31. januar 2023:
Rådyr på vildtkrogen

Så er der sikret lækker mad til både hverdag og fest.

30. november 2022: 
To fasankokke på vildtkrogen.

Et smukt syn med de glinsende farver, ikke mindst når solen skinner på dem.

28. februar 2017:
JUBILÆUMSBOG

i anledning af Ebeltoft Marineforenings 100-års jubilæum

I anledning af foreningens 100-års jubilæum den 28. februar 2017 udgav Ebeltoft Marineforening en jubilæumsbog, - som jeg fik æren af at skrive og redigere. Bogen blev præsenteret ved recep- tionen på selve jubilæums- dagen, - og fik mange "roser" med på vejen. - Her bliver de første 5 eksemplarer overrakt til Marineforeningens lands- næstformand, Søren Konradsen, borgmester Claus Wistoft, PUK- udvalgsformand, 1. vice- borgmester Kirstine Bille, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, og orlogs- & sømandspræst emer. Ronald Pedersen, Ebeltoft.

Se og læs mere om bogudgivelsen og hele jubilæet her og her.
 

VELKOMMEN TIL
JØRGEN BRØGGERS HJEMMESIDE

O.B.S.;

Mobiltelefoner, PC'er og andet elektronisk grej har det somme tider med at leve sit eget liv. Det er åbenbart også tilfældet her, hvor jeg p.t. ikke kan lægge billeder på hjemmesiden, Jeg har indberettet det til min "hjemmeside-leverandør" og håber, at problemet snarest vil blive løst. I mellemtiden håber jeg venligst på forståelse og siger tak for tålmodigheden !

Senest opdateret: 07. september 2023

10. februar 2016:
Æresmedlem af Fregatten Jylland.
Jeg er meget beæret ! - jeg er i dag, den 10. februar 2016, blevet udnævnt til æres- medlem af den Selvejende Institu- tion Fregatten Jylland. Det skete ved en fin højtidelig- hed, hvor bestyrelsesfor- mand Ole Bjerregaard og direktør Benno Blæsild holdt nogle meget pæne udnævnelsestaler til mig.
Læs mere
her, - se TV-interview her og andre medieomtaler her - her og her.

 
01. november 2019:
Vildsvin leveret

Læs mere her

04. juni 2018
Så faldt sommerbukken. - Læs mere
her

28. februar 2017:
Eberltoft Marineforening fejrede 100-års jubilæum.
Læs og se mer
e her og her.
16. maj 2014:
Marineforeningens hæderstegn i guld.
Danmarks Marineforening holdt sit årlige sendemandsmøde den 16.-18. maj i Grenaa. Jeg deltog kun i kammeratskabsaftenen fredag den 16., da vort yngste barnebarn skulle døbes den 17., hvor selve sendemandsmødet blev afholdt. Efter at formanden for Grenaa Marineforening, Per Schultz petersen, havde budt velkommen til kammeratskabsaftenen, gik landsformand Jens Ole Løje Jensen på scenen og efter en kort tale, kaldte han mig frem, - og minsandten om ikke han på vegne af landsledelsen tildelte mig Marineforeningens hæderstegn i guld ! - Jeg var ganske benovet, det havde jeg på ingen måder overhovedet forestillet mig kunne ske. Jeg følte mig ganske overrumplet, - men er meget glad og taknemmelig. TAK, Danmarks Marineforening !
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net