10. februar 2016:
Æresmedlem af Fregatten Jylland.
Jeg er meget beæret ! - jeg er i dag, den 10. februar 2016, blevet udnævnt til æres- medlem af den Selvejende Institu- tion Fregatten Jylland. Det skete ved en fin højtidelig- hed, hvor bestyrelsesfor- mand Ole Bjerregaard og direktør Benno Blæsild holdt nogle meget pæne udnævnelsestaler til mig. - I arrangementet deltog Fregatinstitutionens besty- relse og ledelse, borg- mester Claus Wistoft og PUK-direktør Poul Møller samt pressen. Blandt andet blev jeg interviewet af TV 2 Østjylland, - hvilket kan ses
her.
Som synligt bevis på hæderen modtog jeg en meget fornem plakette, forestillende Fregattens agterstavn, med erin- dringsmønterne fra rejs- ningen af stormasten/ rigningen under den store restaurering, indlagt, - samt fra institutionens "besætning" en beskøjt, bagt som en tro kopi af en gammel engelsk beskøjt fra 1830 (opbevares på HMS Victory) og en til- svarende dansk fra  1846 (opbevares på orlogs- muséet).
Jeg er hermed blevet medlem af en eksklusiv lille klub på 3 medlemmer (der altså ved min udnæv- nelse fik medlemstallet forhøjet med 50 %. - De to andre æresmedlemmer er fru Lise Aarsleff (enke efter entreprenør Per Aarsleff (hvis firma udførte mange store opgave for Fregatten uden beregning) og tidligere projektleder ("næstkommanderende") i Fregat- institutionen, Bernt Kure. - Iøvrigt har Bernt Kure og jeg det tilfælles, at vi udover nu begge at være æresmedlemmer af Fregatten Jylland også begge har været tømmermand på Skoleskibet Danmark.
Se div. medie-omtaler 
her - her og her.

Og se flere fotos fra den fornemme højtidelighed her.
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net