Den 5. april modtog jeg dette brev :

Borgerlisten
Jørgen Brøgger
Syddjurs Kommune
Lundbergsvej 2,
8400 Ebeltoft


Feldballe d. 3. april 2013


Kære Jørgen Brøgger
Med henblik på det kommende kommunalrådsvalg vil jeg bede dig fortælle mig, hvordan Borgerlisten i Syddjurs Kommunalråd stiller sig til den igangværende konflikt mellem lærerne og KL. Det kunne sikkert blive et langt svar, men du må gerne skære det ned til et ja eller et nej til, at de krav, KL har stillet i det seneste udspil

- kan/skal modificeres gennem forhandling med lærerne
- skal forblive uændrede

Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers kan få oplysningen, så jeg håber, at du får tid til at svare - brug gerne ovenstående mail-adresse.
Mange hilsner
......NN

Dette brev har jeg besvaret således:

Kære ....NN
Tak for din mail og dit spørgsmål om Borgerlistens holdning til den verserende lærerkonflikt. Selv om du gerne vil have mig til kun at svare med et ”ja” eller ”nej”, får du alligevel et lidt mere uddybende svar, idet vi i Borgerlisten opfatter situationen som værende for alvorlig til at simplificere den med korte, unuancerede svar.
At vi i Borgerlisten ser med alvor på den situation, som konflikten har bevirket for mange familier, fremgår af, at vi har sat spørgsmålet på dagsordenen ved et gruppeformandsmøde i morgen, hvor vi foreslår, at et samlet Syddjurs Byråd retter henvendelse til KL og Danmarks Lærerforening med opfordring til at sætte sig til forhandlingsbordet med det sigte at opnå et for begge parter acceptabelt resultat. – Bemærk, at dette forslag går på en henvendelse til begge parter, og at vi altså ikke tager parti for hverken den ene eller den anden.
Hvorledes gruppeformandsmødet vil forholde sig hertil, ved vi ikke, men nu er der i hvert flad lagt op til en drøftelse.
Vi har stor respekt for ”den danske model”, hvor arbejdsmarkedets parter ved forhandling når frem til overenskomst-aftaler, herunder også muligheden for anvendelse af lovlig arbejdskonflikt. Vi erkender, at denne konflikt har andre konsekvenser, end en ”almindelig” konflikt, idet det er børnene/eleverne, der bliver ”gidsler”. Vi har dog også i historien set andre konflikter, der har haft store konsekvenser for menigmand, eksempelvis vedrørende kollektiv trafik. Sådan foregår det nu en gang i et demokratisk samfund.
 
Kommunerne har valgt KL som deres forhandlingspart. Lærerne har valgt Danmarks Lærerforening. Det må begge parter respektere. Vi mener derfor ikke, at vi skal undsige vor egen forhandlingspart ved at intervenere, - ligesom lærerne jo heller ikke intervenerer overfor lærerforeningen. Derimod kan man godt opfordre parterne til igen at sætte sig til forhandlingsbordet.
 
Vi har selvfølgelig en holdning til det, der er sagens kærne, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt det skal være på den enkelte skole, at der skal aftales, hvorledes timerne skal fordeles/anvendes (ledelseskompetence) eller om det skal være Danmarks Lærerforening, der centralt skal bestemme, hvorledes lærernes timer skal fordeles/anvendes. Her mener vi, at det som i enhver anden ”virksomhed” skal være ”virksomheden”s ledelse, der i konstruktivt samarbejde med medarbejderne skal kunne tilrettelægge arbejdet ud fra hvad, der lokalt tjener den enkelte ”virksomhed”, dens ”kunder” (eleverne) og medarbejderne bedst.
 
Med venlig hilsen
på vegne af Borgerlisten Syddjurs
Jørgen Brøgger


Få dage efter modtog alle byrådsmedlemmer et åbent brev om samme konflikt fra lærerne på Rønde skole, - og der har ligeledes været åbne breve i pressen fra lærere ved andre af kommunens skoler.
Fra Borgerlisten sendte vi lærerne en kopi af ovennævnte svar, som vi således også lod være svar til lærerne på Rønde Skole, - og ligeledes svar på de øvrige åbne breve, der har været i pressen, idet vi også sendte brevet til Rønde-lærerne til pressen. 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net