Jørgen Brøgger
Stenhøjevej 14
Femmøller
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 25 38
Mobil 40 35 22 11
e-mail: jb@joergen-broegger.dk
www.joergen-broegger.dk

 
28. maj 2012
 
Til
Regionsrådet
Region Midtjylland.
att. forretningsudvalget.
 
 
Vedr.: Placering af akutlægebilen på Djursland.
 
Jeg tillader mig herved at henvende mig, da jeg ser, at spørgsmålet om akutlægebilens placering på Djursland skal afgøres den 30. ds., - og at administrationen på trods af alle fremførte argumenter herimod fortsat anbefaler en placering i Grenaa.
 
Det undrer mig såre. Ikke mindst efter at have set bilagsmaterialet til mødet den 30. ds.. Det fremgår her af bilag 5.7., at responstiden for postnummer-områderne i Norddjurs Kommune vil være væsentligt lavere end for postnummer-områderne i Syddjurs Kommune: Postnummer 8500 (Grenaa) 8,46, Postnummer 8585 (Glæsborg)13,14, Postnummer 8586 (Ørum Djurs) 11,18 – mod
Postnummer 8400 (Ebeltoft) 21,02, postnummer 8410 (Rønde) 21,40, postnummer 8544 (Mørke) 23,70, postnummer 8543 (Hornslet) 24,69 og postnummer 8520 (Knebel) 27,78.
Når hertil kommer, at 29 % af de udførte opgaver i 2011 er foretaget i Grenaa (8500) og 28,9 % af opgaverne er udført i Ebeltoft, Rønde og Knebel (8400, 8410 og 8420) – altså to stort set lige store områder, befolkningsmæssigt – forekommer det at være en noget besynderlig forvaltning af ”ligeretsprincippet”, - når nu muligheden for en mere ligelig ”tildeling” af responstid er mulig ved en placering af akutlægebilen i Kolind.
 
Som bekendt var det før indførelsen af begrebet ”risikobaseret dimensionering” for brandslukning fastsat ved lov, at responstiderne for brandslukning ikke måtte overstige 15 minutter. Dette sikrede vi i den tidligere Ebeltoft Kommune ved etablering af en satellit-brandstation i Knebel (8420) dækkende Mols og Helgenæs. - Efter indførelsen af begrebet ”risikobaseret dimensionering” er det stadig de 15 minutter, der er målepunktet for responstider ved brandslukning.
 
Dette er analogt med de 15 minutters responstid, som både den nuværende og den tidligere Rege-ring/Folketinget har fastsat som målsætning for responstid for nødbehandlerenheder (akutlægebiler) under normale omstændigheder.
 
Som jeg har forstået det, er det også 15 minutter, der er Regionsrådets eget ønske for maximum-responstider for akutlægebilen.
 
Det kan derfor undre såre, at der i indstillingen til mødet den 30. ds. opereres med responstider for redning af menneskeliv, der for een befolkningsgruppe i Regionen er fra 40 til 85 % over  
responstiden for redning af bygninger ogover Regeringens/Folketingets og Regionens egne målsætninger, - medens den for en tilsvarende befolkningsgruppe i regionen er fra 43,6 til 12,4 % under responstiden for redning af bygninger.
 
Eller sagt på en anden måde: Responstiden for redning af menneskeliv i Syddjurs Kommune vil være fra 148 til 228 % højere end i Grenaa (postnummer 8500).
 
Jeg har med stor interesse noteret mig de fremsendte bemærkninger fra alle distriktsrådene i Syddjurs Kommune, - og kan fuldtud tilslutte mig alle deres - og i særdeleshed Distriktsråd Mols-Helgenæs’ - bemærkninger.
 
Denne henvendelse er min helt personlige som privatperson og ”forhenværende” med et indgående ønske om ikke at lade en bestemt befolkningsgruppe i Regionen være livsmæssigt dårligere stillet end en tilsvarende.
 
Som ”nuværende” er mine holdninger selvsagt helt dækket af Syddjurs Kommunes officielle høringssvar.
 
Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre Regionsrådet til at beslutte, at akutlægebilen fremover skal være placeret i Kolind, - til gavn foralle borgere på Djursland.
 
 
Med venlig hilsen
 
Jørgen Brøgger
fhv. borgmester, tidl. Ebeltoft Kommune
nuv. Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune
 

Genpart tilsendt borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune.

 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net