05. september 2016:
National flagdag for soldater, orlogsgaster og andet personel i international tjeneste

Traditionen tro stod Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omergn og Ebeltoft Marineforening i fællesskab for afviklingen af en højtidelighed i anledning af Den Nationale Flagdag for soldater, orlogsgaster og andet personel, der har været udsendt i international tjeneste. Fra rundkørslen ved Nørreallé marcherede en faneborg og parade med veteraner gennem byen med Marinehjemmeværnets Tamburkorps fra Randers i spidsen til Det Gamle Rådhus. her var der velkomst ved formanden for Vaabenbrødreforeningen, Jens Høj, fællessang (Der er ingenting, der maner), hovedtale ved major Finn Jensen, Distriktschef for Hjemmeværnsdistrikt Østjkylland, fællessang (Der er et yndigt land) og efterfølgende koncert ved Tamburkorpset efter at flag og faner var rullet sammen. Afslutningsvis var paradedeltagerne inviteret på et traktement i Marinestuen. Et helt igennem fornemt og vellykket arrangement.

21. maj 2016:
Foreningsmester i "Lukket Klasse".

Marineforeningen afviklede sit foreningsmesterskab, hvor jeg var så heldig at blive foreningsmester i såkaldt "Lukket Klasse". - Derudover blev jeg nr. 2 i klassen "Bedste resultat i forhold til eget gennemsnit i 5 bedste træningsskydninger".
En riigtig hyggelig dag, - det var dejligt at "være med igen".

09. maj 2016:
"Søværnets Dag" ved Fregatten Jylland.

Jeg deltog i år som fanebærer for Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab, med Waldemarv Blichfeldt som fanevagt. - Det var en fin dag i overensstem- melse med de bedste traditioner, - og begunstiget med godt vejr, sol og en let brise, der lod alle flag og faner komme til deres fulde ret. - Og så var det dejligt for en gangs skyld ikke at have andre officielle pligter, end blot at passe på fanen. - På fotoet herover ståe Waldemar og jeg med fane nr. 5 fra højre. - Se flere fotos fra her.

19.-20. marts 2016:
Marineforeningens Landsskyttestævne. - Peter blev nr. 2 individuelt, fritstående.

Marineforeningens Landsskyttestævne 2016 afvikledes i Brøndby. Ebeltoft deltog med 6 skytter (der skal 5 til for at danne et hold).. Og det blev en stor succes for Ebeltoft-skytterne. Min søn, Peter, der er leder af foreningens skydeudvalg, blev nr. 2 i den individuelle, fritstående konkurrence, - blot eet enkelt point efter årets landsskytte (Kim von Wovern, Brøndby). - Som den gode og fair sportsmand, Peter er, sagde han: "Når det nu skulle gå sådan, er jeg glad for, at det var KIm, jeg tabte til. Han er en god Marine- foreningsmand !". - Også for Jørn Mortensen gik det godt. Han blev veteran-landsskytte (for 3. gang), - og hele holdes kom ind på en samlet 5. plads i hele "feltet"- Flot - og stort tillykke !
Fotoet af Peter ved afslutningen (herover) er det eneste, jeg indtil nu har fra Landsskyttestævnet.

13. september:
Marineforeningens årlige 4-kantskydning

Den årlige 4-kantskydning afvikles mellem Marineforeningerne i Aarhus, Randers, Grenaa og Ebeltoft, der på skift står som arrangør af stævnet. I år var det Aarhus Marineforenings tur til at stå for det, men de måtte opgive og spurgte, om vi i stedet kunne påtage os det. Og selvfølgelig kunne vi det. Da Peter, som er formand for skydeudvalget, var på havet, havde fået Mikkel til at stå for arrangementet. Mikkel skød naturligvis også selv, - og var med på det vindende hold sammen med Gunnar Christensen og Jørn Mortensen. Her ses vinderholdet med præmierne (det er Mikkel til venstre).

15. marts 2015 :
Jeg er fratrådt som formand for Ebeltoft Marineforening :

Efter nøje overvejelser er jeg den 15. marts 2015 - af helbredsmæssige årsager - aftrådt som formand for Ebeltoft Marineforening. - Det er naturligvis påb een gang vemodigt og samtidig befriende. Presset var ganske enkelt blevet for stort, det er jo mere end end et fuldtidsjob. Det er vigtigt, at man forstår at sige fra, mens tid er, - og ingen tvivl om, at jeg har "brændt mit lys i begge ender".
Ny formand er vor hidtidige næstformand, Heinz Thompson. Min søn, Peter, der er sekretær i bestyrelsen, overtager hvervet som redaktør af dforeningens lille, lokale medlemsblad, "Kabsrygtwet".
Der er dog mange overleveringer, der skal effektueres, så helt !udef det" kommer jeg ikke lige med det samme.


