PRESSEMEDDELELSE
Tommy Bøgehøj går til Borgerlisten
 
Tommy Bøgehøj, der hidtil har repræsenteret Det Konservative Folkeparti i byrådet i Syddjurs Kommune, har sagt ja til en opfordring om at opstille for Borgerlisten ved kommunalvalget til november. Det medfører, at Tommy Bøgehøj fra den 1. februar indtræder som medlem af Borgerlistens byrådsgruppe.
Borgerlistens gruppeformand, Jørgen Brøgger, udtaler i den forbindelse: ”Tommy Bøgehøjs beslutning glæder mig meget. Jeg har faktisk ventet på den dag, da det ville komme. Der har for mig aldrig været tvivl om, at Tommy Bøgehøj var Borgerlistemand, opvokset i et Borgerlistehjem som han er. Hans far var i over 20 år borgmester, valgt for Borgerlisten i den tidligere Give Kommune, og desuden amtsrådsmedlem i Vejle Amt, ligeledes valgt for Borgerlisten, ligesom han som landsformand for foreningen Lokallisterne i Danmark var kendt og velanskrevet i kommunale kredse”. Jørgen Brøgger fortsætter: ”Med Tommy Bøgehøjs indtræden i Borgergruppen og hans store engagement og interesse for hele Syddjurs Kommune vil jeg også finde det naturligt, at han bliver Borgerlistens spidskandidat ved det forestående kommunalvalg. Det afgøres naturligvis på demokratisk vis af Borgerlistens opstillingsmøde, men jeg er i hvert fald personligt parat til at foreslå ham som sådan. I samme forbindelse vil jeg også finde det naturligt, at han indenfor kort tid overtager min post som gruppeformand”.
 
Tommy Bøgehøj siger selv:
” Nu nærmer tiden sig for næste kommunalvalg. Byrådsmedlemmer og andre interesserede skal tage stilling til, om de stiller op til valg og i så fald med hvilke budskaber. Vælgerne skal derefter tage stilling til, hvem de sympatiserer med og i så fald vil stemme på.
Min tid i byrådet som valgt for de konservative har været en meget spændende byrådsperiode, der nu nærmer sig sin afslutning. Der er truffet mange vægtige beslutninger og kommunen er generelt kommet styrket ud af valgperioden – meget bedre end da den startede, hvor vi var under ”administration” og uden selvstændighed.
Vi, Steen Friis og jeg, har haft et godt samarbejde i perioden og stort set været med i alle de vigtigste forlig og budgetaftaler, altid med udgangspunkt i at vælge den faglige og økonomiske optimale løsning for hele kommunen og aldrig ladet os påvirke af geografiske eller følelsesmæssige stemninger.
Gennem den nuværende byrådsperiode har vi set mange beslutninger truffet med forskellige
konstellationer, ligesom vi har set alle grupper med mere end et medlem (undtagen konservative) blive sprængt på forskellige politiske emner.
Det viser sig, at partipolitiske ideologier ikke gavner i lokalpolitik. Her er det forståelse for kommunens muligheder og udfordringer, der er afgørende, og oftest må der træffes pragmatiske beslutninger for at sikre sammenhængskraften i hele kommunen.
Kommunens geografiske placering og udbredelsen med de mange mindre, men levende bysamfund og de økonomiske muligheder, der er til stede, betyder, at der hele tiden må tænkes i helheder og ikke i ideologier.
For fremdeles at sikre stor indflydelse på Syddjurs’ udvikling har jeg besluttet at tage imod opfordringen om at indgå i Borgerlistens gruppe og ønsker at opstille som spidskandidat ved det kommende opstillingsmøde.  Det betyder, at jeg fratræder den konservative gruppe med virkning fra d. 1. februar 2013 og indtræder hos Borgerlisten.
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til liste C og i særdeleshed til Steen Fris for et særdeles godt samarbejde, ligesom jeg ser frem til et godt samarbejde med Jørgen Brøgger og Ninna Thomsen i Borgerlisten.
Det er klart et mål for mig at udvikle Syddjurs kommune som en helhed og vi vil arbejde på at Borgerlisten bliver bredt repræsenteret i hele kommunen”.
 
Formanden for Borgerlistens Koordinationsudvalg, Ole Brus Sørensen hilser også Tommy Bøgehøjs skifte meget velkommen og udtaler: ”Jeg vil gerne byde Tommy Bøgehøj velkommen som medlem af Borgerlistens byrådsgruppe og samtidig takke ham, fordi han har taget positivt imod vores opfordring til opstille for Borgerlisten ved det kommende kommunalvalg.  Borgerlisten har nu tre meget erfarne byrådsrepræsentanter – Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Tommy Bøgehøj – som alle tre nuhar givet tilsagn om at genopstille til november. Dette understreger bredden i Borgerlistens politik, hvor det netop er de lokale forhold og ikke ideologierne, der skal være det bærende, når vi skal udvikle vores fælles kommune. Jeg er sikker på, at disse tre sammen med de øvrige gode kandidater fra hele kommunen, vi allerede har tilsagn fra, vil kunne overbevise Syddjurs Kommunes borgere om det fornuftige i Borgerlistens pragmatiske og praktisk fornuftige tilgang til de udfordringer, vi står overfor, og som skal løses til fælles bedste.Og han tilføjer: Vi ønsker fortsat en erhvervsorienteret kommune i positiv udvikling, - som een helhed med en sund og stram økonomisk styring, gode og trygge forhold for vores borgere, yngre som ældre, og med særlig fokus på lokale forhold uden skelen til partipolitiske ideologier og hensyn. Jeg er endvidere helt enig i Jørgen Brøggers udtalelse om, at det vil være naturligt, at Tommy Bøgehøj bliver vores spidskandidat, hvilket også jeg vil anbefale ved vort opstillingsmøde.”
 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net