04. august 2016:
Åbent brev til byrådet.
Jeg har i dag sendt dette åbne brev til Syddjurs kommunes byråd og direktion:

Jørgen Brøgger
Stenhøjevej 14
Femmøller
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 25 38
Mobil 40 35 22 11
e-mail:  jb@joergen-broegger.dk 
www.joergen-broegger.dk
 

 
 

4. august 2016

ÅBENT BREV TIL
 
Syddjurs Byråd.
Rådhuset,
Lundbergsvej 2,
8400 Ebeltoft.
 
 
Kære Byråd.
 
Da jeg i går var i Ebeltoft, parkerede jeg på P-pladsen ved Erik Menvedsvej/Kollerup Sti og gik ad Fedt Mikkels Gang til Adelgade.
Det var en overmåde forstemmende spadseretur. Fedt Mikkels Gang var lige så uhumsk som sidste år. – Derfor lagde jeg også vejen om ad Torvet for at se på de kommunalt ejede bygninger, Det Gamle Rådhus og hjørne-ejendommen Torvet/Adelgade. Det syn, der dér mødte mig, var lige så forstemmende.
 
Sidste år ved nogenlunde denne tid nåede jeg at stille et ØK-dagsordensforslag, inden jeg desværre var nødt til at udtræde af byrådet. I dette dagsordensforslag satte jeg generelt fokus på manglende bygningsvedligehold indenfor Den Bevarende Lokalplans område – og specifikt på manglende vedligehold af de to kommunalt ejede bygninger, Det Gamle Rådhus og hjørne-ejendommen, Torvet/Adelgade (Museumsforeningens kontor), - samt på manglende renholdelse og vedligeholdelse af kommunalt ejede gader og stræder, - specifikt på Fedt Mikkels Gang. Ja, jeg vil ikke vige tilbage for ikke at kalde det manglende renholdelse og vedligehold men derimod for direkte svineri !
 
Min tur i går var også motiveret af samtaler med flere borgere, der er decideret nedtrykte over, hvordan vores by ser ud og som – både ”på byens vegne” og som byens borgere – føler sig skamfulde over den måde, vi modtager vore mange gæster på.
Den følelse deler jeg efter min lille tur i går.
 
Fedt Mikkels Gang’s fremtræden trodser enhver beskrivelse. I den grad uhumsk og ulækker. Højt ukrudt over det hele (det er godt med grønne områder i en by, men absolut ikke på denne måde), vægge mod stien (og dermed med kommunal vedligeholdelsespligt) med graffiti og afskallet puds, total mangel på maling og stribevis af cigaretskodder på jorden.. Og en kommunal, offentlig toiletbygning med afskallet maling (jeg kiggede ikke derind, men hvis den er lige så uhumsk indvendigt som sidste år, siger jeg bare velbekomme for en oplevelse !).
Retfærdigvis skal siges, at soklen på det Gamle Rådhus er blevet tjæret siden mit ØK-dagsordensforslag sidste år. Men det er også det eneste ! Bindingsværket på vest-gavlen ”skriger” i den grad efter tjære, og sammenbygningen mod Siamesisk Samling ser også stadig ud som sidste år.
Endnu værre er det med hjørne-ejendommen Torvet/Adelgade, der er kommet i endnu mere forfald siden sidste år. Afskallede vinduer og døre og en sokkel der på det nærmester efterhånden er helt uden tjære.
 
Hvad er det, der får byråd og forvaltning til at lade vor ellers så dejlige by fremtræde på denne måde overfor vore mange gæster ? Hvorfor skal vore gæster tage desillusionerede hjem med indtryk af en beskidt by i forfald, - når de ellers havde glædet sig til et besøg i en hyggelig og smuk gammel købstad ?
 
Da jeg sidste år stillede føromtalte ØK-dagsordensforslag, lovede man ”bod og bedring” på de forhold, som kommunen selv havde indflydelse på. – Og det er jo netop de forhold, som jeg her peger på. – Det er trist at konstatere, at dette blot var tomme løfter, - velsagtens med det formål at få stoppet videre debat herom hurtigst muligt. INTET er sket siden da (bortset fra tjæring af soklen på det Gamle Rådhus).
 
Byrådet taler meget og ofte om, at man gerne vil være en erhvervsvenlig kommune. Er man slet ikke klar over, at turismen er et erhverv – ja, vores hovederhverv med de mange direkte og indirekte afledte arbejdspladser til følge ? Hvordan kan man som ansvarligt byrådsmedlem tage ansvar for denne fremtræden af en by i en af landets største turistkommuner ?
 
Og nu vil man ydermere nedlægge byens turistkontor. – Er man overhovedet ikke interesseret i at servicere vore mange gæster og byde dem velkommen med en imødekommende, smilende, smuk, velholdt og venlig by ? Er man overhovedet klar over, hvor meget, den afledte økonomiske vægt, turismen tilfører kommunen, betyder for hele lokalsamfundet ? Hvis ikke, synes jeg, at man skulle få det undersøgt, inden man totalt har savet den gren over, man selv sidder på (Ebeltoft besøges dagligt af ca. 100.000 gæster i ”sæsonen”, - og dem byder man dette !).
 
Der var en gang, hvor man kaldte et byråd for ”byens vise fædre”. – Jeg synes nok, at der kan være grund til at stille spørgsmålstegn ved, hvor viist den adfærd, man udviser i denne henseende, er.
Jeg vil opfordre det samlede byråd, direktørerne og de ansvarlige forvaltningsledere til at tage deres ansvar alvorligt og leve op til betegnelsen ”vise fædre”. – Man kunne jo passende starte med en byvandring, så man selv har set den by, man forvalter, men åbenbart lader al hånt om. Det vil klæde Jer !
 
Jeg mødte i formiddags en mangeårig, kvindelig Ebeltoft-borger, der ”passede mig op” og gav udtryk for sin vrede, frustration og magtesløshed overfor denne tilstand i vores by. Jeg skal undlade at referere, hvad hun sagde, men som altid var det sådan, at borgmesteren fik skylden. Så kære Claus Wistoft: Tag venligst personligt action på dette. Sørg for, at der sker noget, - og at byen aldrig nogensinde igen kommer til at fremtræde på denne måde. På forhånd: Tusind tak for din indsats, - på vegne af byen, dens borgere og hele kommunen, der skal nyde godt af glade gæster.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
Stenhøjevej 14,
Femmøller,
8400 Ebeltoft
Tidligere byrådsmedlem for Borgerlisten.
 
Nærværende åbne brev er – pr. e-mail – tilsendt samtlige byrådsmedlemmer og direktører personligt, - samt til pressen.
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net