28. januar 2017:
Formiddagsjagt på "Colindseje"

Pragtfuld formiddag med let frost, sol og næsten ingen vind. Mange svaner i luften, lavt hen over os. Vi så kun 2 dyr, der gik over skellet til naboen, - pklus en stor flok gæs på den åbne grønne mark, - som det ville være umuligt at foprsøge at listye sig ind på.
Det dejlige vejr indbød til, at vi indtog madpakkerne i det fri laden ved "Silo- erne".

17. december 2017:
"Juleoptakt" - "Julekokken" sikret

Ni gæve "nimrødder" "udfordrede både Diana og Sct. Hubertus m. fl." ved den såkaldte "juleoptakt" (af nogle også kaldet "pølsejagt") den 17. december. Efter jagtud- valgets parole (med hvad dertil hører) tog vi 3 såter, inden dagens endemål: Foreningens værtsskab ved varme pølser med tilbehør, - og hertil en juleøl og en dram.
Første såt var olieræddi- kerne fra "mellemvejen" og "op til grøften". Oppe ved grøften lettede vi 2 fasanhøner, som der dog ikke blev skudt til, uagtet at de rent faktisk begge to var på fin skudafstand. - Anden såt var de 2 remiser og vanhullet ved "Munk- huse", hvor der intet blev lettet, - men da vi begyndte at gå tilbage mod bilerne, kom der 3 "dyr" ud fra naboskoven og løb tværs over foran os, - på velsagtens 100-120 m. afstand. Det var lidt vanskeligt at se, om det var råvildt eller kronkalve, men den overvejende opfattelse var, at det var sidstnævnte.
Efter en "antidehydre- mringspause" ved jagthyt- ten tog vi som dagens 3. og sidste såt olieræddi- kerne foran jagthytten. Vi drev op i "den fjerneste" side og ned i den "nærmeste" (i forhold til jagthytten). På "tilbagevejen" lettede der en 6-8 fasaner nær naboskellet, som der dog ikke blev skudt på. Ca. midtvejs på "tilbagevejen" lettede der en fasankok, som jeg var så heldig at nedlægge i et fint side- skud.
Efter parade og "tak for vel gennemført jagt" blev der budt indenfor i jagthytten, hvor foreningen traditionen tro ved "juleoptakt-jagten" var vært ved dejlige varme pølser med tilbehør, - ledsaget af en juleøl og en dram. Sidstnævnte var en speciel-brygget juledram, skænket af Michael Hoe. - Tak for det Michael ! - den smagte fortrinligt !

03. oktober 2016:
Hyggelig formiddagsjagt med glæde over at se meget vildt

Christian, Georg og jeg "indviede den nye jagtsæson med at gå en hyggelig lille formiddagstur på vores dejlige revir i Holme. Og det blev en rigtig dejlig formiddag. I "skoven" gik der en buk, en rå og 2 lam ud i spidsen af skoven, og et enkelt smaldyr vinklede ud til siden og gik gennem majsen. Også en hare kom der. - I læhyegnet omkring "firkanten" lettede der en fasan og i engen nedlagde Christian en hare, - der ganske vist ikkie var dødskudt, men det sørgede "Holger" for på den mest perfekte måde. Flot hundearbejde ! - I "remisen" var der ingenting hjemme. Berigede af en dejlig formiddags oplevelser - i solskin - tog vi hver til sit kl. 12.00. - frokosten ventede derhjemme.

 
29. januar 2017:
Afslutningsjagt 2017, - "Munkuse/Georgsminde"

Sidste jagt i denne sæson - vemodigt som altid. Vi så 2 snepper, 4 kokke, 1 "dyr" (råvildt elelr kronkalv), en flok agerhøns på 5 samt 1 fasanhøne. - Ingen skud afgivet. - Hyggelig "afslutningsfrokost" i jagthytten. - Nu er der så reguleringsmulighed på ræv i februar, - ligesom vi håber på nogle reguleringstilladelser på kronvildt.
Og så var jeg så heldig, at drevet i det levende hegn fandt min sædepude, som jag havde mistet, da jeg den 18. januar var derude for at se, om der skulle komme en kronkalv forbi. det gjorde der ikke. Der var totalt dødt, og det havde der også væet om morgenen.

