21.-09.-2012 : Her er min ordførertale ved 1. behandling af budget 2013 ved byrådsmødet i aftes:


BORGERLISTEN
Syddjurs Kommune
 
 
Ordførertale,
behandling, budget 2013
 

Det budgetforslag, der her fremlægges, er ikke egnet som endeligt budget. Det nævner jeg, fordi, hvis der ikke indgås et forlig mellem 1. og 2. behandling, så er det automatisk dette budgetforslag, der bliver budgettet for 2013. Og det vil være uheldigt, al den stund, dette budgetforslag indeholder et kassetræk på over 20 mill. kr.
Det vil som helhed være uholdbart for økonomien og i særdeleshed for likviditeten, som er under pres.
 
Vi har nu hvert år siden starten på Syddjurs Kommune – det vil sige for 6. år i træk – skullet finde besparelser i størrelsesordenen 70-100 mill. kr..
Det er hverken holdbart eller ret sjovt.
 
Det er hverken fordi vi byrådspolitikere eller vore medarbejdere i administration og institutioner er nogle helt specielt store klumrehoveder. Vi overholder faktisk budgetterne. – Det er fordi vi underlagt tidens almindelige vilkår og samfundsudvik-ling. Og det er vi jo så nødt til at forholde os til.
 
Derfor er jeg også så glad for, at Borgerlisten ikke har nogle specielle præferencer på Christiansborg, vi enten skal forsvare eller angribe – som nogle af de tidligere ordførere – men derimod kan koncentrere os om de lokale forhold, som borgerne har valgt os til at varetage.
 
Der er ingen tvivl om, at konsekvenserne af det budget, vi ender med at få, vil kunne mærkes. Derfor er det vigtigt, at vi efterfølgende går ud og fortæller åbent, hvad det budget, vi ender ud med, indebærer. At vi får italesat en forventningsafstemning, - både hos vore medarbejdere og borgerne. – Det er indlysende, at vore medarbejdere ikke kan fortsætte med at løse de mange opgaver med færre og færre ressourcer og færre og færre medarbejdere. Derfor er det så vigtigt med en sådan forventningsafstemning. Det er vigtigt, at vore dygtige og velkvalificerede medarbejdere fortsat kan holde gejsten og møde borgerne med en venlig og kompetent betjening, - og det er vigtigt, at borgerne ved, hvad de kan regne med i den offentlige forvaltning.
 
Jeg er glad for, at det i forhandlingerne indtil nu stort set er lykkedes at friholde vore kærneområder: Skoler, børne- og ældreområdet. Det bør vi fortsat sikre i forhand-lingerne mellem 1. og 2. behandling, - ligesom vi fortsat skal undlade at gribe til de institutionslukninger, der i budgetkataloget er oplistet som eventuelle muligheder, - og som jo allerede har skabt usikkerhed og utryghed hos både borgere og medarbejdere.
 
Vi har netop fået lov til at sætte skatten op. Normalt er skattestigninger ikke noget, der er Borgerlistens politik. En lav skatteprocent er et godt bosætningsparameter. Men det er et godt serviceniveau også. Derfor kan Borgerlisten i den aktuelle situation gå ind for den mulige skattestigning, forudsat at den anvendes til at sikre bibeholdelsen af et anstændigt serviceniveau.
 
Havde den derimod skullet være med til at finansiere forrentning og afdrag for et nyt rådhusbyggeri, så havde Borgerlisten ikke kunnet medvirke til en sådan skatte-stigning. – Men nu er dette spøgelse da heldigvis manet i jorden. Til gavn for vor betrængte økonomi og dermed til gavn for hele lokalsamfundet.
 
Vi er alle sammen enige om, at vi gerne vil gøre Syddjurs til en attraktiv bosætnings-kommune. – Derfor er det også vigtigt, at vi investerer vore anlægskroner i noget, der skaber udvikling. Det ville et nyt rådhus ikke have gjort, - det gør derimod investerin-ger i eksempelvis infrastruktur, kultur og erhvervspolitik.
 
I den forbindelse er det ærgerligt, at vi af hensyn til likviditeten må holde igen på nogle af de anlægsinvesteringer, vi gerne ville gennemføre, og som netop skal være til at bringe os godt ud på den anden side af krisen og den aktuelle situation.
 
Men selv på trods af disse trælse vilkår, har vi gode kort på hånden som attraktiv bosætningskommune. Her tænker jeg ikke mindst på det aktive forenings- og kulturliv, som vor kommune er så rig på. Men også på den rige natur og de kulturminder, vi er landskendte for. Værdier, som vi skal være opmærksomme på ikke at forarme i de fortsatte budgetforhandlinger.
 
Det er vigtigt, at vi alle sammen – politikere, medarbejdere og borgere – står sammen i den aktuelle situation og ikke snakker Syddjurs ned, - men i fællesskab snakker Syddjurs op som den gode kommune, det vitterligt er at være borger i. Og også vil være det efter den endelige budgetvedtagelse.
 
I den forbindelse vil jeg godt kvittere for et godt, velbesøgt, sagligt og engageret borgermøde sidste torsdag. Tilsvarende vil jeg også gerne kvittere for medarbejdernes konstruktive og realistiske tilgang til situationen, sådan som det kom til udtryk ved det seneste møde mellem Hovedudvalget og ØK, - og ligeledes for at godt og positivt forhandlingsforløb indtil nu.
 
Borgerlisten tror på, at det kan lykkes at komme frem til et ansvarligt budget, og giver derfor tilsagn om at gå konstruktivt ind i forhandlingerne frem mod 2. behandling.

 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net