. Vi havde forsøgt at samle så mange  som muligt afra hele besætningen, og det blev altså "kun" til os 10. - Og vi havde en kanon-god dag, hvor der blev genopfrisket gamle minder, snakket og snakket. dagen sluttede alt, alt for hurtigt. Heldigvis mødes vi næste år igen til 50-års jubilæum for vores hjemsendelse. det blæiver i Marstal.
Se mere om jubilarstævnte
her. - Blad frem til side 17-18.
Herover ser man Fylla-besætningen i 1968. - Og herunder, hvordan vi 10 gamle gaster ser ud i dag.

05. juli 2018:
Dejlig dag ! - "indbringende" fugle- skydning
Selv om den årlige fugleskydningsdag i Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab ikke har noget med Marineforeningen at gøre, er der dog et vist slægtsskab via de forskellige samarbejder, der har eksisteret siden de fælles fester på Kong Christian X's fødselsdage under besættelsen 1940-45. - Det var en "indbringende" dag for mig, - se mere
her.

04. juli 2018:

Mindehøjtidelighed i "Danske Solda- ters Mindelund" ved Rindsholm Kro
 

Ved den årligt tilbagevendende mindehøjtidelighed i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro var jeg blevet bedt om at være Ebeltoft Marineforenings flaggast (sammen med flagbører Nils Jørgen Tastum). Mindehøjtideligheden holdes til minde om da en eskadron danske dragoner den 4. juli  1849 netop på dette sted slog og tilbagekoastede en overlegen prøjsisk styrke, og dermed reddede Viborg fra at blive besat af de prøjsiske styrker.
Mindehøjtideligheden er samtidig udvidet til at være til ære for de danske,fra forskellige værn og styrelser, der gennem de seneste mange år har været udsendt i internatiole missioner for sikre fred og sameksistens i mange af de in tarnationale brændpunkter siden 2. Verdenskrig.
Alle værn og styrelser m.v. er repræsenteret ved højtideligheden, og alle lægger kranse ved mindeste- nene og de effekter, der repræsenterer de forskellige værn og styrelser. Herover er det ved Søværnets anker og skibskanonen, der deltog i Slaget ved helgoland, 9. maj 1864 (og som jeg skaffede til mindeluunden, mens jeg var bestyrelsesformand for Fregatten Jylland).
Da jeg som sagt var flaggast, har jeg p.t. ikke nogle fotos fra selve paraden og højtideligheden, men derimod disse af de forskelklige kranse, der blev lagt.

Ligesom sidste år kørte vi i bus derop sammen med vore gode venner og kolleger fra Grenaa Marineforening. Det var som altid hyggeligt og fornøjeligt. Herunder er kaffe og rundstykker ved tange Sø på vejen derop

Efter at det officielle program var overstået, blev der lige tid til en stærkt tilstrænkt læskning af ganen og afsvaling af vore "kadavre" efter 5 kvarters ståen stille i den brændende sol. Velfortjent ! og tiltrængt !

Efter hjemkomst til Ebeltoft blev der (selvfølgelig) budt på "efterslukning" på terrassen ved marinestuen. dejligt at komme til at sidde i skyggen med let vind efter den steghede bustur.

24. juni 2018:
"Åben Hede" i Oksbøl
Jeg var sammen med mine sønner, Peter og Mikkel, og vores to ældste børnebørn, Simonm ig Rikke, til det militære opvisningsarrangement "Åben Hede" i Oksbøl. En stor oplevelse, - isæt for Simon og Rikke. Det var jo ganske vist ikke maritimt, med dog ligesom "lidt i familie". - Se mere
her.

Er du "gammel" Fylla.-gast, årgang 1968 ?

Det er jo i år 50 år siden, vi mønstrede det gode skib F 351 Fylla.
Hvis du var en af de gæve Fylla-gaster årgang 1968, vil vi være glade for at se dig ved jubilarstævnet den 26. august på Holmen. - "Vi" er "Vaskebjørnen", "Den Lange Tømrer", "Signalen", "Magda" og Ulrik m.fl., der forsøger at samle så mange som muligt af de gamle gaster. Vi synes, at det kunne være hyggeligt at mødes og genopfriske gamle minder. Foreløbig er vi 10m mand, der alle har tilmeldt os.
Læs mere her.
Du skal selv sørger for tilmelding og betaling. - Giv gerne samtidig mig et praj, når du har tilmeldt dig, så forsøger at få det lavet sådan, at allesammen kommer til at sidde ved samme bord ved frokosten.
Bedste Fylla-hilsener til alle
"Den Lille Tømrer"

Se Ebeltoft Marineforenings med- lemsblad, "Kabysrygtet", maj/juni 2018 her.

