10. marts 2021:
Oplæggene til jagtfor- bud i beskyttede naturområder - Taler miljøministeren med to tunger ?

Det mener i hvertfald Venstres jagtpolitiske ordfører Thomas Danielsen efter at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har haft kaldt miljøminister Lea Vermelin i åbent samråråd.
Læs mere
her

4.-6. oktober 2019:

50 år efter

Med "Den Lange Tømrer" (Preben Skov) som primus motor havde samlet så mange, som vi kunne, af besætningen fra inspek- tionsskibet F 351 "Fylla", årgang 1968-59 til 50-års hjemsendelsesfest i skipper- byen Marstal. - Se mere her og her.

28. februar 2917:
JUBILÆUMSBOG

i anledning af Ebeltoft Marineforenings 100-års jubilæum

I anledning af foreningens 100-års jubilæum den 28. februar 2017 udgav Ebeltoft Marineforening en jubilæumsbog, - som jeg fik æren af at skrive og redigere. Bogen blev præsenteret ved recep- tionen på selve jubilæums- dagen, - og fik mange "roser" med på vejen. - Her bliver de første 5 eksemplarer overrakt til Marineforeningens lands- næstformand, Søren Konradsen, borgmester Claus Wistoft, PUK- udvalgsformand, 1. vice- borgmester Kirstine Bille, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke, og orlogs- & sømandspræst emer. Ronald Pedersen, Ebeltoft.

Se og læs mere om bogudgivelsen og hele jubilæet her og her.
02. november 2014:
Fornem hædersbevisning, - jeg er meget beæret.

Ved en højtidelighed i byrådssalen på Randers Rådhus i går blev jeg tildelt "Niels Ebbesen Venner-medaljen". Denne hædersbevisning kan man ikke ansøge om, - man skal indstilles af et medlem af foreningen "Niels Ebbesens Venner", man må ikke vide, at man er indstillet, og indstillingen skal godkendes af bestyrelsen. - Jeg var indstillet af min ven og jagtkammerat, tidligere formand for Besættelsesmuséet i Aarhus, ingeniør Niels T. Holst, - og bestyrelsen havde altså godkendt indstillingen.
Det er jeg meget beæret over og glad for.
Læs motiveringen for tildelingen - og Niels T. Holst's indstilling
her.
Se mere om foreninegn Niels Ebbesens Venner
her.


 

VELKOMMEN TIL
JØRGEN BRØGGERS HJEMMESIDE

Senest opdateret: 12. juli 2021

10. februar 2016:
Æresmedlem af Fregatten Jylland.
Jeg er meget beæret ! - jeg er i dag, den 10. februar 2016, blevet udnævnt til æres- medlem af den Selvejende Institu- tion Fregatten Jylland. Det skete ved en fin højtidelig- hed, hvor bestyrelsesfor- mand Ole Bjerregaard og direktør Benno Blæsild holdt nogle meget pæne udnævnelsestaler til mig.
Læs mere
her, - se TV-interview her og andre medieomtaler her - her og her.

 

06. marts 2021:
Mette Frederiksen svigter danske skole- børn og unge for at date med Netaniahu og Kurz

Læs mere her

26. februar 2021:
Hvor er logikken ?

Regeringen har fremlagt retningslinier for en mindre genåbning af samfundet fra 1. marts. Jeg savner i høj grad logik heri. - Læs mere
her

10. februar 2021:
"En tikkende bombe" - Forsvarets organisationer kritiserer forsvarsmini- ster Trine Bramsen.

Efter min mening har forsvarsministeren udviklet sig til en "tikkende bombe" for Danmarks troværdighed og forhold til vores allierede og samarbejdspartnere på forsvarsområdet.
læs mere
her og her

20. januar 2021:
Endnu en trussel mod dansk jagt, - endda fra jagtens egen minister !

Miljøminister Lea Vermelin.lægger i lovforslag op til forbud mod jagt i de nye naturnationalparker. Jamen, hvor er vi henne ? - Jagt og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forud- sætninger. - Læs mere
her og her

17. januar 2021:
DYBT USERIØST
EU sammenligner jagt og lystfiskeri med minedrift og vil derfor forbyde alle tre dele i beskyttede naturområder.

I den anledning har jeg skrevet til miljøminister Lea Vermelin og efterfølgende korresponderet med flere folketingspolitikere. - Læs nærmere
her og her

01. november 2019:
Vildsvin leveret

Læs mere her

04. juni 2018
Så faldt sommerbukken. - Læs mere
her

28. februar 2017:
Eberltoft Marineforening fejrede 100-års jubilæum.
Læs og se mer
e her og her.

Udtrådt af Byrådet af helbredsmæssige årsager. - Læs mere her.

Bevarende Lokalplan: Butiksdød og bygningsforfald i Ebeltoft en skamplet for byen.
Adresseavisen Syddjurs' netavis, den 2. juni 2015. - Læs mere
her.
16. maj 2014:
Marineforeningens hæderstegn i guld.
Danmarks Marineforening holdt sit årlige sendemandsmøde den 16.-18. maj i Grenaa. Jeg deltog kun i kammeratskabsaftenen fredag den 16., da vort yngste barnebarn skulle døbes den 17., hvor selve sendemandsmødet blev afholdt. Efter at formanden for Grenaa Marineforening, Per Schultz petersen, havde budt velkommen til kammeratskabsaftenen, gik landsformand Jens Ole Løje Jensen på scenen og efter en kort tale, kaldte han mig frem, - og minsandten om ikke han på vegne af landsledelsen tildelte mig Marineforeningens hæderstegn i guld ! - Jeg var ganske benovet, det havde jeg på ingen måder overhovedet forestillet mig kunne ske. Jeg følte mig ganske overrumplet, - men er meget glad og taknemmelig. TAK, Danmarks Marineforening !
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net