 
Følg Ebeltoft Marineforening på foreningens hjemmeside HER.
13. august 2013;:
Koncert med Prinsens Musikkorps

Traditionen tro stod Ebeltoft handelsstandsforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening igen i år som arrangør af en dejlig friluftskoncert med Prinsens Musikkorps fras Holstebro. - Forhistorien er jo den, at tilbage i den gamle Ebeltoft Kommunes tid var der en aftale mellem Musikkorpset og Kommunen om, at Musikkorpset hvert år i augusdt kom til Ebeltoft og gav en koncert på Torvet. Som "#betaling" blev de bagefter inviteret på frokost på rådhuset. Med kommunesammenlægningen i 2007 forsvandt dette som meget andet værdifuldt. Ved den sidste koncert i gl. Ebeltoft Kommune (da jeg var borgmester) tilkendegav Musikkorpset, at de meget gerne ville fortsætte denne tradition, - men det var der dwesværre ikke lydhørhed for i den nye kommuneledelse. - Derfor tog jeg i 2008 - som formand for Marineforeningen - kontakt til handelsstandsforeningen og Vaabenbrødre- foreningen og spurgte, om de ville være med til at forsøge at genoplive denne årlige koncert til glæde for både fastboende og turister. De ville de naturligvis godt. Og allerede i 2008 blev traditionen genoptaget, - så koncerten i år var således den 9. i træk i denne nye "konstruktion". I stedet for frokost på Råpdhuset får orkestret nu frokost i Marinestuen, - og de 3 arrangerende foreninger deler udgifterne i forbindelse med afviklingen af arrangementet.
Koncerten i år var ingen undtagelse: Det var en ualmindelig god musikalsk opplevelse, der blev overværet af skønsmæssigt god 350 tilhørere.

08. juni 2016:
Første "Sommerskydning" 2016.

Ved årets første "sommerskydning" var jeg så heldig, at Steen Dideriksen og jeg kom ind på en delt 2. plads sammen med Steen Zacho og Carl Erik Schmidt, - begge makkerpar med hver 289 points. Aftenens konkurrence blev vundet af makkerparret Pia Skarritsø og Erik Lyager med 293 point. - da der var præmie til nr. 1 og 2, kom jeg hjem med en spændende flaske specialøl, - der nu venjter på at blive ydet fuld retfærdighed.
Aftenen sluttede traditionelt med hygge over en god grill-pølse m.v. på terrassen (det var dog lidt køligt, så der var flere, der fortrak fra terrassen).

01. juni 2016:
Indvielse af mindeparken ved Thyborøn for "Jyllandsslaget" den 1. juni 1916:

På 100-årsdagen for verdens største søslag - "Jyllandsslaget" den 01. juni 1916 - indviedes en ny mindepark ved Thyborøn. Det et store søslag fandt sted i farvandet udfor Thyborøn, hvor 14 britiske og 11 tyske krigsskibe gik ned og 8.546 britiske ogn tyske søfolk omkom. - Begge parter hævdede efterfølgtende at have vundet slaget, tyskerne fordi briterne mistede flest skibe, briterne fordi den tyske højsøflåde havde held til at undslippe og aldrig mere vovede sig ud.
Alle landets marineforeninger var inviteret til at deltage i højtideligheden. Ialt deltog ca. 200 marineforeningsgaster med tilsammen ca. 30 foreningsflag. - Her fra Ebeltoft deltog vi 12 mand med både vort foreningsflag og vort skyttelaugsflag. jeg selv var en af de heldige, der var udstukket til at deltage. Vi kørte i bus sammen med deltagerne fra Grenaa og Randers Marineforeninger, - det var rigtig hyggeligt. Ved ankomsten til Thyborøn, samledes vi Marinestuen, hvor der serveredes et stor fiskebord.
Efter skafningen kørtes vi til "Jutland War Museum", hvor vio blev opmarcheret og marcherede efter Søværnets Tamburkorps til pladsen, hvor selv højtideligheden skulle foregå. - Jeg blev her udstukket til at være flaggast for Aalborg Marineforening, der kun havde kunnet stille med een mand, - og der skal som bekendt være to om flaget (på billedet herover ses jeg som 2 fra højre).
Se flere billeder fra dagen
her. - og læs mere om Jyllandsslaget her. - og se mere om mindeoparken her og her samt "Sea War Museum Jutland" her.