05. maj 2018:
Højtidelighed ved Mindestenen på Havnen

Traditionen tro stod Marineforeningen for en lille højtidelighed ved foreningens mindesten på Havnen den 5. maj, - i år på 73-års dagen for for Befrielsen efter den tyske besættelse 1940-45. Jeg selv deltog ikke (var til repræsentantskabsmøde i Jægerforbundet - se herom under "Jagt og Fiskeri").  Det var min søn, Peter, her havde fået i opdrag at holde mindetalen,, hvilket han gjorde med vanlig stil. Han fik da også mange anerkendende bemøærkninger bagefter.

Læs Peters tale her.

Der deltog flag fra Ebeltoft og Grenaa Marineforeninger samt fane fra Vaabenbrødreforeningen.
Efter højtideligheden var foreningen som altid vært ved en kop kaffe med brød i Marinestuen. Fint og stilfuldt arrangement.

03. maj 2018:
EKSKLUSIV VINSMAGNING

Marineforeningens første og sidste kammeratskabsaften i "sæsonen" er altid med ægtefælle/ledsager. Det var denne også, - men anderledes en "traditionen", hvor vi plejer at indlede med fællesspisning og efterfølgende underholdning i form af film, foredrage eller lign..
Denne gang - den sidste i sæsonen 2017/18 - var der inviteret til eksklusiv vinsmagning i samarbejde med vinforretningen "Hos Walter", der er flyttet ned på Havnen som "næsten nabo" til Marinestuen.
Det var en ualmindelig god aften.Christian fra "Hos Walter" præsenterede en rosé-vin, 2 hvidvine, 2 rødvine og en portvin. Han fortalte seriøst og muntert om hver vin; druer, fremstilling og produktionsforskellene i de lande, som de respektive vine kom fra. Det var "kanon-godt", - både "historierne" og smagsprøverne.

Der blev holdt en "midtvejs-pause", hvor der serveredes indbydende og lækrer canapéer, tilberedt af Marlene Bjerg. De lækre "hapsere" fik mange lovord med på vejen, og formanden takkede Marlene og overrakte hende en "kurv".

En helt igennem fantastisk og vellykket aften, hvor "Hos walter" havde specielt gode tilbud på de forskellige vine, vi havde smagt, .- og der blev indgået mangen en god handel. Både jeg selv og min søn, Peter, lavede nogle gode bestillinger. Da Peter dagen efter skulle hente sin "ration" i butuikken, var den portvin, som vi havde smagt, og som Peter havde bestilt en kasse af, allerede helt udsolgt. - Det fiortæller noget om, hvor god og populær den var. - Peter fik i stedet en anden (og dyrere) portvin til samme tilbudspris som den udsolgte.

03. marts 2018:
GOD FREGATSKYDNING

Sidste års fregatkaptajn, Tommy Schmidt, affyrede det første skud mod Fregatten
 

Det var en rigtig hyggelig efter- middag, da vi afviklede Marine- foreningens Fregatskydning med deltagelse af 50 skytter. 3 timer og 53 minutter samt 205 skud skulle der til, før den fjendtlige fregat var skudt i sænk og en ny Fregatkaptajn kunne kåres.
I Marineforeningerne afholder man Fregatskydninger, ligesom man i andre soldaterforeninger afholder Fugleskydninger. Princippet er det samme; i Marineforeningerne er det blot en fregat og ikke en fugl, man skyder til. Der skydes til 9 sejl og til sidst på krudtkammeret. Den, der skyder krudtkammeret ned, bliver årets fregatkaptajn, - ligesom den, der skyder brystpladen ned ved fugleskydninger, bliver fuglekonge.
Årets Fregatkaptajn blev Steen Zacho ved eget skud.

I Marinestuen var opsat TV med videotransmission fra skydebanen, så alle hele tiden kunne følge med i, hvornår der blev skudt sejl ned.

Min ældste søn, Peter, deltog naturligvis også, og da han skød to sejl ned, vandt han 2. skytytepræmie (1. skyttepræmie går altid til den, der skyder krudtkammeret ned.

Se mere om dagen her.

19. august 2017:
Dejlig koncert med Prinsens Musikkorps

Også i år stod Ebeltoft Marineforening - sammen med Handelsstandsforeningen og Vaabenbrødre- foreningen - som arrangør af den populære koncert på Torvet med Prinsens Musikkorps. En dag med dejligt sommervejr i denne ellers så kolde og blæsende sommer, - med dejlige velklingende toner. I anledning af Marineforeningens 100-års jubilæum gjorde musikkorpset os den ære at spille i galla-uniformer.. Der har aldrig tidligere været så mange tilhørere på Torvet til disse koncerter. Helt sikkert over 300. - Traditionen tro sluttedes af med en hyggelig frokost i Marinestuen

 
25. september 2018:
Ny hjemmeside til Ebeltoft Marineforening
Jeg har lavet en ny hjemmeside til Marineforeningen. Se den her:

www.marineforeningen-ebeltoft.,dk

Den 05. september 2018:
Den Nationale Flagdag for personel udsendt i international tjeneste.
Se mere
her.

