Måske en tredie – og for alle langt bedre – løsning ?
 
Debatten omkring Syddjurs Kommunes budget har både før og efter vedtagelsen stort set udelukkende – og meget forståeligt – koncentreret sig om spørgsmålet om den vedtagne rammebesparelse på 2,5 mill. kr. på specialundervisningsområdet. Nærmere betegnet spørgsmålet om hjemtagning af elever i specialtilbud på f.eks. Firkløverskolen og Djurslandsskolen. 
Borgerlistens argument for at gå med i budgetforliget med denne besparelse blev udtrykt i min ordførertale ved 2. behandling, hvor jeg om dette emne sagde, citat:
”Vi har ligeledes modsat os en forøgelse af den besparelse på 2,5 mill. på special-undervisningsområdet, der var indeholdt i 1. behandlingsforslaget.
Vi kan stadig være betænkelige ved denne reduktion, men har tillid til forvaltningens forsikring om, at alle hjemtagelser vil bero på en konkret, individuel vurdering, - at de tilbud, der skal tilbydes herhjemme skal være mindst lige så fagligt gode og forsvarlige, som de tilbud, de pgl. elever får nu, - og at INGEN, der ikke er i stand til at klare en hjemtagning, vil blive hjemtaget. Det vil vi naturligvis følge meget tæt
.”citat slut.
Der har i forhandlingerne fra forskellig side – ikke mindst DF’s (æres den, der æres bør) – været fremført den idé, om Syddjurs Kommune kunne købe Firkløverskolen, således at vi kunne overtage de faglige kompetencer, der findes på Firkløverskolen, - og dermed samtidig kunne ”hjemtage” de elever, der p.t. går på skolen, uden at disse fysisk skulle skifte skole.
Et udmærket forslag, som Borgerlisten meget gerne er med til at undersøge nærmere. Men en tredie – og måske den bedste – løsning kunne måske være, om de kommuner, der p.t. har elever på Firkløverskolen kunne gå sammen om at købe bygningerne og danne en selvejende institution, således at man dels opnår at bibeholde kompetencerne, dels opnår at alle kommunerne får både indsigt i og ”kontrol over” udgiftsniveauet.
En sådan løsning vil rumme alle fordelene. For det første og vigtigste: De pgl. elever skal ikke skifte skole og kammerater. For det andet, og lige så vigtige: Forhåbentlig vil en sådan selvejende institution ved en virksomhedsoverdragelse kunne overtage og bibeholde de kompetencer, der i dag findes på skolen. Til gavn for alle parter. Og for det tredie: Kommunerne kan selv være med til at fastsætte udgiftsniveauet, således at det ikke vil koste mere at have de pgl. elever gående på den selvejende institution, end hvis de blev ”hjemtaget”.
En oplagt vindersag for alle kommunerne.
Et tilsvarende mellemkommunalt samarbejde omkring Djurslandsskolen kunne måske også være en vindersag.
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
Borgerlisten Syddjurs
 

Skriv en tekst her
Skriv en tekst her
 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net