10. februar 2016:
Æresmedlem af Fregatten Jylland.
Jeg er meget beæret ! - jeg er i dag, den 10. februar 2016, blevet udnævnt til æres- medlem af den Selvejende Institu- tion Fregatten Jylland. Det skete ved en fin højtidelig- hed, hvor bestyrelsesfor- mand Ole Bjerregaard og direktør Benno Blæsild holdt nogle meget pæne udnævnelsestaler til mig.
Læs mere
her, - se TV-interview her og andre medieomtaler her - her og her.
Se også flere fotos fra den fornemme højtidelighed her.
16. maj 2014 :
Marineforeningens Hæderstegn i guld :

Danmarks Marineforening holdt sit årlige sendemandsmøde den 16.-18. maj i Grenaa. Jeg deltog kun i kammeratskabsaftenen fredag den 16., da vort yngste barnebarn skulle døbes den 17., hvor selve sendemandsmødet blev afholdt. Efter at formanden for Grenaa Marineforening, Per Schultz petersen, havde budt velkommen til kammeratskabsaftenen, gik landsformand Jens Ole Løje Jensen på scenen og efter en kort tale, kaldte han mig frem, - og minsandten om ikke han på vegne af landsledelsen tildelte mig Marineforeningens hæderstegn i guld ! - Jeg var ganske benovet, det havde jeg på ingen måder overhovedet forestillet mig kunne ske. Jeg følte mig ganske overrumplet, - men er meget glad og taknemmelig. TAK, Danmarks Marineforening !
09. maj 2014 :
Mindemedalje til minde om Slaget ved Helgoland, 9. masj 1864 :

150-års dagen for den danske nordsøeskadres sejr i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 blev højtideligholdt med arrangementet "Søværnets Dag" ved Fregatten Jylland. I dagens anledning var der besøg af HKH Prinsgemalen, der åbnede 1864-udstillingen "Kampen om Jylland". Dagen startede med velkomst af mig (i min egenskab af bestyrelsesformand for Fregatinstitutionen) og "Søværnets hilsen, tale af stabschefen ved S.O.K., flotilleadmiral Jan Leisborch. Derefter kanonsalut - Dansk Løse (3 kanonskud) først fra Fregatten Niels Juel, der lå opankret på rheden og derefter fra de gamle kanoner på Bastionen.
Derefter modtagelse af Forsvarschefen, general Peter Bartram, og chefen for S.O.K., kontreadmiral Frank Trojahn. Og til sidst modtagelse af HKH prinsgemalen.
På billedet herover ser man HKH Prinsgemalem skridte paraden af, - med far og to sønner på samme billede. Mine sønnder, Peter og Mikkel, var Ebeltoft Marineforenings flaggaster denne dag.
Se flere fotos fra dagen
her.


09. maj 2014 :
150-årsdagen for Fregatten Jyllands deltagelse i Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864:

150-års dagen for den danske nordsøeskadres sejr i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 blev højtideligholdt med arrangementet "Søværnets Dag" ved Fregatten Jylland. I dagens anledning var der besøg af HKH Prinsgemalen, der åbnede 1864-udstillingen "Kampen om Jylland". Dagen startede med velkomst af mig (i min egenskab af bestyrelsesformand for Fregatinstitutionen) og "Søværnets hilsen, tale af stabschefen ved S.O.K., flotilleadmiral Jan Leisborch. Derefter kanonsalut - Dansk Løse (3 kanonskud) først fra Fregatten Niels Juel, der lå opankret på rheden og derefter fra de gamle kanoner på Bastionen.
Derefter modtagelse af Forsvarschefen, general Peter Bartram, og chefen for S.O.K., kontreadmiral Frank Trojahn. Og til sidst modtagelse af HKH prinsgemalen.
På billedet herover ser man HKH Prinsgemalem skridte paraden af, - med far og to sønner på samme billede. Mine sønnder, Peter og Mikkel, var Ebeltoft Marineforenings flaggaster denne dag.
Se flere fots fra dagen
her.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net