29. august 2018:
75-årsdagen for Flådens Sænkning
Fin og stemningsfuld højtidelighed i anledning af 75-årsdagen for Flådens SDænkning, 29. august 1943. - Se mere
her:
15. juni 2018:
Stemningsfuld Valdemarsfest

Valdemarsfetsn var på een gang højtidelig, stemningsfuld og hyggelig. Som altid startedes med en Flag-Festgudstjeneste, hvor sognepræst Heidi Bisgaard havde tilrettelagt en meget smuk Gudstjeneste, der i salmer og prædiken hyldede flaget, Dannebrog, dansk kultur og den danske natur. I kirken medvirkede også Randers Marinehjemmeværnsorkester, og da de istemte med "Den Kongelige Danske Marines Honnørmarch", var det formelig så de gamle kirkehvælvinger fra begyndelsen af 1500-tallet løftede sig. 

Efter Gudstjenesten marcheredes gennem byen ad ruten Kirkegade, Overgade, Torvet, Juulsbakke, Nedergade, Søndergade og Havnevej til Marinestuen, hvor "2. halvleg" afvikledes med fællessange, koncert af Marinehjemmeværnsorkestret, uddeling af flag og faner samt festtale ved formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, paul Erik Nielsen.

Ny fane til Helgolands-Lauget

Højdepunktet var indvielsen af Danmarks-Samfundets Lokalkomités nye fane. Det kan synes besynderligt, at lokalkomitéen, der jo årligt uddeler flag og faner, aldrig selv har haft en fane. Det har vi nu, og den blev behørigt indviet. de 3 obligatoriske søm for h.h.v. HM Dronningen, Fædrelandet og "Foreningen" (her lokalkomitéen) blev slået i af æresmedlem af vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, sognepræst Heidi Bisgaard og æresmedlem af Ebeltoft Marineforening, Christian Koudal.

Christian Koudal slår det 3. søm i ved faneindvielsen

Der deltog 40 faner i faneborgen og anslået godt 150 gæster ved arrangementet i marinestuen. Jeg selv havde den ære at være paradefører i kirken og ved marchen gennem byen samt at lede forløbet af arrangementet ved Maruinestuen, herunder forestå uddelingen af flag og faner.

09. maj 2018:
"SØVÆRNETS DAG" - Årsdagen for Slaget ved Helgoland


Den danske flådes sejr i Slaget ved Helgoland, den 9. maj 1864,blev naturligvis også i år markeret med højtideligheden "Søværnets dag", der forløb helt efter traditionen: Kl. 11.00 marcherede Søværnets Tamburkorps fra Sundhedscentret gennem byen forbi Det Gamle Rådhus og Kirken til Torvet, hvor flag-/faneborgen og paraden var opstillet (jeg havde tjansen som paradefører - billedet herover). Efter en lille jkoncert foran Det Gamle Rådhus marcherede Tamburkorpset fulgt af flag-/faneborgen og den øvrige parade til Fregatten Jylland.
Her gav Tamburkorpset en flot tattoo-opvisning, hvorefter der var velkomst opg taler ved Søværnets repræsentant i Fregatinstitutionens bestyrelse, vicechef i Marinestaben, KD Gorm Bergquist. Efter talerne marcherede paraden til Bastionen, hvor der blev ffyret kanon-salut - "Dansk Løsen" - 3 kanonskud. Efter tilbagekomst til Fregatpladsen var der aftrædning og sammenrulning af flag/faner og afsluttende traktement (skipperlabskovs) ombord på Fregatten. Et helt  igennem fornemt arrangement, der for nogles vedkommende sluttede med list "efterslukning" i Marinestuen.

17.-18. marts 2018:
MARINEFORENINGENS lANDSSKYTTESTÆVNE
- Vi kom hjem med en landsskytte

Jørn Mortensen blev landsskytte i veteranklassen med 197 points ud af 200 mulige. her får overrakt pokalen af
landsskytteudvalgsformand Pierre jensen.
Ved kammeratskabsaftenen lørdag aften var der uddeling af præmier for vintersæsonens hjemmebaneskydning. Også her blev Jørn Mortensen bedste hjemmebaneskytte på landspla
n

Hyggesnak med vennerne fra Grenaa i opholdslokalet ved skydebanerne, mens vi samtidig spændt følger opdateringerne på resultattavlen.

Vi venter på oplæsningen af resultaterne efter søndagsfrokosten

.....  der bestod af en lækker buffet

Læs mere om landsskyttestævnet her.