15. januar 2017:
Pragtfuld foreningsjagt på "Colindseje"

Elsegaarde jagtforening har fået et dejligt nyt revir - "Colindseje" - ved Bendstrup lidt nord for Mørke. Den 15. januar 2017 afholdtes den 3. foreningsjagt på dette revir, - det var første gang, jeg selv var på det meget spændende revir på en meget smuk dag.
Dagen var (igen) begunstiget af utroligt smukt jagtvejr: Høj, klar himmel, sol, vindstille og let frost., - samt af meget vildt indenfor synsvidde.
Efter parole "ved siloerne" kørtes til "den gule gård", hvor der blev drevet 3 såter. I første såt (omkring gården) blev der skudt forbi til en enkelt fasankok, mens den kok, der opholdt sig i såt nr. 2 (remisen) blev nedlagt et et flot skud fra "K.A.". I 3. såt - det lange hegn, der fører ned til vandhullet - lettede drevet 2 stk. råvildt, der dog begge var for langt ude.
Derefter kørtes til "mosen", der ligeledes blev drevet af i 3. såter. I den første af disse blev der set 2 stk. råvildt, der dog gik over skellet udenfor skudhold. I den anden blev der skudt forbi til en sneppe og i den tredie blev der igen lettet to dyr, der også denne gang var udenfor skudvidde.
Herefter samledes vi ved laden, hvor der blev holdt parade og holdt auktion over den enlige kok, inden dagens jagtfiskal på vanlig munter vis oplæste, hvad han havde noteret sig i dagen løb, - og hvad han havde takseret dette til.
Dagen sluttede med at vi indtog vore madpakker i laden, - hvor der desværre ikke var lige meget læ til alle. Alle 12 deltagere var dog enige om, at det havde været en ualmindelig skøn dag, omend noget kølig.

22. oktober 2016:
"Vådt i gråt" - 2 kokke på paraden

Vi var kun 4 mand, der trodsede det triste vejr - koldt, gråt og vådt - ved foreningsjagten på "Georgs- minde/Munkhuse": Ole, Tommy, Kim og jeg selv.
Uagtet at vi var så få og "kun" havde Tommys lille borderterrier med, blev det en rigtig god, hvor vi fik 2 fasaner på paraden, - begge nedlagt af Kim. Og så hyggede vi os gevaldigt med madpakkerne i jagthytten bagefter, - hvor en dram gjorde godt ovenpå det kolde og våde vejr.

01. oktober 2016:
Solbeskinnet premierejagt

Elsegaarde jagtofrenings premierejagt den 1. oktober 2016 blev en dejlig oplevelse. Sol og vindstille gjorde dagen pragtfuld, - så vi blaqnst andet kunne indtage vore madpakker i det fri, - i skjorteærmer. Vi gik langt - iflg. Tommy Lorentsens skridttæller ialt 11.033 skridt, - vedlsagtens svarende til en 8-9 km. Altsammen gennem høje olieræddiker, så den indlagte pause med væsdkeindtagelse for hunde og jægersfolk var både tiltrængt og velfortjent. - Vi lettede 4 agerhøns, der ikke blev skudt til, samt 2 fasaner, hvor der blev skudt til den ene, - som også faldt. Og dermed var der så også vildt på pareden.

 
25. januar 2017 :
generalforsamling i jagtforeningen

Traditionen tro afholdtes jagtforeningens generalfor- samling i Skudehavnens fælleshus, - og indledtes med de lige så traditionelle gule ærter m.v..  Det blev en meget hyggelig aften med en stille og rolig gene- ralforsamling, hvor der var vedtægtsændringer på dagsordenen. Det var nu også mest konsekvens- rettelser, der var tale om.
Udover at aflægge beretning havde jeg også til opgave at overrække 25-års tegn (diplom og nål) til ikke færre end 7 medlemmer (herunder er det til Torben Nikolaisen og Georg Sand (med René Thygesen i baggrunden).
Der var 30 deltagere, og aftenen sluttede ved 22- tiden (hvorefter der stod oprydning på bestyrelsens dagsorden).

13. november 2016:
Dejlig foreningsjagt

Tredie foreningsjagt i år på foreningsreviret. - En dejlig dag, der havde samlet 9 brave jægersmænd. Vejret var "dejligt": Let overskydet og let frost, is på alle vandpytter m.v.. Koldt, når man stod stille, - men til gengæld varmt, når man "kæmpede" sig igennem olieræddikerne. - Og dejligt, fordi vi så rigtigt meget vildt.
Først lettede vi en flok agerhøns på 6 stk. som vi nød synet af. Senere lettede vi ialt en 12-15 fasaner, hvoraf en blev leveret til paraden.Vi lettede også to stk. råvildt, som der ikke blev skudt til, og derudover så vi tre stk. råvildt på nabo-terrænet.
En rigtig dejlig dag, der sluttede med "den sikre såt" i jagthytten, hvor vi nød varmen fra gasovnen, - og først da rigtigt kunne mærke, hvor koldt det rent faktisk havde været derude.

Fotos fra premierejagten, 1. oktober 2016:
Det var drøjt at gå i de høje olieræddiker
Derfor tiltrængt og velfortjent væske-hvil midtvejs
Frokosten blev indtaget i det fri, .- i skjorteærmer
Jagtudvalget stod for afviklingen af paraden
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net