BUDGET 2016
1. behandling, byrådsmøde 16. september 2015

 

Det her foreliggende budgetforslag adskiller sig i forhold til forvaltningsloven – som borgmesteren så rigtigt har sagt – ved, at det er direktionens forslag, - og altså ikke Økonomiudvalgets forslag, som det rettelig skal være. Det betyder, at Økonomiudvalget ikke har forholdt sig politisk til det, - og teoretisk betyder det også, at det vil være dette budgetforslag, der – uden politisk forholden sig til det – vil blive endeligt vedtaget, hvis der ikke fremkommer ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling. – Det er jeg nu ikke så bange for, da jeg jo ved, hvor langt vi er i de politiske forhandlinger, - og jeg vil gerne hermed bekræfte, at Borgerlisten naturligvis er med på fortsatte konstruktive forhandlinger.
I forhold til det foreliggende forslag må jeg sige, at det ikke er Borgerlistepolitik at medvirke til institutionslukninger i vore lokalsamfund. Her tænker jeg naturligvis på Ringparken.
Men omvendt er det også Borgerlistepolitik at sikre vore ældre medborgere de bedst mulige forhold, ligesom det også er Borgerlistepolitik at udvise rettidig økonomisk ansvarlighed.
Derfor er jeg også glad for, at der er tegn på, at beslutningen om denne sag kan udskydes, så vi kan få et kvalificeret grundlag at vurdere situationen på.
 
Det skal også stå helt klart, at Borgerlisten ikke kan medvirke til at tvangsforflytte beboerne fra Gransvinget til Ryomgård. – Jeg har tidligere her i byrådet fortalt om en af Gransvingets beboere, der har sin daglige gang på havnen og aldrig har været uden for Ebeltoft. Det skal jeg ikke gentage her, men eksemplet belyser ganske glimrende det moralsk uantagelige i dette forslag. – Jeg er derfor også glad for, at borgmesteren har bekræftet, at vi ingen hjemmel har til at tvangsforflytte vore medborgere.
 
Det er magtpåliggende for Borgerlisten, at vi får ansat minimum en ekstra sygeplejerske i vores hjemme- og sundhedspleje. – Vi ved, hvor pressede, vore sygeplejersker er, og vi hørte det jo sidst forleden dag ved Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget, - og jeg har også selv nogle personlige oplevelser fra i sommer, der bekræfter dette.– Altså minimum en ekstra sygeplejerske er ganske påkrævet.
 
Vi skal gå lidt mere ned det, vi kunne kalde ”småtingsafdelingen”, så er vi imod den blok, der hedder 14.4., - hvor der opereres med besparelser på 16.000,- kr. på renholdelse og 30.000,- kr. på byvåben og blomsterudsmykninger. – Det kan godt være, at dette virker som lokalpatriotisk – det er det måske også – men jeg synes, at det er vigtigt, at vi holder os for øje, at vi er en turistkommune, der dagligt besøges af ca. 100.000 borgere, - og renholdelse af vore offentlige arealer lader ganske meget tilbage at ønske. Derfor går vi også ind for øget renholdelse af vore offentlige toiletter, gader og grønne områder.
 
Det er også vigtigt for Borgerlisten, at vi fastholder den budgetbemærkning, vi har haft med de sidste 2-3-4 år om, at vi skal fastholde staten på en færdiggørelse af cykelstiprojektet på strækningen fra Søndergades udmunding i Strandvejen og til Rådhuset. 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net