Landsskyttestævnet afholdtes i Nyborg, og vi deltog med 7 skytter (Jørn Mortensen, Christian Koudal, Georg Sand, Gert Agger, Steen Zacho, min søn Peter og mig selv). Vi havde et par reitig hyggelige dage. Vi skød lørdag eftermiddag efter at vi var blevet indkvarteret på Hotel Nyborg Strand. Peter og jeg deltog lørdag eftermiddag som Ebeltofts repræsentanter ved Landsmødet. Om aftenen var der kammeratskabsaften med lækker mad, god stemning i fin underhioldning. Søndag formiddag besøgte vi Marinestuen, inden Frokosten, hvorunder der var præmieuddelinger.

17. september 2017:
Soldaterforenings-skydning Djursland

Den traditionelle, årlige skydekonkurrence mellem soldaterforeningerne på Djursland afvikledes med det sædvanlige hyggelige samvær, i dejligt sensommer-vejr, der animerede til udendørs ophold på terrassen. - Som alle de foregående år var Ebeltoft Marineforening så ubeskeden at vinde holdkonkur- rencen, kligesom vi også besatte 2. og 4. pladsen, medens Vaabenbrødreforeningen tog 3. pladsen. Peter og jeg udgjorde sammen med Bent Olsen det hold, der kom ind på 4. pladsen.
Herover ses vinderholdet: Pia Skarritsø, Tom Skarritsø og Jørn Mortensen.

18. august 2017:
Den sidste overlevende fra Hvidstengruppen bisat fra Knebel Kirke.

Den 18. august blev den sidste overlevende fra Hvidstengruppen, Svend Egon Andersen, bisat fra Knebel Kirke. Efter anmodning paraderede Vaabenbrødreforeningens og Hjemmeværnets fander samt Marineforeningens flag ved højtideligheden. Seklv var jeg bedt om at være med til at repræsentere både Selskabet Niels Ebbesens Venner og Ebeltoft Marineforening, - hvilket jeg er meget beæret over.
Selve bisættelsen var meget stemningsfuld. Til præludie spillede orglet "Jeg ser de bøgelyse øer" og da båren blev båret ud, spilledes "I Danmark er jeg født". Sognepræst Jan Schmidt holdt en meget flot, varm og personlig tale, hvor han sluttede med at sige: "Vi skriver Danmarkshistorie i dag, hvor vi begrabver det sidste medlem af en af Danmarks mest berømte modstandsgrupper".
Selv traf jeg Svend E. Andersen første gang i begyndelsen af min borgmestertid, da jeg fik et brev fra hans kone, affattet på vers (såvidt jeg husker vedr. noget med hjemmeplejen). Jeg skrev et svar, ligeledes på vers, men kørte til Knebel og afleverede brevet personligt for derved at få en snak om emnet. - Ved den lejlighed blev jeg opmærksom på, at Svend E. Andersen havde været med i Hvidstengruppen, og jeg spurgte derfor, om det var muligt at få ham til at fortælle om sine oplevelser dengang ved en kammeratskabsaften i Marineforeningen. Det ville han gerne, - og det blev en meget spændende aften.
Her er et par "skud" fra højtideligheden:

05. august 2017:
Gensyn -igen -med min gamle sodaterkammerat, "Mejeristen".
Som det kan ses af forrige "aktuelt-side" her under "Marineforeningen",fik jeg den 26. maj uventet besøg af min gamle soldaterkammerat Mogens kristensen - altid kaldet "Mejeristen". - det vil sige: Soldaterkammerat var det vel ikke ? - Vi jao ikke soldater, men orlogsgaester, iog det fik vi at vide, at vi skulle være stilte af. Og det er vi ! - Den 26. maj aftalte vi at mødes igen, og det gjorde vi så i går, hvor jeg viste Mogens og hans søn, Morten, Marinestuenh i Ebeltoft, vi spiste frokost sammen der, og bagefter besøgte vi Fregatten Jylland. - Det var en rigtig hyggelig, maritim eftermiddag, og vi er naturligvis enige om, at vi skal ses igen. Vi blev også enige om at sende en hilsen til alle vore gamle kammerater fra go'e gamle "Fylla" (se her).
her ses vi sammen med Mogens' søn, Morten, i Marinestuen:

- Og sådan så vi ud "dengang" - i 1969 ombord på "Fylla":

08. juli 2017:
Ekstraordinær Slupsejlads.
I anledning af Ebeltoft Marineforenings 100-års jubilæum besluttedes at afholde en ekstraordinær slupsejlads en sommerlørdag, når der er mange mennesker i byen, - og så ved den lejlighed at samle penge ind til "Ebeltoft marineforenings Jubilæumsfond" til støtte for unge mennesker, der gerne vil have en søfartsuddannelse. Efter ikke at have været med på "den rigtige" aslupsejlads siden 2014, var jeg igen med som bådsmand.
Læs pressemeddelelse
her, - og se fotos fra dagen herunder.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net